Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija dėl valstybinių brandos egzaminų (VBE) kandidatų darbų vertintojų registracijos ir vertinimo laiko
event 2015-11-25 domain Nacionalinis egzaminų centras

Informacija dėl valstybinių brandos egzaminų (VBE) kandidatų darbų vertintojų registracijos ir vertinimo laiko
Informuojame, kad lapkričio 25 – gruodžio 23 d. vyks VBE kandidatų darbų vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Po įvykusio NEC ir savivaldybių švietimo padalinių atstovų susitikimo nuspręsta pratęsti ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų registraciją.

Sudarydami 2016 m. VBE kandidatų darbų vertinimo komisijas, norėtume tiksliai žinoti, kurie kiekvienos mokyklos mokytojai, suderinę su mokyklos vadovu, sutinka dirbti 2016 m. VBE kandidatų darbų vertintojais.

Dalyko valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos vertintojai atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais ir pagal tokias procedūras:

1. Atitinkamo dalyko mokytojo ar aukštesnė pedagoginė kvalifikacija.

2. Valstybinių / mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo patirtis.

3. Dalyvavimas brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojams skirtuose mokymuose.

4. Vertintojo kandidatūrai pritaria mokyklos administracija, kuri registruodama NEC duomenų perdavimo sistemoje KELTAS patvirtina, kad vertintojas yra susipažinęs su vertinamo dalyko egzamino programa, organizavimo ir vykdymo tvarka, yra sąžiningas ir atsakingas, geba dirbti savarankiškai ir turi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių.

Pateikiame preliminarų 2016 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo grafiką.

Rengdamiesi 2016 metų VBE kandidatų darbų vertinimui vykdysime užsiregistravusių dalyvauti vertinime vertintojų mokymus virtualioje mokymų aplinkoje. Apie tai, pasibaigus vertintojų registracijai,  informuosime duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

2016 m. dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų suderinti sąrašai duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus paskelbti iki kovo 15 d.