Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seminarai pradinių klasių mokytojams
event 2015-11-03 domain Ugdymo plėtotės centras

Seminarai pradinių klasių mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia pradinių klasių mokytojus dalyvauti seminare „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse“.

Seminaro paskirtis – plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas veiksmingiau ir tikslingiau organizuoti lietuvių kalbos ugdymą; lanksčiau pasirinkti mokymo(si) metodus, užduotis, mokymo(si) medžiagą; objektyviau vertinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus ir atsižvelgiant į juos racionaliai planuoti tolimesnę veiklą.

Seminarai vyks:

Maloniai kviečiame dalyvauti. Mokymai nemokami, kelionės išlaidos neapmokamos. Seminaro dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

Registracija į seminarus vyksta per informacinę sistemą „Ugdymo sodas“. Registruojantis pasirinkite Jums tinkamą datą ir vietą. Išsamesnės informacijos apie seminarus kreipkitės į Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkę A. Zaukienę el. paštu: aldona.zaukiene@upc.smm.lt arba tel. (8 5) 277 2194.

Kvietimas 2015-11-03

Aldona Zaukienė,

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė