Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos konferencijoje dalyviai dalijosi dalyko ir užsienio kalbos integruoto mokymo gerąja praktine patirtimi
event 2015-11-13 domain Ugdymo plėtotės centras

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos konferencijoje dalyviai dalijosi dalyko ir užsienio kalbos integruoto mokymo gerąja praktine patirtimi

2015 m. spalio 16–17 d. vyko 17-oji tarptautinė konferencija „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas – Lietuva 2015“ (angl. Focus on CLIL – Lithuania 2015), kurią organizavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (toliau – LAKMA) ir 80-ąjį jubiliejų švenčiantis Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – LEU). Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio specialistai, dirbantys integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (toliau – IDUKM) srityje, dalijosi mokslinių tyrimų įžvalgomis bei gerąja praktine patirtimi. Konferencijoje dalyvavo per 200 šios švietimo srities specialistų iš daugiau nei 20 užsienio šalių.

Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai, dėstytojai ir mokytojai iš Austrijos, Airijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Rusijos, Slovakijos, Vengrijos. Plenariniuose posėdžiuose savo įžvalgomis apie IDUKM dalijosi šios srities ekspertai, konsultantai, knygų autoriai Phil Ball (OUP), Keith Kelly (OUP), Anna Kolbuszewska (Pearson), Katarzyna Papaja (Lenkija), Franz Mittendorfer (NILE), Ann Snow (JAV). IDUKM perspektyvas Lietuvoje nušvietė ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė, VDU Užsienio kalbų instituto direktorė Vilma Bijeikienė ir ISM lektorė Lilija Vilkancienė.

Pranešėjai teigė, kad integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas – tai raktas į sėkmę, siekiant karjeros aukštumų, nes taikant šį metodą tobulinamos kalbinės komunikacinės ir dalykinės kompetencijos, reikalingos sėkmingai asmenybės savirealizacijai profesinėje srityje.

Ekspertai Phil Ball ir Keith Kelly pristatė savo naujausią knygą „Putting CLIL into Practice“ (OUP, 2015) bei vedė praktinius seminarus, kuriuose pateikė daugybę užsienio kalbos ir gamtos mokslų integravimo pavyzdžių bei patarimų, kaip parengti tinkamą medžiagą IDUKM pamokoms. Lektorė Anna Kolbuszewska pateikė patarimų, kaip užsienio kalbų specialistai gali susidoroti su sunkumais, kylančiais mokant tam tikrų dalykų turinio. Lektorė Katarzyna Papaja apžvelgė tyrimų duomenis: kokios yra idealaus IDUKM mokytojo savybės bei kaip svarbu žinoti, kokias profesines kompetencijas galima tobulinti analizuojant savo darbo sėkmes ir nesėkmes. Lektorius Franz Mittendorfer akcentavo, kaip IDUKM gali padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje. Jis teigė, kad kalbos mokymas neatsiejamas nuo turinio mokymo, kad šiuolaikinis ugdymas yra lankstus, modernus ir, svarbiausia, tarpdalykinis. Edukologijos mokslų profesorė Ann Snow kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria IDUKM metodą taikantys mokytojai. Anot lektorės, dalyko mokytojams kyla sunkumų dėl užsienio kalbai keliamų reikalavimų, o kalbos mokytojams problemų kelia dalykinių žinių vertinimas.

Konferencijos dalyviams buvo pasiūlyta 40 praktinių seminarų bei pristatymų, kurių metu specialistai dalijosi gerąja IDUKM patirtimi. Jie pateikė integruotos veiklos, vykdomos įvairiose ugdymo pakopose, pavyzdžių – pamokų, projektų, edukacinių užsiėmimų, parodė, kaip galima dirbti su moderniosiomis technologijomis: išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kt. Galima drąsiai teigti, kad pranešėjų mintys ir išvados dar kartą įrodė, kad XXI amžiuje, kai informacijos kiekis toks didelis ir mokiniai yra įvaldę išmaniąsias technologijas, svarbiausias švietimo sistemos uždavinys išlieka kūrybingų, kritiškai mąstančių, dvasiškai turtingų ir emociškai stiprių asmenybių ugdymas. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodas – puikus įrankis tai padaryti.

Konferencijoje aktyviai dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto studentai, besirengiantys tapti anglų kalbos mokytojais. Studentai ne tik klausėsi pranešimų, dalyvavo praktiniuose seminaruose, bet ir prisidėjo prie renginio organizavimo ir sklaidos – parengė pranešimų santraukas bei interviu su plenariniais pranešėjais.

Turtinga programa ir sėkmingu renginio organizavimu konferencijos dalyviai galėjo džiaugtis dėl organizatorių partnerių ir rėmėjų profesionalios pagalbos. Jau daugelį metų LAKMA ir LEU glaudžiai bendradarbiauja su JAV ambasada Vilniuje. Asociacijos renginius mokytojų ir mokslininkų bendruomenei visada remia Kembridžo ir Oksfordo universitetų, Pearson ir Usborne leidyklos. Malonu, kad šiemet rėmėjų sąrašą papildė Noridžo kalbų mokymo institutas NILE (JK). Konferencijos idėją parėmė ir Baltijos šalių egzaminų taryba BEB. Prie renginio sėkmės taip pat prisidėjo knygynai „Humanitas“ ir „Rotas“, suteikę konferencijos dalyviams galimybę susipažinti ir įsigyti naujausių leidinių IDUKM tema.

Dėkojame konferencijos pranešėjams, dalyviams, rėmėjams – visiems, kurie dalijosi savo įžvalgomis ir patirtimi. Juk tik pasidaliję galime praturtėti ir tik diskutuodami apie iššūkius galėsime juos priimti ir išspręsti. Tikimės, kad ši konferencija paskatins užsienio kalbų ir įvairių dalykų specialistus Lietuvoje bendradarbiauti rengiant naujus IDUKM projektus bei ugdant mokinių kalbines komunikacines ir dalykines profesines kompetencijas. Taip pat tikimės, kad ši tarptautinė konferencija praplėtė mokytojų akiratį – jie įsitikino, kad taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus galima pasiekti neįtikėtinų rezultatų ugdant šiuolaikinės kartos atstovus, gebančius savarankiškai priimti sprendimus, tapti gerais specialistais ir būti socialiai atsakingais piliečiais.

Konferencijos medžiagą galima rasti LAKMA interneto svetainėje www.lakmaonline.lt

Kristina Urbonienė

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos anglų k. mokytoja

LAKMA valdybos narė

Giedrė Čiapienė

Ugdymo plėtotės centro metodininkė