Tinklalapio logotipas
Grįžti

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšų skirstymo organizavimo aktualijos
event 2015-08-25 domain Ugdymo plėtotės centras

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšų skirstymo organizavimo aktualijos

Nuo šių mokslo metų įsigalios tvarka, pagal kurią nuo spalio 1 d. savivaldybės skirs lėšų mokiniams, lankantiems neformaliojo vaikų švietimo programas, atitinkančias valstybės nustatytus kriterijus. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, kuriuo vadovaudamosi savivaldybės savo teisės aktais reglamentuoja krepšelio lėšų skyrimo organizavimą vietose. Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama padėti savivaldybėms sklandžiai organizuoti darbus, išleido informacinį biuletenį, kuriame pateiktos rekomenduojamos veiklos ir galimos tų veiklų datos. Informacinis biuletenis aktualus savivaldybių švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už neformalųjį švietimą, tvarkantiems mokinių registro duomenis, visiems neformaliojo švietimo teikėjams, ketinantiems pretenduoti į krepšelio lėšas.

Atkreipiame dėmesį, kad krepšelio lėšas gali gauti institucijos, turinčios teisę teikti švietimo paslaugas (švietimo įstaigos, kultūros, sporto ir kitos įstaigos, kurių steigimo dokumentuose yra nurodyta švietimo veikla), o taip pat laisvieji mokytojai, turintys pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausę specialų pedagoginių psichologinių žinių kursą.

Švietimo ir mokslo ministerija š. m. rugpjūčio 25 d. organizuoja informacinį seminarą, kuriame kviečiami dalyvauti savivaldybių švietimo padalinių atstovai ir specialistai, atsakingi savivaldybėse už Mokinių registro duomenų tvarkymą. Taip pat numatoma organizuoti informacinius seminarus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune, į kuriuos kviečiami neformaliojo švietimo teikėjai, galimi neformaliojo vaikų švietimo programų vertintojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Informacinius seminarus numatome organizuoti:

  • Vilniuje 2015 m. rugsėjo 3 d., Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus 44;

  • Klaipėdoje 2015 m. rugsėjo 4 d., Klaipėdos turizmo mokykloje, Taikos pr. 69;

  • Šiauliuose 2015 m. rugsėjo 7 d., Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyriuje, Statybininkų 23;

  • Kaune 2015 m. rugsėjo 8 d., Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Vytauto pr. 44.

Seminarų pradžia 10 val., registracija į šiuos seminarus čia.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašas 2015-08-25

Donata Šablinienė,

Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė