Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2015-11-13 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">​</span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-size:8pt;background-color:window">2015 m. spalio - lapkričio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:</span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span style="font-size:8pt;background-color:window"></span><span style="text-align:justify;font-size:8pt;background-color:window"> </span> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1089957&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1091771&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo</a>“;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1092996&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1248 „Dėl Mokyklų, nurodytų Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos priedo 10.3-10.6, 14.1-14.13, 16.3, 16.4 papunkčiuose ir 18 punkte, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span class="dpav"><span lang="LT">„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1094105&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></span><span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LT">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai.</span><span style="font-size:8pt;background-color:window"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LT">Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą<span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><u><span>http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx<span id="ms-rterangepaste-end"></span></span></u></a></span></span></p> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>