Tinklalapio logotipas
Grįžti

Metodinės konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“
event 2015-09-21 domain Ugdymo plėtotės centras

Metodinės konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, 9 skirsnio „Ugdymo turinio integravimas“ nuostatas (punktai 61–66), organizuoja metodinių konsultacijų ciklą. Konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“, transliuojamos internetu, vyks:

  • 1-oji konsultacija 2015 m. rugsėjo 29 d. (antradienį) 15 val.,

  • 2-oji konsultacija 2015 m. spalio 20 d. (antradienį) 15 val.

Numatomas konsultacijų turinys:

  • Etninės kultūros bendrųjų programų (2012) ir metodinių rekomendacijų bei metodinės medžiagos, parengtos joms įgyvendinti, pristatymas – etnokultūrinis raštingumas, ką mokinys turi gebėti, baigęs atitinkamos pakopos programą,

  • Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos (2007) bei metodinės medžiagos, parengtos jai įgyvendinti, pristatymas,

  • Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo integravimo modelių pristatymas,

  • gerosios patirties pavyzdžiai – dalyko ilgalaikio (detaliojo) plano su integruojamąja dalimi parengimas,

  • metodinės veiklos stiprinimas, telkiant mokyklos bendruomenę mokinių mokymosi krūviams optimizuoti.

Kviečiame įvairių dalykų mokytojus, įgyvendinančius Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas, nuo 14:45 val. prisijungti prie transliacijų.

Transliacijų internetu administravimas: Aurimas Pečkys, Ugdymo plėtotės centro Administravimo ir ūkio skyriaus inžinierius, el. p. aurimas.peckys@upc.smm.lt,

Vytautas Čeikus, Ugdymo plėtotės centro Administravimo ir ūkio skyriaus inžinierius, tel. (8 5) 210 9824, el. p. vytautas.ceikus@upc.smm.lt.

Prie UPC vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda

Daiva Briedienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,

Julija Sinicienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė