Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras į Bendrojo ugdymo tarybą
event 2015-10-15 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras į Bendrojo ugdymo tarybą

Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą kandidatams į Bendrojo ugdymo tarybos narius, kurie pakeis savo kadenciją baigusius Tarybos narius.

Kandidatų gyvenimo aprašymus galima teikti iki 2015 m. lapkričio 2 d. Kandidatas turi būti pripažintas švietimo bendruomenėje, nepriekaištingos reputacijos švietimo, mokslo, verslo, viešojo sektoriaus atstovas. 

Kandidatus į Tarybą gali siūlyti: Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, mokykloms atstovaujančios asociacijos, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba, verslo savivaldos organizacijos, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, mokslininkus jungiančios asociacijos ir kitos institucijos.

Kandidato anketą galite rasti čia.

Kandidatų anketas Švietimo ir mokslo ministerijai prašome siųsti vienu iš pasirinktų būdų:

  • paštu, adresu A. Volano g. 2, Vilnius;
  • fakso nr. (8 5) 261 2077;
  • el. paštu kandidatams@smm.lt .

Bendrojo ugdymo taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus.

Tarybos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 15 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti Tarybos narys ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoja Taryba renka iš savo  narių paprasta balsų dauguma. 

Bendrojo ugdymo tarybos nuostatus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijosinternetiniame tinklalapyje.

Daugiau informacijos – Dalia Švelnienė, Bendrojo ugdymo departamento, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 1245. 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt