Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras į Bendrojo ugdymo tarybą
event 2015-10-15 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras į Bendrojo ugdymo tarybą
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​<span>Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą kandidatams į Bendrojo ugdymo tarybos narius, kurie pakeis savo kadenciją baigusius Tarybos narius.</span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kandidatų gyvenimo aprašymus galima teikti iki 2015 m. lapkričio 2 d. Kandidatas turi būti pripažintas švietimo bendruomenėje, nepriekaištingos reputacijos švietimo, mokslo, verslo, viešojo sektoriaus atstovas. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kandidatus į Tarybą gali siūlyti: Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, mokykloms atstovaujančios asociacijos, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba, verslo savivaldos organizacijos, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, mokslininkus jungiančios asociacijos ir kitos institucijos.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kandidato anketą galite <a href="http://www.smm.lt/uploads/documents/Kandidato_i_BUT_anketa.doc">rasti čia</a>.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kandidatų anketas Švietimo ir mokslo ministerijai prašome siųsti vienu iš pasirinktų būdų:</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window"><ul> <li> <span style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window">paštu, adresu A. Volano g. 2, Vilnius;</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window">fakso nr. (8 5) 261 2077;</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window">el. paštu</span><span style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window"></span><span style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window"> </span><a href="mailto:kandidatams@smm.lt" style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window">kandidatams@smm.lt</a><span style="font-size:8pt;line-height:19.6px;background-color:window"> .</span><br> </li> </ul></span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="padding:0px;margin:1.4em 0px;list-style:none outside none;font-size:14px;line-height:19.6px"> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1"> </p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1"> </p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1"> </p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="padding:0px;margin:1.4em 0px;list-style:none outside none;font-size:14px;line-height:19.6px"> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1"> </p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1"> </p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontSize-1"> </p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span><span class="ms-rteFontSize-1"> </span><li><span class="ms-rteFontSize-1"> </span></li> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Bendrojo ugdymo taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tarybos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 15 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti Tarybos narys ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoja Taryba renka iš savo  narių paprasta balsų dauguma. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Bendrojo ugdymo tarybos nuostatus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos<a href="http://www.smm.lt/web/lt/komisijos-ir-darbo-grupes">internetiniame tinklalapyje</a>.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Daugiau informacijos – Dalia Švelnienė, Bendrojo ugdymo departamento, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 1245.<span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Švietimo ir mokslo ministerijos</div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Komunikacijos skyrius</div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">El. paštas info@smm.lt<span id="ms-rterangepaste-end"></span> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>