Tinklalapio logotipas
Grįžti

diena.lt: Kaune bus įkurta „Ateities laboratorija 3D“
event 2015-11-17 domain Švietimo informacinių technologijų centras

diena.lt: Kaune bus įkurta „Ateities laboratorija 3D“
Lapkričio mė­ne­sį nau­jai reor­ga­ni­zuo­ta­me Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos Jau­ni­mo, me­no ir mu­zi­kos sky­riu­je (A. Ma­pu g. 18) bus įkur­ta „Atei­ties la­bo­ra­to­ri­ja 3D“.
 
Daugiau skaitykite čia: