Tinklalapio logotipas
Grįžti

Klaipėdos regione – dar du modernūs sektorinio praktinio mokymo centrai
event 2015-10-29 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Klaipėdos regione – dar du modernūs sektorinio praktinio mokymo centrai

Spalio 30 d. Klaipėdoje ir Šilutėje atidaromi du modernūs sektorinio praktinio mokymo centrai. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre mokiniai praktikuosis su pažangiausia automobilių diagnostikos ir remonto įranga, kurią toli gražu turi ne kiekvienas automobilių servisas. Šilutės žemės ūkio mokykloje, kuri pirmoji šalyje persiėmė akvakultūros mokymo idėjomis, atidaromas Žuvininkystės praktinio mokymo centras neturi analogų Baltijos šalyse. Praktinio mokymo centrų atidaryme dalyvaus švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. 

Šilutės žemės ūkio mokykloje įkurtas Žuvininkystės praktinio mokymo centras, susidedantis iš mokomosios žuvų veisimo ir auginimo fermos, mokomojo žuvų perdirbimo cecho ir mokomojo žuvininkystės techninio aptarnavimo centro, vienintelis toks Baltijos šalyse. Įsigyta  moderniausia įranga žuvų veisimui ir auginimui uždaros apytakos recirkuliacinėmis sistemomis – čia  bus veisiamos ir auginamos įvairios šiltavandenių ir šaltavandenių žuvų rūšys, mokiniai galės praktikuotis mokomojoje fermoje ir žuvų perdirbimo ceche. Vienu metu čia galės mokytis daugiau nei 70 žmonių.

Mokykla taip pat įsigijo įrangą, skirtą mažųjų laivų laivavedybos ir jų aptarnavimo mokymui: mokomąjį laivą, modernų laivavedybos mokymo simuliatorių, rekreacinės žuvininkystės įrankius.

Moderniame Žuvininkystės praktinio mokymo centre bus rengiami žuvininkystės srities darbuotojai, čia savo kvalifikaciją tobulins suaugusieji, pirmiausia, žvejai ir verslininkai, taip pat ūkininkai, norintys persikvalifikuoti ar užsiimti papildoma veiklos sritimi – akvakultūra tvenkiniuose ar žuvų auginimu fermose su uždaros apytakos recirkuliacinėmis sistemomis,  žuvies perdirbimu ir rekreacine žuvininkyste.

Kaip sako mokyklos direktorius Algimantas Abromaitis, akvakultūros mokymo idėjomis Šilutės žemės ūkio mokykla iš Lietuvos mokymo įstaigų susidomėjo pirmoji. Mokykloje ne kartą lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai, kurie domėjosi modernia įranga, stebėjo, kaip naujų technologijų sąlygomis auga pirmosios žuvys.

Greta kuriamo praktinio mokymo centro 2012 m. liepą buvo pradėtas įgyvendinti dar vienas – ES fondų ir Lietuvos valstybės paramos projektas „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“. Šių metų spalį projektas finišavo. Jo metu parengti ir Žuvininkystės verslo darbuotojo mokymo programoje jau išbandyti mokymo priemonių komplektai žuvų augintojui, vidaus vandenų mažųjų laivų ir valčių laivavedžiui bei rekreacinės žuvininkystės paslaugų teikėjui. 

Ir pats Žuvininkystės praktinio mokymo centras, ir sukurtos mokymo priemonės yra vienintelės tokios šalyje. Nauja ir tai, kad profesinės mokymo įstaigos mokiniai centro paslaugomis galės pasinaudoti ir mokydamiesi nuotoliniu būdu. Suaugusieji galės įgyti ne tik kvalifikaciją, bet ir ją tobulinti, mokydamiesi pagal atskirus modulius.

Žuvininkystės praktinio mokymo centro baze bei sukurtomis mokymo priemonėmis galės naudotis ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, pvz., mokytis gamtamokslinio ugdymo dalykų, susipažinti su profesijomis, kolegijos ir universitetų studentai atliks mokslinius tyrimus. Praktikuotis galės ir kitos profesinio mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, užsiimančios praktine akvakultūros veikla.

Visos mokymo priemonės yra parengtos elektroniniu formatu, vėliau jos bus nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangą. Sukurtomis mokymo priemonėmis mokykla ketina naudotis vykdydama tarptautines mokytojų bei mokinių kvalifikacijos tobulinimo stažuotes, kurias remia Europos Komisija.

Žuvininkystės praktinio mokymo centrui įkurti skirta apie 3 mln. eurų, o modernioms mokymo priemonėms sukurti - 560 139 eurai.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centras aprūpintas moderniausia ir pažangiausia automobilių diagnostikos ir remonto įranga, aprėpiančia visas automobilių remonto sritis – variklio, pakabos, kėbulo bei elektronikos ir elektros sistemų remontą. Įsigyta itin moderni įranga: automobilio galios matavimo stendas, 3D ratų suvedimo stendas, stabdžių ir amortizatorių patikros linija, kėbulų geometrijos matavimo ir atstatymo stendas, įvairių automobilio mazgų veikiantys mokomieji stendai, kurie pritaikyti įvairioms užduotims ir laboratoriniams darbams. Šiame centre bus rengiami automobilių kėbulų remontininko, automobilių mechaniko, automobilių elektromechaniko ir transporto priemonių pardavėjų-konsultantų specialybių darbuotojai.

Pasak mokyklos direktoriaus Valentino Radavičiaus, įkūrus Variklinių transporto priemonių sektorinį praktinio mokymo centrą, pagerės mokinių mokymosi sąlygos, nes jie, praktikuodamiesi su naujausiomis automobilių remonto technologijomis, įgis šiuolaikinius standartus atitinkančias profesines kompetencijas.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su keliomis miesto aukštosiomis mokyklomis. Įkurto sektorinio praktinio mokymo centro paslaugomis galės naudotis studentai, dėstytojai, taip pat Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos profesijos mokytojai. Verslo įmonės galės siųsti savo darbuotojus kvalifikacijai kelti. Mokyklos vadovas sako, kad tai ypač aktualu mažesnėms įmonėms, kadangi jos dažnai neišgali nusipirkti naujų ir modernių įrengimų. Suaugusieji čia galės kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti ar įgyti naują specialybę.

Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centrui įkurti skirta pustrečio milijono eurų.

Lietuvoje iš viso atidaryti 36  sektoriniai praktinio profesinio mokymo centrai. Planuojama, kad lapkričio mėnesį bus atidaryti 5 tokie centrai.

Sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga arba jos padalinys, teikiantis pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo paslaugas visiems Lietuvos gyventojams: tiek profesinių mokyklų mokiniams, tiek kolegijų ar universitetų studentams, tiek kvalifikaciją tobulinantiems įmonių darbuotojams. Iš viso už ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas profesinio mokymo įstaigose bus įrengti 42 sektoriniai praktinio mokymo centrai. 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1253
El. paštas info@smm.lt