Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame mokytojus dalyvauti globaliojo švietimo mokymuose
event 2015-09-24 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Aktualijos

Kviečiame mokytojus dalyvauti globaliojo švietimo mokymuose

Ugdymo plėtotės centras drauge su VšĮ „Humana People to People Baltic“ organizuoja dviejų dienų mokymus lietuvių (ar kitos gimtosios kalbos) ir pilietiškumo (arba istorijos) dalykų mokytojams globaliojo švietimo temomis. Mokymų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti tarpdalykinio integravimo kompetencijas, padėti mokytojams pasiruošti globaliojo švietimo temas integruoti į bendras lietuvių (ar kitos gimtosios kalbos) ir pilietiškumo (arba istorijos) dalykų pamokas 9–11 klasėse. Mokymuose dalyvaujantys pedagogai geriau supras globaliojo švietimo tikslus, parengs savo mokomųjų dalykų integruotų pamokų planus, pagal juos praves pamokas. Siekiant tobulinti mokytojų parengtus planus, geriau pasiruošti pamokoms, po mokymų pedagogus konsultuos mokymų vadovai. Pamokų planai bus skelbiami Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ (https://sodas.ugdome.lt/), taip pat bus galimybė nufilmuoti pamokas ir, drauge su mokytojais įvertinus filmuotą medžiagą, skelbti jas Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ (http://mokytojotv.blogspot.lt/).

Mokymuose kviečiame dalyvauti iš vienos mokyklos po du mokytojus: vieną lietuvių (ar kitos gimtosios kalbos), kitą pilietiškumo (arba istorijos) mokytoją.

Mokymai vyks spalio 8–9 dienomis Panevėžyje ir spalio 13–14 dienomis Klaipėdoje. Prašome registruojantis pasirinkti vieną Jums tinkamą datą ir vietą. Registracija vyksta iki spalio

6 d. ir spalio 9 d. internetiniu adresu https://goo.gl/cCH0yy. Mokymai nemokami, taip pat bus apmokamos dalyvių kelionės išlaidos. Išsamesnės informacijos apie mokymus kreipkitės į Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkę Donatą Šablinienę el. paštu donata.sabliniene@upc.smm.lt arba tel. (8 5) 279 9599.

Globalusis švietimas – tai aktyvus mokymo bei mokymosi procesas, kuriuo siekiama padėti asmeniui suprasti pasauliui kylančius iššūkius, jų priežastis, suvokti savo pasirinkimų poveikį globaliems procesams, įgalinti asmenį bei visuomenę imtis veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant teisingesnį pasaulį, grindžiamą pagarba ir supratimu (Globaliojo švietimo koncepcijos projektas, www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/). 

Donata Šablinienė

Neformaliojo ugdymo skyrius