Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kvietimas mokykloms dalyvauti projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ („Assessment of Transversal Skills 2020“, sutrumpintas pavadinimas ATS2020)
event 2015-10-12 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kvietimas mokykloms dalyvauti projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ („Assessment of Transversal Skills 2020“, sutrumpintas pavadinimas ATS2020)

Kviečiame mokyklų komandas bendradarbiauti tarptautiniame projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ („Assessment of Transversal Skills 2020“, sutrumpintas pavadinimas ATS2020).​ 

Projekte dalyvauja pedagogai iš 10 Europos šalių: Ispanijos, Belgijos, Slovėnijos, Estijos, Suomijos, Kipro, Graikijos, Airijos, Austrijos ir Lietuvos. Iš kiekvienos šalies  dalyvauti projekte bus pakviesta po 25 mokyklas, po 4 mokytojus iš kiekvienos mokyklos. Projekto vykdymo laikotarpis: 2015-03-01–2018-02-28.  

Projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ paskatins konkrečių šalių bei tarptautinę diskusiją apie perkeliamųjų kompetencijų vertinimą. 

Projekto tikslai ir uždaviniai: 

·          Atlikti sisteminę egzistuojančių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo Europos mokyklose analizę.

·          Sukurti perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį.

·          Išbandyti praktiškai projekte sukurtą modelį  250 Europos mokyklose (projekte numatyta 25 Lietuvos mokyklose) ir atlikti analizę dėl šio modelio diegimo galimybės.

·          Tobulinti mokytojų kvalifikaciją: įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, kaip ugdyti perkeliamuosius gebėjimus ir juos vertinti, naudojant IKT, elektroninio portfelio metodiką,  autentiškas užduotis, kurti  mokymosi scenarijus su problemų sprendimo užduotimis ir kt.

·          Taikyti naujas žinias ir gebėjimus klasėse, apmąstyti ir įvertinti procesą.  

Numatomi projekto rezultatai:  

·          Patvirtinti mokinių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį.

·          Sukurtas modelis atsižvelgiant į daugiau kaip 1 000 Europos šalių mokytojų patirtį.

·          Sukurti tęstinio profesinio tobulėjimo programą, padėsiančią vykdyti modelio išbandymą projekto mokyklose.

·          Rekomendacijos politikams nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.

·          Projekto rezultatų tolimesnio panaudojimo finansavimo modelis politikos formuotojams regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis.  

Projekto etapai 

·          Mokyklų atranka 2015 m. rugsėjo – spalio mėn.

·          Pasirengimas bandomajam projektui 2015–2016 m.: 

a)      Pradiniai mokymai (projekto tikslai, koncepcija, ATS2020 mokymo modelis, perkeliamieji  gebėjimai, elektroninio portfelio modelis, formuojamasis, apibendrinamasis vertinimas, problemų sprendimas, autentiškas mokymas ir kt.)

b)      Įgytų žinių ir gebėjimų taikymas ugdyme. 

·          Bandomasis laikotarpis 2016–2017 m.: sistemingai taikyti naujas žinias ir ugdyti gebėjimus eksperimentinėse klasėse ir netaikyti kontrolinėse klasėse.

·          Įgyvendinimo etapas 2017–2018 m.

·          Baigiamosios konferencijos (nacionalinė ir tarptautinė).  

Mokyklų įsipareigojimai 

·          Dalyvauti mokymuose ir projekto susitikimuose (ir nuotoliniuose), aktyviai dalintis patirtimi.

·          Planuoti, įgyvendinti ir vertinti perkeliamųjų gebėjimų formuojamojo, apibendrinamojo vertinimo įgyvendinimo strategiją.

·          Kurti mokymosi scenarijus, kaip panaudoti elektroninio portfelio modelį, kad mokiniams šis modelis padėtų ugdytis ir įgyti perkeliamuosius gebėjimus.

·          Sistemingai taikyti formuojamąjį, apibendrinamąjį vertinimą antraisiais bandomojo projekto įgyvendinimo metais. 

Reikalavimai mokykloms 

·          Mokyklos komandos – keturių įvairių dalykų mokytojų – motyvacija ugdyme taikyti naujas strategijas, nusiteikimas eksperimentuoti ir bendradarbiauti.

·          Komandos mokytojai 2015–2016 m. m. dirba 5–8 klasėse ir turės galimybę jose dirbti trejus metus, iki projekto pabaigos.

·          Komandos nariai turi patirties ugdymo procese taikyti naujas ugdymo strategijas, IKT, noriai dalijasi patirtimi, rengia mokymosi scenarijus.

·          Mokyklos komandai vadovauja koordinuojantis mokytojas.

·          Projekto veiklose aktyviai dalyvauja vienas iš mokyklos vadovų.

·          Projektą koordinuojantis Švietimo informacinių technologijų centras organizuos mokytojų mokymus ir konsultacijas. 

Projekto rezultatai (nacionalinis lygmuo):

a)      Perkeliamųjų gebėjimų vertinimo įrankis, padedantis ugdytis perkeliamuosius gebėjimus naudojant IKT ir elektroninį portfelį įvairių dalykų pamokose.

b)      100 mokytojų mokymai naudoti elektroninį portfelį perkeliamųjų gebėjimų formuojamajam ir apibendrinamajam vertinimui.

c)      Mokinių sukurti elektroniniai portfeliai ugdymosi pažangai stebėti. 

Kodėl mokykloms verta dalyvauti projekte?

a)      Mokytojai turės galimybę dalyvauti inovatyviuose mokymuose ir kelti kvalifikaciją.

b)      Mokytojai bendradarbiaus ir dalinsis patirtimi su kolegomis iš Lietuvos ir 9 projekto šalių.

c)      Projekto koordinatoriai pasilieka teisę esant galimybei paskatinti projekte dalyvaujančias mokyklas.  

Mokyklos, norinčios dalyvauti šiame projekte, turi pateikti šiuos dokumentus: 

·          Pasirašytą projekto „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ paraišką.

·          Komandos narių gyvenimo aprašymus ar elektroninius portfelius.  

Paraiškas dalyvauti projekte ir mokytojų gyvenimo aprašymus prašom siųsti iki 2015 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu virginija.navickiene@itc.smm.lt, temos eilutė – ATS2020 atranka. 

Prašom atsisiųsti paraiškos formą.

Kviečiame dalyvauti! ​