Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2015-10-13 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2015 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: 

Dėl Savivaldybių sporto mokyklų (gimnazijų), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2016 metais skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“;

Dėl savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2016 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“;

Dėl savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2016 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-1442 „Dėl Bendrojo ugdymo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“. 

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Specialusis ugdymas, Egzaminai, Bendrasis ugdymas, Atestacija ir kvalifikacija. 

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx