Tinklalapio logotipas
Grįžti

EBPO leidinys apie mokyklinio ugdymo pertvarkos tendencijas pasaulio šalyse „Schooling Redesigned. Towards Innovative Learning Systems“
event 2015-11-16 domain Lyderių laikas

EBPO leidinys apie mokyklinio ugdymo pertvarkos tendencijas pasaulio šalyse „Schooling Redesigned. Towards Innovative Learning Systems“
 

Ką praktiškai reiškia mokyklų ir mokyklinio ugdymo pertvarka diegiant inovacijas? Kaip būtų galima ją įgyvendinti?

Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, buvo inicijuota svarbi tarptautiniu lygiu vykstanti, EBPO organizuota refleksinė veikla „Inovatyvi mokymosi aplinka“ (angl. Innovative Learning Environments (ILE)). Jos rezultatai jau paskelbti leidiniuose, kuriuose išdėstyti pagrindiniai inovatyvios mokyklos kūrimo principai, jos pagrindai ir aptarta mokymosi lyderystės esmė.

Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama platesnėms iniciatyvoms ir šalių švietimo sistemų pertvarkai, o ne vien sėkmės pavyzdžių viešinimui ir informacijos apie juos sklaidai.

Naujoji EBPO parengta ataskaita „Schooling Redesigned. Towards Innovative Learning Systems“parengta remiantis iniciatyvų, kurias kaip pavyzdžius pateikė apie 25 šalys, regionai ir tinklai, analizės rezultatais. Leidinyje atskleista pasiekta pažanga ir „C“ kategorijai (angl. Culture change, Clarifying focus, Capacity creation, Collaboration & Co-operation, Communication technologies & platforms, Change agents), t. y. tokių sričių kaip pokyčiai mokyklinio ugdymo kultūroje, gebėjimų ugdymas, bendradarbiavimas, komunikacijos technologijų ir platformų, pokyčių dalyviai, priskirtų veiklų privalumai.

Remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais, parengtoje ataskaitoje siūloma vis tvirčiau praktikoje diegiamą naujovišką mokymąsi grįsti XXI a. pasaulio visuomenėje ir „mokymosi eko-sistemose“ įsitvirtinusiais metodais.

Ataskaitą parengę ekspertai tvirtina, kad sėkmingai viduriniame lygmenyje vykstantys pokyčiai, kurių daugiausia identifikuojama tinkluose ir besimokančiose bendruomenėse, tampa platforma, sudarančia palankias sąlygas platesnei pertvarkai mokyklinio ugdymo sistemoje įgyvendinti.

Jūsų dėmesiui siūloma ataskaita nėra „gerosios praktikos pavyzdžių“ rinkinys. Tai – glausta analizė, kurioje pristatytos savitos koncepcijos ir originalūs metodai. Jiems iliustruoti pateikti konkretūs pavyzdžiai iš viso pasaulio šalių.

Šis leidinys ypač naudingas tiems švietimo specialistams, mokslininkams, ekspertams ir politikams, kurie tiria mokyklų sistemoje, šveitimo politikoje, švietimo bendruomenėse ar platesniuose tinkluose vykstančius pokyčius, ieško sprendimų ir siūlo pertvarkos modelius bei įgyvendina pertvarką švietimo srityje.

EBPO leidinį „Schooling Redesigned. Towards Innovative Learning Systems“ galite rasti čia

Kviečiame domėtis!

Besimokantys ir pokyčių tinklai (vaizdo medžiaga).​