Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kuria kryptimi judame?
event 2015-11-11 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kuria kryptimi judame?
„Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti.“ (Plutarchas). Ką galime pasakyti apie mokytoją? Ar ši sentencija tinka apibūdinti mokytojo profesinį tobulėjimą? Ko gero daugelis be abejonės pripažins kad šiuolaikiniame pasaulyje, perpildytame informacijos, technologijų, skubėjimo – mokytojams keliami aukščiausi kokybės standartai. Nenumaldomas mokinių ir jų tėvų noras matyti moralinių vertybių ir žinių skleidėjus – mokytojus – kuo modernesnius, kuo įdomesnius, taikančius inovatyvius mokymo/mokymosi metodus pamokose, skatinančius mokinius pasinerti kuo giliau į neišsenkantį žinių vandenyną paskatino daugiau kaip 170 anglų kalbos mokytojų iš visos Vakarų Lietuvos (Klaipėdos, Kretingos, Neringos, Palangos, Šilutės, Pagėgių, Skuodo, Plungės, Telšių miestų ir rajonų ir net 3 studentės iš Turkijos LEU dalyvaujančios Erasmus programoje) 2015 m. spalio 29 d. susirinkti jau į antrąją metodinę – praktinę konferenciją „Kalbų mokymosi tikslai ir mokymo(si) strategijų įvairovė“.

Po 2013 m. pirmosios sėkmingos  konferencijos  anglų kalbos mokytojos Birutė Buinevičienė (Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija) ir Vitalija Pliakuvienė (Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija),  abi priklausančios Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos (LAKMA) valdybai ir atstovaujančios Vakarų Lietuvą, nusprendė nesustoti, o tęsti tai ko reikia mokytojams t.y susirinkus draugėn „uždegti“ tą bendravimo, bendradarbiavimo, dalijimosi patirtimi „fakelą“. Antroji konferencija vyko Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje ir ją organizuojant nuoširdžiai talkino „Vėtrungės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos Daiva Ivaškevičiūtė, Rasa Balsevičienė, Ramunė Klimienė, Jurga Austėja Čižinauskaitė, Raimonda Raškevičė, Simona Jonėnienė ir Klaipėdos m. anglų k. mokytojų metodinės grupės nariai.

Konferencijos darbo diena prasidėjo „Vėtrungės“ gimnazijos direktoriaus Ramvydo Juškos sveikinimu ir muzikos mokytojos V. Auglienės vadovaujamų mokinių muzikos meno kolektyvų (merginų kvarteto „Still“, 4B klasės vokalinio instrumentinio ansamblio) pasirodymu. Nuskambėjus smagioms dainoms, prasidėjo plenarinis posėdis, kuriame pranešėjai, nemokamai sutikę pristatyti savo pranešimus, nagrinėjo ir akcentavo jog, siekiant išugdyti savarankiškus nuolat gyvenime besimokančius žmones, reikalingas radikaliai kitoks požiūris į mokymą(si). Sandra Degtiar, Klaipėdos Universiteto dėstytoja, pateikė anglų kalbos gramatikos subtilybes, Asterija Kliaugienė, leidyklos Express publishing konsultantė, nagrinėjo IT taikymo galimybes pamokose, profesorė Robin Gingerich, LCC anglų k. ir literatūros katedros vedėja, visus sudomino žodyno mokymo metodikomis, Lietuvos Švietimo ministerijos atstovė Vilija Sipaitė pristatė Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (IDKM) patirtis ir galimybes Lietuvoje. Pirmąją konferencijos dalį užbaigė Vėžaičių pagrindinės mokyklos tradicinių kanklių ansamblis „Šermukšnėlis“ vadovaujamas Ramutės Pozingienės.

„Nerasi tokio žmogus, iš kurio išminčius negalėtų dar ko nors pasimokyti.“ (J. V. Gėtė). O pasimokyti - visada yra ko. Po kavos pertraukos konferencijos dalyviai išsiskirstė į 6 mažesnes grupes ir dalyvavo praktinėje dalyje. Su kolegoms savo sukaupta patirtimi dalinosi 16 mokytojų, po 2 kiekvienoje darbo grupėje, sudarytoje pagal  mokinių amžių ir tematikos įvairovę. Mokytojai diskutavo įvairiomis temomis: mokinių kūrybiškumo tobulinimas, pristatant metodus, kaip įvairių lygių mokinius įtraukti į mokymosi procesą (Audra Kaklienė, Palangos Senoji gimnazija); kodėl filmų naudojimas anglų kalbos mokyme yra puikus būdas lavinti mokinių komunikacinius gebėjimus ir priešingai (Oksana Tiapševa, Violeta Golubova, Klaipėdos Aitvaro gimnazija); mokinius reikėtų motyvuoti mokytis nenaudojant arba mažai naudojant IT pamokose (Gintarius Petkus, Klaipėdos S.Dacho progimnazija), o vietoj to reikėtų taikyti interaktyvius, originalius, įkvepiančius metodus tokius  kaip žaidimai, dainos, kalbėjimas vaidmenimis (Renata Ivaščenkienė, Šilutės Žibų pradinė mokykla). Mokytojai  demonstravo įvairius kūrybinius metodus, padedančius mažiesiems lengviau įsiminti naujus žodžius, naudojant išmaniąsias technologijas ar tiesiog paprastus paveikslėlius (Vilma Bergelienė, Lina Čebanienė Klaipėdos S.Dacho progimnazija) arba, kaip naudojant meną galime vaikams padėti lavinti kalbą – išreiškiant jausmus ir emocijas eilėraščiuose (Daiva Valinčienė ir Jurgita Bytautienė, Klaipėdos Verdenės progimnazija). Buvo nagrinėjamas įvairių diagramų (Thinking Maps) naudojimas 1-3 gimnazijos klasių anglų kalbos pamokose, dažniausiai kartojant mokomąją medžiagą (gramatines struktūras), įtvirtinant žodyną, palyginimams, klasifikacijai, mokantis įvairių rašymo struktūrų (paragrafo, laiško, rašinio) (Giedra Aliulienė, Gargždų Vaivorykštės gimnazija). Visus sudomino kitataučių anglų kalbos mokymo principai (angl. Learning/Teaching Based on Guided Discovery) kur mokymas nėra prilyginamas mokymuisi. Darbas porose yra pagrindinis mokymosi  bei užduočių atlikimo būdas pamokoje, mokytojas yra tarsi „nematomas“ pamokos dalyvis; labai svarbu mokiniams pateikti kontrolinius klausimus; mokantis gramatikos bei žodyno itin svarbus yra kontekstas (Ingrida Macytė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija). Kad mokiniai pasiektų geresnių rezultatų, mokymąsi reikėtų susieti su realiu gyvenimu, vedant pamokas ne klasėje, o  bibliotekoje, muziejuje, parduotuvėje, užduotis atliekant bendradarbiaujant grupėse (Olga Normantienė, Klaipėdos M. Gorkio pagrindinė mokykla) ar naudojant technologines inovacijas ne tik klasėje, bet ir ugdant kūrybinį mąstymą namuose (Jurgita Gainienė, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija). Ypač aktyviai darbavosi grupė, kurioje pademonstruota programos „eTwinning“ nauda mokiniams ir mokytojams (Daiva Elertienė, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija), o kinestetinio mokymo(si) metodo žinovės privertė kolegas net koridoriais pabėgioti (Iveta Ambriulaitinė, Danutė Venckienė, Šilute Pamario pagrindinė mokykla).

Šauniai padirbėjusius mokytojus, baigiamojoje konferencijos dalyje pasitiko  Klaipėdos Jaunimo centro džiazo studijos „Junior City Jazz“ jaunieji dalininkai vadovaujami Livijos Trakumienės ir Aušros Butkevičienės.

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos.“ (Aischilas). Šių minčių vedini, organizatoriai apdovanojo mokytojus, kurių metodiniai darbai, eksponuoti parodoje, laimėjo prizines vietas (I vietaBirutė Buinevičienė, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, Inga Ulonienė ir Violeta Jurjonienė, Gargždų „Vaivorykštės gimnazija; II vieta – Ingrida Macytė, Klaipėdos VDG, Olga Normantienė, Klaipėdos M. Gorkio pagrindinė mokykla; III vieta - Loreta Orlingienė, Tauragės „Jovarų“ pagrindinė mokykla). Beje, geriausius darbus iš 49 pateiktų parodai išrinko patys konferencijos dalyviai, klijuodami lipdukus ant labiausiai patikusių darbų. Gerų emocijų mokytojams suteikė loterija, kurios prizus dovanojo leidykla Express Publishing ir LCC universitetas. Taip pat buvo įteiktos padėkos koncertavusiems kolektyvams, plenarinio posėdžio ir darbo grupių pranešėjams. Nė vienas didelis renginys neišsiverčia be rėmėjų pagalbos, todėl esame dėkingi Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriui, Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centrui, Lietuvos anglų k. mokytojų asociacijai, Klaipėdos universitetui, LCC universitetui, leidyklai Pearson-Longman, Kiškio pyragams, akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“. Konferencijos metu mokytojai turėjo galimybę įsigyti naujausią profesinę literatūrą, kurią atvežė „Litterula“ knygynas. 

„Daug išmokau iš savo mokytojų, dar daugiau – iš draugų, daugių daugiausiai – savo mokinių.“ (Talmudas). Tikime, kad šiuolaikiniai mokytojai visada suras noro ir būdų tobulėti ir tuo pačiu dalintis savo pasiekimais su kolegomis, nes svarbiausia šiame pasaulyje ne tai, kur stovime, o tai, kuria kryptimi judame.

Birutė Buinevičienė , Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija ;

Vitalija Pliakuvienė , Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija .

Mokytojai apie konferenciją:

* Antrą kartą dalyvauju ir labai džiaugiuosi, kad tokio lygio konferencijos organizuojamos anglų k. mokytojams.

* Galime išgirsti apie naujus metodus ir taikyti pamokose

* Pralenkė lūkesčius gerąja prasme. Itin profesionalus organizatorių darbas. Temų įvairovė leidžia lengvai išlaikyti dėmesį. Suteikiama galimybė pasidalinti patirtimi.

* Dauguma veiklų buvo įdomios ir patrauklios. Mokytis reikia visą gyvenimą.

* Tokie renginiai suteikia motyvacijos mano kasdieniniam darbui. Galima pasimokyti kaip kurti įvaizdį.

* Viskas gerai, sklandžiai suplanuota ir pravesta.

* Konferencija pateisino lūkesčius, nes buvo gerų lektorių, laikas neprailgo. Galimybė sutikti bendraminčius, pasidalinti informacija, peržiūrėti leidyklų naujoves.

* Buvo tikrai charizmatiškų pranešėjų. Įdomu sužinoti kaip dirba kolegos.

* Rimta akademinė konferencija, gausus būrys pranešėjų, puiki mintis – darbas mažose grupėse. Šaunus dalykas – muzikiniai intarpai ir kolektyvų pasirodymai.

* Buvo įdomios medžiagos, naudingų susitikimų. Visada reikia tobulėti. Ačiū organizatoriams!!!

* Labai įdomu pasisemti idėjų iš metodinių darbų parodos.

* Išgirdau ir pamačiau daug praktikų: ir mokytojų ir jų darbų. Ačiū Jums. Jūs šaunuoliai!

Renginio akimirkos.​