Tinklalapio logotipas
Grįžti

ES indėlis ir naujos galimybės – mokytojams ir mokiniams
event 2015-08-24 domain Švietimo informacinių technologijų centras

ES indėlis ir naujos galimybės – mokytojams ir mokiniams
Visiems gerai suprantama, kad gyvename nuolatinės kaitos metu: ieškome, eksperimentuojame ir kuriame. Šiandien mokytojas turi nuolat mokytis, domėtis naujovėmis, tame tarpe ir informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (toliau IKT), turi modifikuoti tradicinius mokymo bei mokymosi metodus, rūpintis darbo rezultatais, jaukios mokymo aplinkos kūrimu. Kas gali padėti mokytojui įgyvendinti tokius nelengvus uždavinius? 2006 metais Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Švietimo portalą www.emokykla.lt, kurio tikslas sukurti atvirą ir saugią mokymo ir mokymosi erdvę, lietuvišką skaitmeninį mokymo ir mokymosi turinį padaryti prieinamą visiems. Švietimo naujienos, pranešimai apie įvykius, renginius, leidinius, bendravimas su klase ir kiekvienu mokiniu atskirai, konsultacija su kolegomis, operatyvi paieška įvairiose saugyklose,– visa tai ir dar daugiau mokytojas ir mokinys gali gauti arba nuveikti Švietimo portale, kuriame kiekvieną dieną apsilanko daugiau nei 2000 lankytojų.

Lietuvos švietimo darbuotojų informacinių poreikių tyrimas

Nuo 2011 metų Švietimo irnformacinių technologijų centras pradėjo įgyvendinti projektą „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Projekto pradžioje atliktas Lietuvos švietimo darbuotojų informacinių poreikių tyrimas parodė, kad būtų tikslingas portale pateikiamos informacijos individualizavimas pagal tikslines lankytojų grupes (mokytojai, mokiniai, tėvai) ir mokytojams pateikiamos informacijos individualizavimas pagal koncentro/klasės ir dalyko požymius. Apklausoje dalyvavę mokytojai aiškiai nurodė, kad jei prie portalo prisijungia matematikos mokytojas, jis viliasi gauti visas naujienas, renginius, mokymosi išteklius ir vadovėlius, susijusius būtent su matematika. Kaip pavyko tai įgyvendinti galite įvertinti tik užsiregistravę Švietimo portale ir išbandę jo teikiamas galimybes.

Kaip „sunku“ pavirto „įdomu“

Modernių mokymosi aplinkų kūrimas bei diegimas glaudžiai siejasi su naujais bendraisiais ugdymo tikslais, o nauji ugdymo tikslai – su IKT taikymu. Kokias šiuolaikines mokymo ir mokymosi priemones šiandien Lietuvoje mokytojai turi galimybę naudoti? Ar turi iš ko rinktis? Mokymo priemonių rinka atrodo milžiniška, bet jas atrinkti bei pritaikyti Lietuvos švietime nėra toks paprastas uždavinys. Švietimo portale kiekvienas gali atrasti daugiau nei 8500 įvairiems mokymo dalykams skirtų mokymosi svetainių ir objektų, kurie susieti su bendrosiomis ugdymo programomis. 4000 mokymosi objektų aprašų mokytojai sukūrė projekto metu. Šios priemonės mokytojams padeda plačiau praverti mokslo langą, o mokiniams pamokos tampa įdomios ir laukiamos.

E.Mokykla portalo klodai – atviri visiems

Pamoka – tik mokytojo darbo dalis. Jai reikia ruoštis, ieškoti papildomos medžiagos. Internetas padeda išplėsti mokytojų galimybes rasti, gauti, dalintis įdėjomis kaip pravesti pamoką įdomiau ir efektyviau. Projekto metu vyko dveji mokymai, kuriuose dalyvavo 3500 Lietuvos mokytojų, iš kurių 300 bendradarbiaudami kūrė nuotolinius kursus bei mokėsi virtualių mokymosi aplinkų “Moodle” ir “It’s learning” subtilybių. Aktyviausioms mokykloms šį rudenį bus paskirti kompiuteriai. Jei susidomėjote mokytojų sukurtais darbais – prisijunkite adresu http://ismanioji.vma.emokykla.lt/.

Projekto baigiamoji konferencija

​Šiuolaikinėje švietimo srityje dirbančios organizacijos sutinka naujus iššūkius patirdamos besikeičiančių ekonominių ir socialinių vertybių kaitos procesus. Ar šiuolaikinė mokykla yra pasirengusi priimti naujus iššūkius, efektyviai spręsti jiems iškilusius naujus uždavinius? Atsakymas nėra toks paprastas bei vienareikšmiškas. Juk suprantama, apginklavus mokyklas kompiuterine technika, įvedus kokybišką interneto prieigą bei šiuolaikiškai įrengus mokytojo darbo vietą – būtų sudarytos tik prielaidos technologijoms integruotis į ugdymo procesą. Patiems mokytojams keliami labai svarbūs uždaviniai – kokias informacijos ir komunikacijos technologijas naudoti ugdymo procese, kaip jas pasirinkti ir svarbiausia kaip jas taikyti? Šiuos klausimus sau kelia ne tik Lietuvos mokytojai, bet ir projekto „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ komanda. Kas nuveikta, kas pavyko ir kur patyrėme nesėkmes, ką planuojame nuveikti ateityje aptarsime jau rugpjūčio 26 dieną Vilniuje vyksiančioje projekto baigiamoji konferencijoje, kurioje kviečiame dalyvauti ir Jus.

smm ir es.png