Tinklalapio logotipas
Grįžti

Konferencijos „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“ medžiaga
event 2015-12-07 domain Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Konferencijos „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“ medžiaga
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų salėje surengė konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“.  Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, vaiko gerovės komisijų nariai ir savivaldybių  administracijų švietimo padalinių darbuotojai, specialistai, mokslininkai.​Konferencijoje kartu su mokslininkais, praktikais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, sveikatos apsaugos sistemos, policijos, nevyriausybinių organizacijų, bendrojo ugdymo mokyklų bei kitų institucijų atstovais buvo aptarti aktualūs psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo naujosios tendencijas, pavojus ir daromą žalą mokiniams bei visai visuomenei, priemonės, kurių būtina imtis mokyklų vadovams, savivaldybių administracijoms ir kt. valstybės institucijoms siekiant sukurti saugesnę aplinką mokyklose ir užtikrinti vaiko gerovę.

Pažyma apie dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje.

Priedas prie pažymos.​ 

Konferencijoje skaityti pranešimai:

ŠMM strategija prevencijos srityje, grįsta moksliniais įrodymais. Žydronė Žukauskaitė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

Neteisėtos narkotikų apyvartos situacija, tendencijos ir pokyčiai. Rūta Jašinskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Mokyklos vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Inga Juozapavičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė

Evidence based prevention - The Icelandic Model. JÓN SIGFÚSSON, ICSRA, Islandija

Naujosios psichoaktyviosios medžiagos. Robertas Badaras, Vilniaus universiteto Toksikologijos centras

Psichoaktyviosios medžiagos, nesaugus elgesys ir užkrečiamosios ligos. Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius

Mokyklos bendruomenės vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje. Solveiga Grudienė, Lietuvos švietimo konfederacija, „Renkuosi mokyti!"

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp Lietuvos mokinių paplitimas ir vartojimo pokyčiai remiantis HBSC tyrimų duomenimis. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu" pristatymas. Irma Čižienė ir Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Programos „Gyvai" dalyviai: Gyvenkime sveikai ir būkime nepriklausomi! Roberta Paulauskaitė, Klaipėdos Sendvario progimnazija