Tinklalapio logotipas
Grįžti

2015 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
event 2015-07-31 domain Švietimo informacinių technologijų centras

2015 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteFontFace-1"><span>Informuojame Jus apie naujus teisės aktus</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"><span></span><span>„</span><a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1052406&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo</a><span>“;</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1061383&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. N-855/V-876 "Dėl mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatų patvirtinimo"</a>;</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1052407&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"><span>Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Mokyklos veikla, Darbo santykiai.</span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"><span>Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą</span><span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx">http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx</a></span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span>​</div>