Tinklalapio logotipas
Grįžti

Moksleivių poilsio stovykloje „Pasaka“ apsilankiusi švietimo ir mokslo ministrė: vaikų vasaros poilsis turi būti prasmingas ir kokybiškas
event 2015-08-14 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Moksleivių poilsio stovykloje „Pasaka“ apsilankiusi švietimo ir mokslo ministrė: vaikų vasaros poilsis turi būti prasmingas ir kokybiškas

„Išsaugokime pasaką. Ne tik Giruliuose įsikūrusią mokinių poilsio stovyklą „Pasaka“, kurioje šiandien susibūrėme mes visi – Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai, šimtai stovyklaujančių vaikų, savivaldybių atstovai ir stovyklų organizatoriai, bet ir visas kitas „pasakas“, kad mūsų vaikai turėtų kur prasmingai ir kokybiškai leisti laiką vasaros atostogų metu“, - pažymėjo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, akcijos-renginio „Išsaugokime pasaką“ globėja.

Ministerijos inicijuota akcija-renginys penktadienį vyko mokinių poilsio stovykloje „Pasaka“. Jame dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai – švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė bei kiti ministerijos vadovai: viceministrai Rolandas Zuoza, Natalja Istomina, Svetlana Kauzonienė, Genoveita Krasauskienė bei ministrės patarėjai. Renginio metu jie ne tik kartu su šimtais vaikų atliko inscenizaciją pagal lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvus, bet ir pakvietė diskusijai mokinių vasaros edukacijos organizatorius, vykdytojus bei savivaldybių atstovus apie tai, kam Lietuvoje, anot švietimo ir mokslo ministrės, vis dar per mažai skiriama dėmesio – vaikų vasaros poilsio svarbą.

Apskrito stalo diskusijos ,,Mokinių vasaros edukacijos prieinamumas“ metu aptarta kokybiško vaikų poilsio būtinybė ir nauda sėkmingai socializacijai bei dalyvavimui ugdymosi procese, taip pat stovyklų infrastruktūra, edukacijos formų įvairovė, finansavimo galimybės. Mokinių vasaros edukacijos organizatoriai ir vykdytojai, savivaldybių atstovai išsakė savo problemas: trūksta vietų stovykloms organizuoti, o esamiems pastatams reikia remonto, savivaldybės skiria per mažai lėšų stovykloms, o jas skirstydami padalina į per mažas dalis, todėl nukenčia stovyklų teikiamų paslaugų kokybė.

„Vaikų vasaros poilsis – labai svarbi tema. Juk kokybiškas poilsis ir vasaros edukacijos programos ugdo vaikų gebėjimus, savarankiškumą, jie mokosi socializacijos, bendravimo su kitais vaikais, tai veikia kaip nusikalstamumo prevencija. Šiemet stovyklose iš viso dalyvaus apie 42 tūkst. vaikų – 4 tūkst. daugiau nei pernai. Tai – nedidelė vaikų dalis, poreikis yra didesnis, nei valstybė pajėgia kompensuoti. Todėl tikiuosi, kad trūkstamą finansavimą galėsime padengti Europos Sąjungos lėšomis ir vaikų, dalyvaujančių stovyklose, skaičius kasmet tik didės“, - pabrėžė A. Pitrėnienė.

Renginio metu visi mokinių poilsio stovyklos „Pasaka“ stovyklautojai, t.y., per 350 vaikų, teatro improvizacijos metodu kūrė pasaką pagal ,,Eglė žalčių karalienė“ motyvus. Į vaidinimą jie įtraukė ir Švietimo ir mokslo ministerijos vadovus. „Jūsų vaidinimas mane sugraudino“, – vaikams prisipažino švietimo ir mokslo ministrė. – Jūs parodėte, kaip bendromis jėgomis galima nuveikti didelius ir prasmingus darbus. Džiaugiuosi, kad esate tokie kūrybingi, darbštūs ir draugiški, o jums vadovauja tokie puikūs vadovai, sugebėję ne tik greitai sukurti vaidinimą, bet ir pasirūpinti kostiumais, atributika“.

Iš Valstybės biudžeto neformaliojo vaikų švietimo projektams finansuoti šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 60 tūkst. eurų. Suorganizuotos 23 vasaros stovyklų programos – devynios pritaikytos specialių ugdymo poreikių turintiems vaikams, į keturių projektų veiklas įtraukti vaikai iš vaikų globos namų ir socialiai remtinų šeimų. Dar 325 tūkst. eurų iš ES fondo lėšų buvo skirta 13 stacionarių vaikų vasaros stovyklų organizavimui. Iki 2020 metų numatyta iš viso skirti 14 mln. eurų neformaliojo vaikų švietimo programų, tarp jų – ir vasaros poilsio, įvairovės bei prieinamumo didinimui. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. 8 615 15251

El. paštas info@smm.lt