Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tobulinamas švietimo finansavimas: nuo sausio išbandoma nauja metodika
event 2015-11-18 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Tobulinamas švietimo finansavimas: nuo sausio išbandoma nauja metodika
Vyriausybė patvirtino Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. bus įgyvendinama 5 ministerijos atrinktose savivaldybėse. Pagal šią metodiką bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo principas yra kitoks negu mokinio krepšelio. Ugdymo lėšos skaičiuojamos ir skiriamos klasei, o kitoms mokymo reikmėms, pavyzdžiui, mokymo priemonėms, – kiekvienam mokiniui.

„Klasės krepšeliu mes finansuosime sutartinį klasės dydį, nepaisant to, ar vienas vaikas papildomai ateina, ar išeina. Tai padės išsaugoti adekvatų mokyklų finansavimą. Tikimės, kad  mo­kyk­lose stiprės ug­dy­mo ko­ky­bė, neliks  kon­ku­ra­vi­mo tarp mo­kyk­lų dėl kiek­vie­no mo­ki­nio krep­še­lio“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Atsižvelgiant į sąlyginės klasės dydį, kiekvienam srautui nustatyti trys klasės krepšelio dydžiai (1–10 kl.): mažiausias – esant 9 – 11 mokinių, vidutinis – esant 12 –20 mokinių ir didžiausias – esant 21 ir daugiau mokinių viename sraute.  

Metodikoje yra numatytas minimalus mokinių skaičius: 1–10 klasėse 9 mokiniai, 11–12 klasėse 15 mokinių. Taigi, mokykloms neliktų finansinių paskatų turėti perpildytas klases.  

Jei klasėje yra mažiau nei 8 mokiniai, bus skiriama dalis krepšelio. Pavyzdžiui, 1–10 klasėms, kuriose yra 1 – 4 vaikai, bus skiriama 0,33 minimalaus krepšelio dydžio, jei klasėje yra 5 – 8 vaikai – 0,5 minimalaus krepšelio dydžio.

11 – 12 klasėms, kuriose yra 1 – 8 vaikai, bus skiriama 0,33 minimalaus krepšelio dydžio, jei klasėje yra 8 – 14 vaikų – 0,5 minimalaus krepšelio dydžio. Toks skaičiavimas leis užtikrinti pakankamą ugdymo finansavimą jungtinėse klasėse.

Savivaldybės savo skirstomą klasės krepšelio dalį (4-5 proc.) turės paskirstyti ne mažiau kaip 2 / 3 šių lėšų tvirtinant savivaldybės biudžetą.

Be to, lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti bus skaičiuojamos 10 procentų nuo lėšų ugdymo procesui vykdyti. Dabar valdymo lėšos mokyklose svyruoja nuo 8 iki 20 proc. visos mokinio krepšelio sumos. Į šią sumą įeina ugdymo proceso organizavimo ir valdymo, mokyklos bibliotekos, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ir socialinės pedagoginės pagalbos darbuotojų darbo užmokestis. Lėšos švietimo pagalbai ir bibliotekai yra atskirtos nuo valdymo lėšų ir skaičiuojamos kiekvienam mokiniui atskirai.

Tikimasi, kad, naudojant naująją metodiką, mokymo lėšų paskirstymas mokykloms būtų tolygesnis ir racionalesnis.

Eksperimentui įgyvendinti nuo 2016 m. sausio 1 d. skiriama 3,75 mln. eurų.

Atsižvelgus į bandomojo projekto savivaldybėse rezultatus, bus sprendžiama dėl naujos metodikos taikymo visoms šalies mokykloms. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1235

El. paštas info@smm.lt