Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiami patvirtinti kriterinio vertinimo mokinių pasiekimų lygių aprašai (užsienio kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų)
event 2015-12-02 domain Nacionalinis egzaminų centras

Skelbiami patvirtinti kriterinio vertinimo mokinių pasiekimų lygių aprašai (užsienio kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų)
Įgyvendinant Nacionalinio egzaminų centro projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ sukurti ir patikslinti mokomųjų dalykų (užsienio kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų) kriterinio vertinimo mokinių pasiekimų lygių aprašai su užduočių pavyzdžiais. Pateikiami užduočių pavyzdžiai yra tik aprašytų gebėjimų, priskirtų patenkinamam, pagrindiniam ir aukštesniajam lygiui, iliustracijos.

Mokinių pasiekimų lygių aprašas reglamentuoja valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo pasiekimų lygius, kriterinių ribų tarp pasiekimų lygių skaitinių reikšmių nustatymą ir valstybinių brandos egzaminų įvertinimų balais apskaičiavimą.

Kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašus ir aprašus su užduočių pavyzdžiais rasite

Brandos egzaminai → Mokomieji dalykai.

Kuriant kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašų struktūrą, priskiriant gebėjimų grupėms ir skirtingiems pasiekimų lygiams, aprašant jų aprėptį ir atrenkant užduočių pavyzdžius, buvo vadovautasi mokomųjų dalykų egzaminų programomis, ankstesnių metų brandos egzaminų užduotimis ir jų statistinėmis bei kokybinėmis analizėmis, taip pat atsižvelgta į valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų per informavimo seminarus teiktas pastabas.

Norime atkreipti dėmesį, kad patenkinamo lygio gebėjimai (žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai) užduotyse perteikiami per paprastesnius, kasdienius, standartinius kontekstus ir situacijas. O aukštesniojo pasiekimų lygio gebėjimai (žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai) užduotyse perteikiami per sudėtingesnius, nekasdienius, nestandartinius kontekstus ir situacijas.

Tikimės, kad pateikiami aprašai ir pavyzdžiai bus naudingi ne tik mokytojams, bet ir mokiniams bei jų tėvams, aiškinantis, kokių gebėjimų reikia, norint pasiekti vieną ar kitą lygį per skirtingus valstybinius brandos egzaminus.