Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2015-08-27 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2015 m. rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: 

Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl brandos darbo programos patvirtinimo“;

Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“;

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn“;

Dėl žinybinės statistikos“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-635 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“. 

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Egzaminai, Neformalusis ugdymas, Bendrieji dokumentai, Atestacija ir kvalifikacija, Darbo santykiai. 

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx