Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinės dienos prasidėjo Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įžvalgomis apie mokinių pasiekimų gerinimą
event 2015-08-25 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinės dienos prasidėjo Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įžvalgomis apie mokinių pasiekimų gerinimą

Rugpjūčio 24 dieną Ugdymo plėtotės centre prasidėjo kasmetinis metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams. 

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė dalijosi asmenine patirtimi, priminė, kad pedagogų bendruomenė turi tikslą išugdyti laimingą žmogų, akcentavo, kad kiekviena pamoka yra ypatingai svarbi ir negali būti praleista. Ministrė taip pat atidarė pirmą kartą Ugdymo plėtotės centre surengtą fotografijų parodą „Lietuvos švietimo aktualijos“.

Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis sveikino pedagogus ir kvietė bendradarbiauti, svajoti ir būti pozityviems. Prisistatė Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėjo pareigas pradėjusi eiti Vilma Bačkiūtė. Ugdymo turinio kaitos aktualijas aptarė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja prof. dr. Loreta Žadeikaitė. Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė apžvelgė 2015 metų brandos egzaminų rezultatus.

Po pietų darbas vyko sekcijose:

 • Istorija, geografija, pilietinis ugdymas
  Pirmą kartą metodinių dienų istorijoje bendrai dirbo istorijos ir geografijos mokytojai. Darbo sekcijoje metu buvo aptarta socialinio ugdymo situacija: didaktikos aktualijos, standartizuoti testai, ugdymo programų atnaujinimas, mokinių pasiekimų vertinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Dėmesio skirta dalykų metodinei medžiagai, įsivertinimui, kur esame ir kur link einame, metodinės dienos refleksijai. Refleksijos rezultatai bus apibendrinti ir įtraukti į elektroninį metodinių dienų leidinį.

 • Dorinis ugdymas, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas
  Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina pasveikino darbo grupės narius ir palinkėjo produktyvaus darbo. Tikybos ugdymo aktualijas bendrojo ugdymo mokykloje apžvelgė kunigas prof. (hp) Andrius Narbekovas. Susirinkusiesiems kunigas priminė, kas yra geras žmogus, kvietė diskutuoti, aktyviai dalyvauti vertinant sprendimų įvairiose situacijose teisingumą, kalbėjo apie sąžinės konfliktų įtaką žmogaus gyvenimo kokybei. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, pristatė pamokų planus, įkvėpimo šaltinius, interaktyvias ir aktyvias priemones, skirtas  11–12 klasių mokiniams.

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Sekcijoje buvo apžvelgtos etnokultūrinio ugdymo aktualijos, UPC parengta ir rengiama metodinė medžiaga. Kūrybinėje laboratorijoje buvo pademonstruoti 3 pamokų planai, prisimintos mokymosi ir skaitymo strategijos, pasidalyta metodine medžiaga. Improvizuotame aktyviųjų metodų aukcione mokytojai „varžėsi“ dėl naujos mokymosi strategijos išbandymo pamokose. Renginio dalyviai, dirbdami grupėmis, aptarė projektą „Etnografiniai Lietuvos regionai“, pasidalijo įžvalgomis, kokia turėtų būti etninės kultūros pamoka šiandienos mokykloje, taip pat apžvelgė Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) veiklą ir 2015 metų projektus, susijusius su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, planuojamais renginiais.
 • Užsienio kalbos
  Sveikindamas dalyvius, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius mokytojams palinkėjo išvengti, pasak jo, dviejų pavojingiausių frazių švietime: „Mes visą laiką taip darėm“ ir „Aš nesuprantu, kaip tu nesupranti“. Mokytojams buvo pristatyti Švietimo ir mokslo ministerijos bendri veiklos prioritetai, keliami uždaviniai, svarbiausi darbai, 2016 m. užsienio kalbų brandos egzamino aktualijos, įvairios projektinės veiklos ir ugdymo turinio praturtinimo, programų „Euroguidance“ ir „e-Twinning“ teikiamos galimybės, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ugdymo procese privalumai ir įrankiai bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymo svarba, įtaka pasiekimų gerinimui, įvairūs metodiniai leidiniai, kuriais gali pasinaudoti mokytojai, norintys integruoti šią temą į savo pamokas.

Tie, kas negalėjo dalyvauti šių metų metodinių dienų atidaryme, akimirkas iš metodinių dienų atidarymo jau netrukus galės išvysti „Mokytojo TV“. Pasibaigus metodinėms dienoms bus parengtas leidinys su aktualiais lektorių pranešimais.

Ugdymo plėtotės centro informacija