Tinklalapio logotipas
Grįžti

„Ši istorija – apie pokyčius“
event 2015-12-02 domain Lyderių laikas

„Ši istorija – apie pokyčius“
Kai 2015 m. lapkričio 17 d. Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pakvietė Lietuvos švietimo bendruomenę dalyvauti 2007–2013 m. laikotarpio ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse „ESF ŽINGSNIAI 2015“ ir papasakoti istorijas apie žmones, kurių gyvenimus pakeitė ESF projektai, istorijas, kurios įkvėptų tikėti, ieškoti ir veikti, paraiškoms užpildyti iki nustatyto termino buvo likę tikrai nedaug laiko.

Tikras iššūkis tikrai aktyviai gyvenantiems žmonėms! Tik ne tikram lyderiui!

Telšių „Džiugo“ gimnazijos geografijos mokytojas Tomas Ubartas, kurio asmeninis ir profesinis gyvenimas iš esmės pasikeitė būtent dėl to, kad jis įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 2011–2015 metais įgyvendinto projekto „Lyderių laikas 2“ veiklas bei tapo projekto dalyviu, atsiliepė į šį kvietimą ir suskubo surašyti savo sėkmės istoriją.

Pasakoti apie save pradėjo nuo to, koks buvo iki dalyvavimo projekte „Lyderių laikas 2“:

„Dirbau ir dirbu geografijos mokytoju Telšių „Džiugo“ gimnazijoje. Dar iki projekto išsiskyriau noru tobulėti. Pradėjęs dirbti mokykloje, ėmiausi edukologijos magistrantūros studijų, stengiausi dalyvauti įvairiuose kvalifikaciniuose seminaruose, konferencijose. Po pirmųjų magistrantūros studijų ypač pajutau norą ieškoti naujų darbo metodų. Tuomet daug dėmesio skyriau informacinėms technologijoms, – tobulėjau pats, to mokiau ir mokinius. Vis dėlto, jaučiau, kaip kasmet menksta motyvacija. Vis rečiau imdavausi veiklų. Apsiribodavau tuo, ką turėjau daryti tik mokykloje ar klasėje. Jaučiau nuovargį, dirglumą, nenorą prisiimti atsakomybę.“

Svarstydamas, kodėl reikėtų papasakoti savo istoriją, kuo ji yra išskirtinė, dėl ko ši istorija yra verta dėmesio, Tomas tęsė:

„Visada prisistatydavau kaip paprastas, eilinis geografijos mokytojas iš provincijos. Tačiau, kai įsitraukiau į projekto veiklas, mano samprata, veiklų mastas, kai kurios asmeninės savybės pasikeitė iš esmės. Ši istorija verta dėmesio tuo, kad projektas atvėrė man lyderystės duris, pro kurias ilgą laiką bijojau žengti. Ši istorija – apie pokyčius, apie tai, kaip jie padėjo man, neaukštos savivertės ir gan siauro (tik savo dalyko) matymo mokytojui, pasukti kitu keliu ir tapti savimi pasitikinčiu, nebijančiu reikšti nuomonės, gebančiu uždegti kitus žmogumi ir specialistu.“

Tad kurios projekto veiklos padėjo išspręsti projekto dalyviu tapusio Tomo problemą, kaip tai įvyko ir kokios įtakos jos turėjo jo gyvenimui?

„Iš kitų dalyvių išsiskyriau tuo, kad man teko dalyvauti trijose projekto veiklose.

Pirmoji veikla – mokymasis projekto įgyvendinimo pirmojo etapo metu sukurtoje švietimo lyderystės magistrantūros studijų programoje. Studijuodamas įgijau tvirtą teorinį pagrindą. Ypač padėjo strateginio organizacijos valdymo žinios. – jas pritaikiau vadovaudamas savo organizacijos strateginio plano kūrimo grupei ir vesdamas mokytojams kūrybines dirbtuves Telšių švietimo centre, kuriose padėjau kolegoms planuoti savo veiklas. Studijos padėjo išsiugdyti sisteminį mąstymą. Daugelis lokalių veiklų peraugo į tas, kurios reikalauja platesnio akiračio ir švietimo konteksto žinojimo – tiek savo rajono, tiek ir visos respublikos. Iki „Lyderių laiko“ nesiryždavau dalyvauti projektinėje veikloje, motyvuodamas tuo, kad nepakanka organizacinių ir vadybinių žinių. Po to, kai dalyvavau „Lyderių laiko“ projekto veiklose, tapau kelių respublikinių projektų vadovu. Nors šie projektai nepateko tarp laimėtojų, tačiau asmeniškai aš įgijau daug įgūdžių organizuojant grupinį darbą.

Antroji veikla – dalyvavimas projekto pirmo etapo metu sukurtoje švietimo lyderystės konsultantų rengimo programoje. Šie mokymai sustiprino pasitikėjimą savimi, suteikė pagrindus konsultacinei ir andragoginei veiklai. Šiuo metu vedu seminarus ir paskaitas apie mokytojų lyderystę, veiklų planavimą ir įsitraukimą į jas. Telšių švietimo centre dirbu konsultantu, o mano paslaugomis neatlygintinai gali naudotis kiekvienas Telšių rajono švietimo atstovas.

Trečioji veikla – darbas Telšių rajono švietimo lyderystės plėtros modelio kūrimo grupėje. Telšių rajono savivaldybė buvo viena iš penkiolikos savivaldybių, kuri laimėjo konkursą dalyvauti projekte. Modelio rezultatas – įkurta Telšių rajono švietimo lyderių bendrija. Mane išrinko jos pirmininku. Ši bendrija pakeitė iki tol buvusią švietimo tarybą ir subūrė 24 švietimo bendruomenės lyderius (mokytojus, vadovus, švietimo skyriaus ir švietimo centro atstovus, tėvus, mokinius). Darbas Bendrijoje leido man tobulinti vadybinius gebėjimus ir kartu plėtoti vadovavimo įgūdžius.“

Apmąstydamas, kas nuveikta, pasverdamas pasiektus rezultatus, jų poveikį dabarčiai ir ateičiai, Tomas tęsė:

„Ir toliau dirbu geografijos mokytoju. Tačiau dabar drauge su kitais autoriais dar parengiau 6 klasės mokiniams geografijos vadovėlį, šiuo metu dar rašau vadovėlį 7 klasei. Šiais mokslo metais mano pamokose mokiniai pradėjo mokymusi naudoti planšetinius kompiuterius. Šia darbo patirtimi ketinu pasidalinti su kolegomis, suorganizuoti viso rajono mokytojams mokymus, kaip naudoti planšetinius kompiuterius pamokose.

Mano manymu, didžiausias laimėjimas – pasikeitęs kolegų požiūris į tai, kaip skleidžiu lyderystės idėjas ir diegiu lyderystę organizacijoje ir už jos ribų. Juk anksčiau tekdavo susidurti su pašaipiu požiūriu į lyderystės temą ir strateginę veiklą mokykloje, tačiau šiuo metu sulaukiu kolegų pagarbos, pozityvaus bendradarbiavimo ir pasitikėjimo mano skleidžiamomis idėjomis. Šį teiginį patvirtina vien tai, kad vėl tapau organizacijos strateginio plano kūrimo komandos vadovu, o nuo šių metų perėmiau ir savo mokyklos metodinio ratelio grupės vadovo pareigas.

Pats svarbiausias pasiekimas – tai, kad vadovauju Telšių rajono švietimo lyderių bendrijai. Mano vedama, ji gyvuoja jau antrus metus, per kuriuos rajone buvo suorganizuoti du lyderystės forumai, įvyko susitikimai su rajono politikais. Bendrijos nariai su vadovu reprezentuoja Telšių rajoną respublikiniuose renginiuose.

Nuolat vedu įvairaus lygio seminarus lyderystės tema: tai – seminarai ikimokyklinių įstaigų ir muzikos mokyklos pedagogams, rajono metodinių ratelių pirmininkams. Nuolat pristatinėju lyderystės temą įvairiuose susitikimuose. Paskutinis seminaras „Mokytojo ir vadovo lyderystė – pagrindas mokinių mokymosi sėkmei“ buvo išskirtinis, nes jį vedžiau kartu su savo mokyklos vadovu.

Noriu pasakyti, kad dalyvavau konkurse vienos mokyklos vadovo pareigoms užimti. Perėjau vadovų kompetencijų vertinimą Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje. Ateityje norėčiau labiau pasinerti į vadybinę veiklą, todėl neatmetu galimybės dalyvauti ir kituose konkursuose į laisvas vadovų vietas.“

Paprašytas išsakyti nuomonę, kokią naudą mūsų kraštui ir visuomenei turi projekto vykdytos veiklos ir rezultatai, „Lyderių laiko 2“ dalyvis žinojo aiškų atsakymą:

„Vykdytos projekto veiklos visų pirma padarė įtaką Telšių rajono žmogiškųjų išteklių plėtros kokybei. Formaliosios švietimo lyderystės magistrantūros studijos, tęstiniai neformalieji švietimo lyderystės mokymai, taip pat konsultantų mokymai, dvejų metų darbas kuriant savo savivaldybės lyderystės modelį drauge su projekto skirtais konsultantais, organizuoti seminarai, projekto dovanotų išverstų ir nupirktų knygų lyderystės tema skaitymas ir diskusijos, nacionaliniai ir regioniniai lyderystės forumai, stažuotės kitose savivaldybėse įtraukė – visa tai įtraukė ir motyvavo mokytojus bei vadovus. Gavę naujų žinių, kompetencijų, gebėjimų jie ėmėsi kaitos švietime.

Labai svarbu, kad atsirado bendradarbiavimo tiltas tarp švietimo skyriaus ir rajono mokyklų. Didžiausią vaidmenį šiame bendradarbiavime turi įkurta Telšių rajono švietimo lyderių bendrija, suvienijusi švietimo profesionalus. Sisteminiams pokyčiams reikalingas laikas, todėl aiškius rezultatus matysime ateityje.

Reikėtų pasidžiaugti, kad lyderystės plėtojimas svarbus visame rajone. Telšių rajono plėtros plane yra siekis – plėtoti švietimo lyderystę. Įkurta bendrija tapo esmine ašimi įgyvendinant šį siekį. Bendrijos veikla apima platų ratą asmenų, kuriems švietimas rūpi. Į lyderystės veiklas įtraukti pedagogai, vadovai, švietimo skyrius ir švietimo centras, politikai, tėvai, mokiniai.

Taigi, nauda akivaizdi.“

„Lyderių laikas“ dėkoja Tomui už išsakytas mintis, už tai, kad dalyvavo projekte, skatinančiame keistis kiekvieną to siekiantį švietimo bendruomenės narį ir padėti keistis kitiems, taip pat už pasidalytą su visais sėkmės istoriją.

Norėtume priminti, kad Tomas – vienas iš filmo „Lyderių laikas 2“: Lyderiu gali tapti kiekvienas!“, sukurto įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 2“ ir pasakojančio apie jo veiklas, pasiektus tikslus, gautus rezultatus bei jo dalyvių nueitą lyderystės kelią, herojų.