Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai lankysis Klaipėdos Jūriniame slėnyje
event 2015-08-13 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai lankysis Klaipėdos Jūriniame slėnyje

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, viceministrai Rolandas Zuoza, Natalja Istomina, Svetlana Kauzonienė, Genoveita Krasauskienė bei ministro patarėjai penktadienį lankysis Klaipėdos universitete (KU), kur susipažins su universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra bei įsigyta nauja moksliniams tyrimams skirta įranga. KU Švietimo ir mokslo ministerijos vadovams pristatys Jūrinio integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) kūrimo eigą, įveiklinimo rezultatus bei planus.

„Jūrinis slėnis, nepaisant jo kūrimo proceso sudėtingumo ir trukmės, yra gyvybiškai reikalingas Lietuvai. Neseniai atlikto Mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo išvadose Klaipėdos universiteto jūrinės krypties studijos bei mokslinė veikla vertinama aukštais balais. Tyrimą atlikę tarptautiniai ekspertai teigia, kad Nacionalinis jūros mokslo ir technologijų centras yra stiprus tarptautinis žaidėjas, vykdantis aukšto lygio mokslinius tyrimus bei turintis puikią mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Pasak jų, Klaipėdą dar labiau sustiprintų geresnis tarptautinis matomumas, aukštesnio lygio publikacijos ir didesnė vykdomų mokslinių tyrimų integracija. Tai – perspektyvi kryptis, kurią reikia stiprinti bei skatinti mokslininkus dirbti dar geriau“, - pabrėžė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Vizito metu ŠMM vadovai apžiūrės Jūros tyrimų atviros prieigos centro laboratorijas – jūros chemijos, jūros ekosistemų, jūrinių konstrukcijų patikimumo, vandens transporto technologijų bei laivyno ir ekspedicinių tyrimų. Planuojama, kad visos laboratorijos bus sutelktos viename pastate. „Tikimės, kad iki 2018 metų Jūrinis slėnis, pastačius laboratorijų pastatą, bus pilnai pasirengęs vykdyti savo misiją mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityje tarptautiniu mastu. Į mokslinius tyrimus investuotos lėšos atsiperka su kaupu, bet ne iš karto, todėl reikia turėti kantrybės“, - teigė švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė.

Vėliau ŠMM vadovai lankysis KU mokslinių tyrimų laive „Mintis“ bei burlaivyje „Brabander“. Jūriniam slėniui priklausantis mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ baigtas statyti pernai. Jis kainavo apie 9,702 mln. eurų. Pasak viceministrės S. Kauzonienės, laivas yra gana įveiklintas – neseniai grįžo iš antrosios mokslinės ekspedicijos, yra parengtas jo verslo planas. Laivas skirtas jūrinės aplinkos hidrologiniams, biologiniams ir geologiniams moksliniams tyrimams, jūrinės krypties specialistų rengimui. Šį mėnesį Baltijos jūroje bus atliekami Būtingės naftos terminalo aplinkos monitoringui reikalingi tyrimai.

Kitą laivą – škuną „Brabander“ – už maždaug 1,15 mln. eurų KU nusipirko dar 2006-aisiais. Burlaivis skirtas jūrinei mokslinei tiriamajai ir mokomajai veiklai – hidrografiniams, ornitologiniams, povandeniniams archeologiniams tyrimo darbams.

Sprendimas kurti Jūrinį slėnį kilo siekiant sustiprinti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, pajėgumus ir įvaizdį. Jūrinės valstybės statusą sąlygoja ne tik laivyno dydis ar uostų krovos apimtys, bet ir galimybės organizuoti mokslinę–pažintinę veiklą jūroje bei priekrantėse, siekiant išnaudoti jūros teikiamus privalumus ūkinei veiklai bei mokslo ir verslo partnerystei.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. 8 615 15251

El. paštas info@smm.lt