Tinklalapio logotipas
Grįžti

#BEACTIVE Europos sporto savaitės akcija „Judri mokykla“
event 2015-09-11 domain Ugdymo plėtotės centras

#BEACTIVE Europos sporto savaitės akcija „Judri mokykla“

Rugsėjo 13–19 dienomis Lietuvoje vyks #BEACTIVE Europos sporto savaitė. Tai nauja Europos Komisijos iniciatyva, propaguojanti sportą ir fizinį aktyvumą Europoje. Europos sporto savaitė – europietiška iniciatyva su visoje Europoje vykstančiais renginiais.

Sporto savaitės sėkmę užtikrina dalyviai ir partneriai iš Europos valstybių, dalyvaujantys #BEACTIVE projekte. Iniciatyvos tikslas – įtraukti kuo daugiau europiečių į sporto ir fizinio aktyvumo veiklas.

#BEACTIVE Europos sporto savaitė skatina visus žmones, nepriklausomai nuo jų amžiaus, profesijos ar sportiškumo, būti aktyviais. Kampanija siekiama suburti gyventojus, valdžios institucijas, įvairius sporto judėjimus, pilietinės visuomenės organizacijas ir privatųjį sektorių aptarti idėjas ir bendradarbiauti, kad kuo daugiau europiečių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs.

#BEACTIVE Europos sporto savaitės akcija „Judri mokykla“

Akcijos „Judri mokykla“ dalyviai:

  • Lopšeliai-darželiai: auklėtojos, vaikai, tėveliai.

  • Mokyklos, centrai, klubai: mokiniai, mokytojai, treneriai, bendruomenės.

  • Profesinės mokyklos.

  • Neįgalieji.

  • Aukštųjų mokyklų ir universitetų dėstytojai, kurie veiklas sieja su mokyklinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus mokiniais.

Laikas – akcija vyksta nuo rugsėjo 13 d. iki rugsėjo 30 d.

Vieta – visos erdvės, kuriose įmanoma sportuoti ir būti fiziškai aktyviems, gamta, sporto bazės.

Formos ir veiklos – tradicinės ir netradicinės fizinio aktyvumo formos. Svarbu, kad veiklos tiktų pagal amžių ir galias ir kad būtų saugios.

Renginių tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, judėjimą, tačiau skatinama ir apskritojo stalo diskusijos, seminarai, mokymai šia tema. Sporto savaitės metu raginama kviesti į kūno kultūros pamokas ir pratybas sporto pasaulio asmenybes, kurios paįvairintų pamokas, leistų į dalyką pažvelgti plačiau, pasidalytų patirtimi.

Lopšeliai-darželiai kviečiami sporto savaitės metu rengti sporto šventes, renginius ar organizuoti susitikimus su sporto pasaulyje žinomomis asmenybėmis.

Skatinamas mokyklų kūno kultūros mokytojų, sporto trenerių ir sporto federacijų glaudus bendradarbiavimas: sporto federacijos raginamos aktyviai išnaudoti Europos sporto savaitę kaip galimybę viešinti ir plėtoti sporto šakas – pristatyti save kuo plačiau, organizuoti mokyklose ir / arba gyvenamosios vietos bendruomenėse savo sporto šakos pristatymus-užsiėmimus, dalyvaujant garsiausiems sportininkams ir treneriams, teikti visuomenei informaciją apie sporto šaką, komunikuoti ir panašiai. Pridedami sporto šakų federacijų kontaktai.

Sporto savaitės renginiais nelaikomos kalendorinės, draugiškos, pasirengiamosios ir kitokio pobūdžio varžybos. Perfrazuojant už sportą atsakingą Europos Komisijos narę Androulla Vassiliou, kuri teigė, kad „Mūsų tikslas – padėti žmonėms keisti gyvenimo būdą“, Europos sporto savaitėsakcijos „Judri mokykla“ siekiamybė: keičiant požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, keistis patiems ir keisti, aktyvinti gyvenimo būdą.

Organizavimas ir vykdymas – sudaromas Europos sporto savaitės „Judri mokykla“ renginių kalendorius.

Kalendorių, dalyvių registracijos ir savianalizės formas galima rasti čia.

Visi sporto savaitės dalyviai registruojasi, nurodydami, kas, kur ir kada vyksta, kontaktinius asmenis. Užpildoma registracijos forma su informacija ir siunčiama Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkui Vidui Ivanauskui (Vidas.Ivanauskas@upc.smm.lt).

  1. Informacija skelbiama Europos sporto savaitės kalendoriuje.

  2. Vykdomos veiklos.

  3. Užpildoma savianalizės forma, analizuojama patirtis, vykdoma sklaida, viešinimas. 

Europos sporto savaitės „Judri mokykla“ renginių kalendorius padės išvysti daugybę tos dienos konkrečiu metu vykstančių renginių vienoje vietoje. Kalendorius padės visai bendruomenei susitelkti ir pajusti bendrumą, kad visi kartu dirbame bendrai idėjai. 

Vidas Ivanauskas

Ugdymo turinio skyriaus

Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkas