Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinėse dienose matematikos ir informacinių technologijų mokytojai svarstė, kaip gerinti mokinių pasiekimus
event 2015-08-26 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinėse dienose matematikos ir informacinių technologijų mokytojai svarstė, kaip gerinti mokinių pasiekimus

Rugpjūčio 25 dieną Ugdymo plėtotės centre tęsėsi kasmetinis metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams. 

Antroji diena buvo skirta matematikos ir informacinių technologijų mokytojams.

Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė savo pranešime pristatė Bendrųjų ugdymo planų numatytas galimybes padėti mokiniams likviduoti mokymosi spragas ir siekti geresnių mokymosi rezultatų. Ji paragino mokytojus racionaliai šias galimybes išnaudoti savo mokyklose sudarant įvairias mokinių grupes konkretiems tikslams pasiekti, atsakė į mokytojams aktualius klausimus. Egzaminų centro vadovė Saulė Vingelienė, apžvelgusi 2015 metų brandos egzaminų rezultatus, atkreipė dėmesį, kad matematikos brandos egzamino rezultatai neatitinka mokinių pirmojo pusmečio dalyko įvertinimo. Kalbėdama apie matematikos brandos egzaminą nuo 2016 metų, NEC vadovė pabrėžė, jog svarbu atkreipti dėmesį į žemesnių gebėjimų mokinių ugdymą. Rengiant šiuos mokinius egzaminui patartina vadovautis minimalių reikalavimų užduočių pavyzdžiais.

Psichologė dr. Aida Šimelionienė atskleidė šiandienos mokinių mokymosi ypatumus ir pasiūlė mokytojams susipažinti su pasaulyje gerai žinoma ir plačiai taikoma R. Feuerstein‘o ugdymo metodika, kaip vienu iš būdų, kuris padeda išmokyti bet kokį vaiką. Psichologė pabrėžė, kad šiuolaikinių vaikų ugdymas turėtų būti orientuotas į procesą.

Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja Albina Vilimienė pristatė ugdymo turinio inovacijas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kryptis, remdamasi stažuotės Olandijoje patirtimi STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Mathematics) integruoto ugdymo srityje. Lektorė pabrėžė, kad STEM ugdymo Olandijoje nuo 2002 metų patirtis yra pavyzdys siekiant gerų rezultatų šioje srityje ir Lietuvoje. Ilgalaikėse ir trumpalaikėse stažuotėse užsienyje dalyvavę 30 matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų iš Lietuvos taps STEM ambasadoriais mūsų šalyje.

Po pietų darbas vyko sekcijose:

  • Informacinių technologijų ugdymo sekcijoje dalyviai buvo supažindinti su dalyko ugdymo turinio atnaujinimu. Buvo diskutuojama apie numatomas atnaujinimo kryptis, apžvelgta galima turinio kaita, įgyvendinimo modeliai.

    Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos IT mokytoja ekspertė Regina Zlatkauskienė pristatė Pradinio ugdymo informacinių technologijų bendrosios programos projektą, buvo diskutuota apie šios programos įgyvendinimo galimus pliusus bei minusus. Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentė Rasa Alaburdienė pristatė asociacijos veiklą, skirtą mokinių pasiekimams gerinti. Buvo pristatyti asociacijos ir partnerių įgyvendinami projektai, iš kurių išskirtas INFOBALT inicijuotas projektas „PATINKA“ (Patrauklios inovacijos kuria ateitį), sulaukęs nemažai ir mokytojų, ir mokinių susidomėjimo.

    Renginio dalyviai, dirbdami grupėmis, pasidalijo patirtimi, kaip įgyvendino 2014 metų metodinių dienų susitarimus, diskutavo apie tai, kaip atnaujinti ugdymo turinį, kad jis būtų veiksmingas ir patrauklus. Dalyviai taip pat dalijosi gerąja patirtimi, sukaupta įgyvendinant bendrąsias ugdymo programas, įvardydami savo sėkmes ir nesėkmes. Kalbant apie sėkmes, buvo paminėtas ugdymas netradicinėse erdvėse, veiksmingas mokomosios medžiagos integravimas į įvairius mokomuosius dalykus, rengiant projektus, dalyvaujant konkursuose. Kaip nesėkmes mokytojai įvardijo skirtingą ugdymo dokumentų supratimą mokyklos lygmenyse, valandų informacinių technologijų pamokoms trūkumą. Sekcijos dalyviai taip pat planavo savo tolimesnę veiklą.

  • Matematikos mokytojai pateikė įžvalgų ir siūlymų, kaip tobulinti matematikos mokymą (si) siekiant aukštesnių matematikos brandos egzamino rezultatų; dalijosi savo patirtimi, kaip sekasi gerinti mokinių pasiekimus įgyvendinant matematikos bendrąsias programas; teikė siūlymų, kaip atnaujinti programas, skatinti mokytojų metodinę veiklą, skleisti gerąją patirtį. Kalbėdami apie matematikos metodinių būrelių veiklos 2015–2016 m. prioritetus, pabrėžė, kad, siekiant gerinti mokinių pasiekimus matematikoje bei integruotame ugdyme, būtina vaiką ugdyti nuosekliai, t.y. nuo pirmųjų klasių mokykloje. Sutarta, kad matematikos metodinių būrelių šių mokslo metų veiklos vienas iš prioritetų yra matematikos mokymo (si) dermės stiprinimas tarp pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų.

Primename, kad tie pedagogai, kurie negalėjo dalyvauti šių metų metodinių dienų atidaryme, akimirkas iš metodinių dienų atidarymo jau netrukus galės išvysti „Mokytojo TV“. Pasibaigus metodinėms dienoms bus parengtas leidinys su aktualiais lektorių pranešimais.

Ugdymo plėtotės centro informacija