Tinklalapio logotipas
Grįžti

Su specialiųjų poreikių vaikais dirbantiems mokytojams – palankesnės sąlygos kelti kvalifikaciją
event 2015-09-04 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Su specialiųjų poreikių vaikais dirbantiems mokytojams – palankesnės sąlygos kelti kvalifikaciją

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo pakeitimus.

„Aprašo pakeitimai susiję su palankesnių sąlygų mokytojams, dirbantiems su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais  vaikais, sudarymu. Šie pedagogai turi įgyti papildomų kompetencijų.  Tuomet neabejotinai didės ir pačios pamokos, ir ugdymo proceso kokybė. Dauguma švietimo profesinių sąjungų pritarė šiems pakeitimams“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Vieneriems metams nukeltas kai kurių reikalavimų įsigaliojimas mokytojams, kurie dirba specialiosiose klasėse (grupėse) su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl  regos, klausos,  intelekto ir kitų  sutrikimų turinčiais vaikais, bet neturi specialiojo pedagogo kvalifikacijos. Šie mokytojai privalo dalyvauti  specialiose kvalifikacijos tobulinimo programose ir įgyti reikiamų kompetencijų apie mokinių specialiųjų ugdymosi poreikius, ugdymo proceso pritaikymą, specialiąsias mokymo priemones, šių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, bendradarbiavimą su  vaikų tėvais, pagalbos mokiniui specialistais ir pan. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

E.p. info@smm.lt

Tel. (8 5) 219 1253