Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tarptautinėje konferencijoje diskutuojama kaip gerinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Lietuvoje
event 2015-10-08 domain Ugdymo plėtotės centras

Tarptautinėje konferencijoje diskutuojama kaip gerinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Lietuvoje

Tarptautinėje konferencijoje diskutuojama kaip gerinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Lietuvoje

2015 m. spalio 8 dieną „Radisson Blu“ konferencijų centre vyksta konferencija „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“.

Konferencijoje dalyvauja savivaldybių merai, jų pavaduotojai, savivaldybių tarybų švietimo komitetų atstovai, savivaldybių švietimo padalinių atstovai, mokslininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovai, mokyklų vadovai ir kt. suinteresuoti asmenys. Atvykusius į konferenciją sveikino Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Konferencijos pirmoje dalyje Brenda Taggart, tyrimo „Veiksmingas ikimokyklinis, pradinis ir vidurinis ugdymas“ tyrėja, mokslinių tyrimų koordinatorė pristato tyrimo rezultatus, įžvalgas, išvadas apie tai, kokią trumpalaikę ir ilgalaikę pridėtinę vertę asmeniui, jo šeimai ir visai visuomenei teikia kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Tyrimą 1997–2014 m. atliko Londono universitetas. Tyrimas atskleidė didžiulius tolimesnių vaikų pasiekimų skirtumus ir didelę pridėtinę kokybiško ankstyvojo ugdymo vertę.

Europos Sąjungos šalių ekspertų susitarimą, kokie veiksniai lemia ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybę: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas, personalo kvalifikacija, ugdymo turinio programa, vertinimas ir stebėsena, valdymas ir finansavimas pristatys Viktoria Bolla, B2 skyriaus, atsakingo už mokyklas, pedagogus ir daugiakalbystę, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato politikos pareigūnė.

Kaip įvairiose Europos Sąjungos šalyse yra organizuojamas institucinis ugdymas nuo vaiko gimimo iki jam pradedant lankyti mokyklą konferencijoje pristatys Dr. Akvilė Motiejūnaitė-Schulmeister, Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) švietimo politikos ir švietimo sistemų analitikė.

Po pietų konferencijoje bus diskutuojama ir tariamasi dėl ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo galimybių užtikrinimo visiems vaikams ir jų šeimoms (nepriklausomai nuo jų socialinio, ekonominio, kultūrinio, kalbinio ir kt. konteksto); dėl personalo pasirengimo ir sąlygų sudarymo tolimesniam profesiniam tobulėjimui, suteikiant galimybes kiekvienam pedagogui savo profesinį vaidmenį atlikti kokybiškai; dėl ankstyvojo ugdymo stebėsenos ir vertinimo, padedančių gerinti politiką ir praktiką vietos, regiono ir nacionaliniu lygmenimis.

Konferenciją organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras yra organizacinis renginio partneris.

Daugiau informacijos
Renginio programa

Jolanta Augustaitė,
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė
​​