Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija apie 2015 metų valstybinių brandos egzaminų sesiją
event 2015-08-02 domain Nacionalinis egzaminų centras

Informacija apie 2015 metų valstybinių brandos egzaminų sesiją
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1"> <span style="font-size:8pt;background-color:window">P</span><span style="font-size:8pt;background-color:window">asibaigus 2015 metų brandos egzaminų sesijai, skelbiame apibendrintą informaciją apie šių metų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus, laikymą ir rezultatus.</span> </div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> <strong>Egzaminų pasirinkimai</strong></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 37 279 mokiniai (2014 metais – 38 562 mokiniai). </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino (valstybinį brandos egzamino tipą pasirinko laikyti 21 095 mokiniai), šiais metais populiariausi buvo šie brandos egzaminai: valstybinis užsienio kalbos (anglų) brandos egzaminas – jį parinko 21 892 mokiniai (2014 metais – 17 849 mokiniai), valstybinis matematikos brandos egzaminas – jį pasirinko 15 290 mokinių (2014 metais – 16 538 mokiniai), valstybinis istorijos brandos egzaminas – jį pasirinko 13 006 mokiniai (2014 metais – 15 268 mokiniai). 2015 metais vienas mokinys vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,42 egzamino (2014 metais – 3,38 egzamino).</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> <strong>Egzaminų laikymas</strong></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> 2015 metų brandos egzaminų sesija vyko sausio 19 – liepos 7 dienomis. Ją pradėjo ugdymo procese vykdomi menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyko gegužės 2 – birželio 19 dienomis.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Iš viso mokiniai dalyvavo dvylikoje valstybinių brandos egzaminų. </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Valstybinių brandos egzaminų užduotys parengtos pagal 2011 metais patvirtintas egzaminų programas ir kriterinio vertinimo reikalavimus.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> <strong>Egzaminų rezultatai</strong></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras, prieš skelbdamas informaciją apie egzaminų rezultatus, Vertinimo komitetui, kuris priimdavo galutinį sprendimą dėl egzamino išlaikymo ribos, pateikė išsamų statistine informacija grįstą egzaminą laikiusios populiacijos profilį: egzaminus laikiusių mokinių dalyko mokymosi kursą, mokykloje turėtą pirmo pusmečio įvertinimą. </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> 2015 metais penkiuose valstybiniuose brandos egzaminuose – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (vokiečių), matematikos, informacinių technologijų ir istorijos – padidėjo egzaminus išlaikiusių mokinių skaičius. Fizikos ir chemijos valstybiniuose brandos egzaminuose mažiau nei 2 procentais sumažėjo egzaminus išlaikiusiųjų skaičius, palyginti su pernai metais. Geografijos, biologijos, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (rusų) valstybiniuose brandos egzaminuose išlaikiusiųjų skaičius nepakito arba pakito mažiau nei 1 procentu.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Palyginti su 2014 metais, padaugėjo mokinių, gavusių 100 balų įvertinimus. Šiais metais 1684 mokiniai gavo 2195 šimtukus, o 2014 metais 1025 mokiniai gavo 1313 šimtukų. Didžiausias šimtą balų gavusių mokinių skaičiaus pokytis yra užsienio kalbos (anglų), biologijos ir informacinių technologijų valstybiniuose brandos egzaminuose. Gausiausia šimtukų buvo egzaminuose, kuriuos pasirinko laikyti didžiausias mokinių skaičius, – užsienio kalbos (anglų) – 1088, matematikos – 321, lietuvių kalbos ir literatūros – 230. Vieną šimtuką yra gavę 1324 mokiniai, du šimtukus – 250 mokinių, tris šimtukus – 76 mokiniai, keturis šimtukus – 27 mokiniai, penkis šimtukus yra gavę septyni mokiniai.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Šiais metais devyniuose egzaminuose buvo daugiau kaip vienas procentas kandidatų, kurie gavo 100 balų įvertinimą. Didžiausi šimtukų procentai yra informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino (8,77 proc.), užsienio kalbos (anglų) (5,12 proc.) ir užsienio kalbos (vokiečių) (5,63 proc.).</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> 2015 metais egzaminų neišlaikiusiųjų skaičius sumažėjo – neišlaikyta 4,8 proc. valstybinių brandos egzaminų. 2014 metais iš viso buvo neišlaikyta 7,36 proc. valstybinių brandos egzaminų, 2013 metais – 5,78 proc., o 2012 metais, kai dar buvo taikoma norminio vertinimo sistema, neišlaikyti valstybiniai brandos egzaminai sudarė 4,45 proc.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> Šiais metais sumažėjo ir apeliacijas teikiančių mokinių skaičius. Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija. Kaip ir pernai, mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus, taip pat jie galėjo susipažinti ir su skelbiamomis pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1">  </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div>