Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seminaras mokyklų vadovams „Mokyklos finansų valdymas: aktualijos ir patirties sklaida“
event 2015-11-30 domain Mokyklų tobulinimo centras

Seminaras mokyklų vadovams „Mokyklos finansų valdymas: aktualijos ir patirties sklaida“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Mokyklų vadovai – tai ugdymo proceso ekspertai, finansų procesas jiems naujiena, kurį valdyti tenka išmokti. Kas diena kyla klausimų: kaip reglamentuoti apskaitos tvarkymą ir vykdyti kontrolę, kaip paskirstyti ribotą biudžetą, iš kur gauti lėšų, kodėl susidarė skola, kokios darbo užmokesčio paskirstymo galimybės ir t.t. Finansų valdymo patirties </span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3739-seminaras-mokykl-vadovams-mokyklos-finans-valdymas-aktualijos-ir-patirties-sklaida" title="Formavimo procesas, kai plečiamas asmens žinojimas, gerinama veikla, elgesys, stiprinamos pastangos, atsižvelgiant į siekiamą idealą, naujus reikalavimus, pasiektus laimėjimus ar standartus. " style="font-size:8pt;background-color:window">tobulinimas</a><span style="font-size:8pt;background-color:window">, tai įrankis padėsiantis mokyklos vadovui sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų.</span></p> <p class="MsoNormal">Programa parengta vadovaujantis „Valstybine švietimo 2013-2022 m. strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, „Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais“, patvirtintais 2005 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1521 (aktuali redakcija 2014-08-01), siekiant padėti mokyklų vadovams savarankiškai valdyti išteklius, dirbti pagal atsakomybės ir atskaitomybės visuomenei principus, tobulinti turto ir lėšų valdymo kompetenciją.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Seminaro turinys:</strong></p> <strong> </strong><p class="MsoNormal"></p> <ul> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Š</span><span style="font-size:8pt;background-color:window">vietimo įstaigos apskaitos politika.</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Finansavimo šaltiniai. Planavimas, panaudojimas ir kontrolė.</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, jos taikymas.</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Praktinė užduotis „Efektyvus mokyklos biudžeto paskirstymas X mokykloje“.</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo taikymo patirtis.</span><br> </li> </ul> <p></p> <p class="MsoNormal">Atsakymai į iš anksto atsiųstus klausimus (klausimus siųsti el.paštu <a href="mailto:rita@mtc.lt">rita@mtc.lt</a>).</p> <p class="MsoNormal"><strong>Seminaro nauda:</strong></p> <strong> </strong><p class="MsoNormal"></p> <ul> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">sužinosite kokios yra efektyvaus finansų valdymo galimybės,</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">įvertinsite valstybinės ir mokyklos strategijų sąsajas su mokyklos finansavimo šaltiniais,</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">susipažinsite su naujovių taikymu mokytojų darbo apmokėjimo srityje,</span><br> </li> <li> <span style="font-size:8pt;background-color:window">tobulinsite mokyklos turto ir lėšų valdymo bei informacijos valdymo kompetencijas.</span><br> </li> </ul> <p></p> <p class="MsoNormal">Dalyviai: mokyklų, mokyklų-darželių vadovai, vadovų pavaduotojai, administracijos darbuotojai, mokyklų tarybų nariai</p> <p class="MsoNormal">Metodai: Paskaita, praktinių situacijų analizė, konkrečių užduočių sprendimas, diskusijos.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Data ir vieta</strong></p> <strong> </strong><p class="MsoNormal">2015 m. gruodžio 8 d. 12.00 – 16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius LT-01119, Lietuva</p> <p class="MsoNormal"><strong>Registracija ir kaina</strong><span style="font-size:8pt;background-color:window"><strong> </strong></span></p> <strong> </strong><p class="MsoNormal">Patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės. (<a href="http://mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/288/47%7C80%7C78%7C83/mokyklos-finansu-valdymas-aktualijos-ir-patirties-sklaida" target="_blank">Prisijungimo lentelė</a> yra viršuje, dešinėje svetainės pusėje) Jeig neturite registracijos, registruokitės <a href="http://mtc.lt/lt/registruotis/registers" target="_blank">ČIA</a>.</p> <p class="MsoNormal">Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.</p> <p class="MsoNormal">Lektorė. Jūratė Raudoniūtė, dvylikos metų mokyklos finansų tvarkymo patirtį turinti vyr. finansininkė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vadybos magistrė, VPU ekonomikos bakalaurė. Nuolatos dalyvauja projektuose: MSTP mokyklos komandos narė, eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo vykdytoja, ES struktūrinių fondų projektų koordinatorė ir finansininkė. Veda seminarus mokytojams apie finansinį raštingumą, vadovams apie MSTP ir eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimo patirtį.</p> <p class="MsoNormal">Išsamesnė informacija</p> <p class="MsoNormal">Daugiau informacijos rasite čia: <a href="http://mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/288/47%7C80%7C78%7C83/mokyklos-finansu-valdymas-aktualijos-ir-patirties-sklaida" target="_blank">http://mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/288/47|80|78|83/mokyklos-finansu-valdymas-aktualijos-ir-patirties-sklaida</a><span style="font-family:verdana, sans-serif;font-size:8pt;color:rgb(103, 103, 103);background-color:window">​</span><span style="font-family:verdana, sans-serif;font-size:8pt;color:rgb(103, 103, 103);background-color:window">​</span></p> </div></div>