Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko diskusijos „Socialinio ugdymo tobulinimo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje“
event 2015-10-16 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko diskusijos „Socialinio ugdymo tobulinimo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje“

Spalio 6, 7 ir 9 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko diskusijos dėl socialinio ugdymo dalykų – istorijos, geografijos ir pilietiškumo – ugdymo. Jose buvo aptarta šių mokomųjų dalykų situacija pagrindinėje mokykloje ir įvardytos esminės problemos bei galimi jų sprendimai. Šiose diskusijose dalyvavo mokslininkai, universitetų dėstytojai, mokytojai, mokytojų asociacijų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Apie socialinio ugdymo dalykų bendrą situaciją ir atnaujinimo galimybes kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Jokimaitis. Ugdymo plėtotės centro atstovai pristatė pagrindinio ugdymo socialinių dalykų situaciją Lietuvoje ir kai kurių užsienio šalių patirtį.

Diskusijoje buvo kalbama apie 2008 m. Socialinio ugdymo bendrųjų programų turinį, jų įgyvendinimą, mokymo priemones ir mokytojų kvalifikaciją. Kiekvienas dalyvis išsakė savo nuomonę minėtais klausimais ir teikė siūlymų dėl tolimesnių pagrindinio ugdymo istorijos, pilietiškumo ugdymo ir geografijos programų atnaujinimo. Nutarta, kad reikia tęsti susitikimus su platesnėmis tikslinėmis grupėmis: mokslininkais, edukologais, psichologais, dalyko mokytojais, mokinių ir tėvų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.  


Šarūnas Gerulaitis,
Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas
Ginta Orintienė,
Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė
Nijolė Grybovienė,
Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė
Salomėja Bitlieriūtė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė