Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinės konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“
event 2015-09-21 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinės konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><span>Ugdymo </span>plėtotės centras, įgyvendindamas 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, 9 skirsnio „Ugdymo turinio integravimas“ nuostatas (punktai 61–66), organizuoja metodinių konsultacijų ciklą. Konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“, transliuojamos internetu, vyks:</span></p></div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">1-oji konsultacija <span>2015 </span>m. rugsėjo 29 d. (antradienį) 15 val., </p></li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">2-oji konsultacija 2015 m. spalio 20 d. (antradienį) 15 val. </p></li> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> Numatomas konsultacijų turinys:</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Etninės kultūros bendrųjų programų (2012) ir metodinių rekomendacijų bei metodinės medžiagos, parengtos joms įgyvendinti, pristatymas – etnokultūrinis raštingumas, ką mokinys turi gebėti, baigęs atitinkamos pakopos programą, </p></li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos (2007) bei metodinės medžiagos, parengtos jai įgyvendinti, pristatymas, </p></li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo integravimo modelių pristatymas, </p></li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">gerosios patirties pavyzdžiai – dalyk<span>o ilgalaikio (detaliojo) plano su integruojamąja dalimi parengimas,</span> </p></li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">metodinės veiklos stiprinimas, telkiant mokyklos bendruomenę mokinių mokymosi krūviams optimizuoti. </p></li> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> Kviečiame įvairių dalykų mokytojus, įgyvendinančius Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas, nuo 14:45 val. prisijungti prie transliacijų.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> Transliacijų internetu administravimas: Aurimas Pečkys, Ugdymo plėtotės centro Administravimo ir ūkio skyriaus inžinierius, el. p. <a href="mailto:aurimas.peckys@upc.smm.lt">aurimas.peckys@upc.smm.lt</a>,</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> Vytautas Čeikus, Ugdymo plėtotės centro Administravimo ir ūkio skyriaus inžinierius, tel. (8 5) 210 9824, el. p. <a href="mailto:vytautas.ceikus@upc.smm.lt">vytautas.ceikus@upc.smm.lt</a>.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Prie UPC vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi <a href="https://docs.google.com/file/d/0B1vajc81YparTFFleURDYnhWZDA/edit">prisijungimo instrukcija</a></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <a href="http://193.219.137.6/videos/livestreams/page1/">Transliacijos nuoroda</a></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span>Daiva Briedienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,</span></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> Julija Sinicienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,</p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><span> Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė</span> </p> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>