Tinklalapio logotipas
Grįžti

Keturi straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis
event 2015-10-08 domain Ugdymo plėtotės centras

Keturi straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis

Keturi straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ buvo parengti keturi straipsniai, skirti aktualioms lituanistinio švietimo temoms.

  • Straipsnyje „Lituanistinio ugdymo organizavimo patirtis“ pateikiama Vilniaus Naujamiesčio mokyklos, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos, lituanistinių mokyklų Švedijoje ir Airijoje lituanistinio švietimo geroji patirtis (pvz., lituanistinio ugdymo organizavimo, tėvų įtraukimo, vietos bendruomenės įtraukimo, motyvavimo ir pan. patirtys).

  • Straipsnyje „Lituanistinio švietimo galimybės Lietuvoje ir užsienyje“  pateikiami patarimai ir aktuali informacija apie lituanistinio švietimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų turintiems tėvams, besirengiantiems sugrįžti į Lietuvą ar ketinantiems išvykti gyventi į užsienį.

  • Straipsnyje „Motyvacijos mechanizmai asmenybiniam ir tautiniam identitetui suvokti“ aprašomi vaiko savęs suvokimo įvairiais amžiaus tarpsniais ypatumai, sociokultūrinio gyvenimo ypatumai, adaptavimosi naujoje aplinkoje sunkumai, motyvacijos mechanizmų formavimasis, jų įtaka asmenybiniam ir tautiniam identitetui.

  • Straipsnyje „Tautinis identitetas ir tarpkultūrinio ugdymo iššūkiai“ aprašoma tautinio identiteto ir tarpkultūrinės kompetencijos kaita migracijos procese, kalbinės aplinkos įtaka, aptariami mokytojams ir mokyklai kylantys iššūkiai, pateikiamos rekomendacijos.

Giedrė Tumosaitė,
projekto "Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas) veiklos vadovė