Tinklalapio logotipas
Grįžti

Trys pagrindinės kasdieninės vadovo veiklos kryptys
event 2015-12-08 domain Lyderių laikas

Trys pagrindinės kasdieninės vadovo veiklos kryptys
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="font-size:8pt;background-color:window">Vadovams, o ypač tiems, kurie tik pradeda vadovauti grupėms, kolektyvams ar organizacijoms, kasdieniniai, skubūs darbai neretai užgožia tęstinį, ilgalaikį darbą. O pastarasis ir yra tas svarbiausias, nuo kurio priklauso, koks vadovas esi, koks būsi.</span></div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Nuolatinės vadovo pastangos siekiant sėkmingai vadovauti darbuotojams neatsiejamos nuo trijų pagrindinių veiklų: tarpusavio pasitikėjimo ugdymo, komandos būrimo ir platesnio tinklo kūrimo. Kaip aiškina Harvardo (JAV) verslo mokyklos profesorė Linda A. Hill ir rašytojas, trisdešimties metų vadovavimo patirtį verslo ir viešajame sektoriuje turintis Kentas Linebackas, būtent šie trys vadybos elementai nėra greitai įgyvendinami uždaviniai, bet svarbiausios ir būtinos dedamosios, lemiančios vadovo gebėjimą veiksmingai ir sėkmingai dirbti.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Leidinyje „Harvard Business Review“ (HBR) publikuotame<span></span> straipsnyje „3 Things Managers Should Be Doing Every Day“ Linda A. Hill ir Kentas Linebackas aiškina, kodėl šiuos tris elementus vadina trimis lyderystės ir vadybos būtinybėmis.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tarpusavio pasitikėjimo ugdymas. Sėkminga <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/angl-kalba/3749-trys-pagrindins-kasdienins-vadovo-veiklos-kryptys#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a>, veiksmingas <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/angl-kalba/3749-trys-pagrindins-kasdienins-vadovo-veiklos-kryptys#" title="Finansinių, materialiųjų ir žmonių išteklių tvarkymas. Vadovavimo turinį lemia darbo specifika, o veiksmingumą – vadovo asmenybė (jo pasaulėžiūros branda, dalykinė kompetencija, asmeninis pavyzdys, organizaciniai gebėjimai, tinkamas santykių su žmonėmis stilius). ">vadovavimas</a>, pasak straipsnio autorių, – tai iš esmės kitiems daromas poveikis, o pasitikėjimas yra bet kokio gebėjimo daryti kitiems įtaką pagrindas. Neįmanoma daryti įtakos aplinkiniams, kurie jumis nepasitiki. Taigi, vadovas turi stengtis ugdyti ir puoselėti darbuotojų pasitikėjimą. Vadovas siekia šio tikslo, atskleisdamas turimą kompetenciją ir vadovaudamasis vadovui būdingomis nuostatomis. Turima <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/angl-kalba/3749-trys-pagrindins-kasdienins-vadovo-veiklos-kryptys#" title="Žmogaus profesinės kvalifikacijos raiška, kuri priklauso nuo jo gebėjimų, žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asmenybės savybių bei vertybių, įgalinančių veiksmingai atlikti tam tikrus darbus ar veiksmus; tam tikro dalyko įvaldymas, kokios nors srities, dalyko ar reiškinio išmanymas; darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ar įgaliojimų apimtis; individo mokymosi proceso, mokamo arba nemokamo darbo, įvairios aktyvios veiklos metu įgytų žinių, įgūdžių ir patirties derinys. ">kompetencija</a> toli gražu nereiškia, kad vadovas privalo būti visažinis, bet kurios srities ekspertas. Kompetentingas vadovas yra tas, kuris pakankamai gerai išmano organizacijoje vykdomą veiklą, atliekamą darbą, kad galėtų priimti reikiamus ir tinkamus sprendimus, be to, jis turi drąsos paklausti, jei apie kurią nors sritį išmano kiek mažiau. Vadovui būdingos nuostatos – tai vadovo priimamų sprendimų ir atliekamų veiksmų grindimas bendromis (ne asmeninėmis) vertybėmis, tikras, ne tariamas rūpinimasis vykdomu darbu, tiek vidaus, tiek išorės klientais, dėl kurių stengiamasi gerai dirbti, taip pat pačiais darbuotojais, kurie tuos darbus ir atlieka. Jeigu darbuotojai pasitikės vadovo <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/angl-kalba/3749-trys-pagrindins-kasdienins-vadovo-veiklos-kryptys#" title="Žmogaus profesinės kvalifikacijos raiška, kuri priklauso nuo jo gebėjimų, žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asmenybės savybių bei vertybių, įgalinančių veiksmingai atlikti tam tikrus darbus ar veiksmus; tam tikro dalyko įvaldymas, kokios nors srities, dalyko ar reiškinio išmanymas; darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ar įgaliojimų apimtis; individo mokymosi proceso, mokamo arba nemokamo darbo, įvairios aktyvios veiklos metu įgytų žinių, įgūdžių ir patirties derinys. ">kompetencija</a> ir jo puoselėjamomis vadovui būdingomis nuostatomis, jie tikės, kad toks vadovas veikia teisingai.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tikros komandos būrimas ir <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/angl-kalba/3749-trys-pagrindins-kasdienins-vadovo-veiklos-kryptys#" title="Finansinių, materialiųjų ir žmonių išteklių tvarkymas. Vadovavimo turinį lemia darbo specifika, o veiksmingumą – vadovo asmenybė (jo pasaulėžiūros branda, dalykinė kompetencija, asmeninis pavyzdys, organizaciniai gebėjimai, tinkamas santykių su žmonėmis stilius). ">vadovavimas</a> pasitelkus komandą. Efektyviai dirbančią komandą vienija bendras tikslas, kuris yra grindžiamas bendromis vertybėmis. Tikroje komandoje tarp jos narių yra užsimezgę ir palaikomi tokie stiprūs ryšiai, kad komandą sudarantys žmonės iš tiesų tiki, jog jiems pavyks įgyvendinti savo siekius, arba nepasiseks tik visiems drauge, t.y. jei komandą ištinka nesėkmė, vienas jos narys negali tokioje situacijoje likti laimėtoju. Stiprios komandos turi ne tik tikslą ir puoselėja bendras vertybes. Jos turi komandinio darbo taisykles, aiškiai išreikštą ir vidinį supratimą apie tai, kaip dirbama drauge, išvien, pavyzdžiui, gerai suvokiama, kokie konfliktai yra komandoje galimi, o kurie neleistini. Sumanus vadovas rūpinasi, kad būtų visi reikiami veiksniai stipriai, tikrai komandai suburti. Subūręs tokią komandą, vadovas vadovauja per ją. Taigi, užuot davęs nurodymą: „Darykite tai, nes čia – aš vadovas, čia sprendžiu aš“, jie sako: „Paradykite tai komandos labui“. Pastarasis vadovavimo būdas yra kur kas veiksmingesnis. Tikros komandos nariai brangina ir vertina tai, kad kiekvienas iš jų yra komandos ląstelė, ir rūpinasi, kad nė vieno neištiktų nesėkmė. Sumanus vadovas organizacijoje kuria tokius stiprius komandinius ryšius ir naudojasi jais formuodamas darbuotojų elgseną.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tinklo kūrimas. Bet kurios komandos veiklos sėkmę lemia už komandos ribų esančių žmonių, jų grupių parama ir bendradarbiavimas. Efektyviai veikiantis grupės <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/angl-kalba/3749-trys-pagrindins-kasdienins-vadovo-veiklos-kryptys#" title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. ">lyderis</a> aktyviai kuria ir puoselėja ryšius su išorėje veikiančiais asmenimis ir jų grupėmis kurdamas tokių ryšių, kurie reikalingi ne tik artimiausiems bet ir ateities tikslams pasiekti, tinklą. Šis būtinas įgyvendinti uždavinys paprastai vadovui kelia daugiausia rūpesčių. Neretai manoma, kad tinklo kūrimas – tai manipuliavimas organizacijos politikos tikslais, kuriais siekiama tarytum apsimesti, jog vadovui patinka tie žmonės vien dėl to, kad jam iš jų ko nors reikia. Deja, atsisakęs kurti tokius išorės ryšius, vadovas be reikalo sumenkina savo paties ir savo komandos galimybes daryti poveikį kitiems siekiant gerų, visiems naudingų tikslų. Tinklo kūrimas, be abejo, yra organizacijos politikos uždavinys, bet jį galima įgyvendinti veikiant sąžiningai, atvirai ir turint tikrai gerų ketinimų užmegzti ir palaikyti ryšius, kurie neštų naudą visiems.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Aptardami šiuos būtinus sėkmingam vadovo darbui elementus, straipsnio autoriai pamini, kad neretai klausiama: kada reikia kurti pasitikėjimu grindžiamus ryšius, kada burti komandą ir kurti tinklą? Dažnai abejojama, kaip tuos uždavinius įgyvendinti, kai spaudžia kasdieniniai darbai.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Linda A. Hill ir Kentas Linebackas yra įsitikinę ir tikina visus vadovus, kad šiomis sėkmingo vadovavimo, lyderystės prielaidomis, „trimis būtinybėmis“ būtina rūpintis kasdien, dirbant organizacijoje ir jai vadovaujant. Tai nėra pavieniai, suplanuoti įgyvendinti pagal kalendorinį grafiką uždaviniai. Sėkmingos vadovavimo, lyderystės prielaidos kuriamos kiekvieną dieną vadovui skiriant darbo užduotis, organizuojant jų įgyvendinimą, kalbant apie jas, vertinant, priimant sprendimus ir apskritai vadovaujant visam darbo procesui, visai organizacijai.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>Kaip tai daroma? </strong></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong> </strong></span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Vadovas kuria tarpusavio pasitikėjimą, parodydamas savo gebėjimus kasdieniniame darbe, užduodamas protingus klausimus ir teikdamas įžvalgius pasiūlymus. Kiekvieną dieną priimdamas sprendimus ir spręsdamas, ką pasirinkti, jis atskleidžia puoselėjamas vertybes, parodo, kaip rūpi organizacijoje dirbantys žmonės, kuriems ir per kuriuos vadovauja. Vadovas atsiskleidžia parodydamas, ką išmano, kuo tiki, ką vertina, brangina, puoselėja, jis demonstruoja, kad yra vertas pasitikėjimo.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Vadovas buria komandą, spręsdamas problemas ir vadovaudamas kebliose kasdieninio darbo situacijose, išryškindamas ir primindamas bendrą komandos narių tikslą ir svarbiausias vertybes. Tokiomis aplinkybėmis jis paaiškina savo priimamus sprendimus. Vadovas nedelsdamas atkreipia dėmesį į tuos komandos narius, kurie pažeidžia bendrų įsipareigojimų taisykles, pvz., reiškiančius kitiems nepagarbą ar iškeliančius savo interesus aukščiau kitų. Primena, kad bendros taisyklės yra vienodai taikomos visiems, taigi ir pačiam vadovui, kuris taip pat turi atsiskaityti už savo veiksmus ar elgesį kitiems komandos nariams.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Vadovas kuria tinklą, pasinaudodamas atsirandančiomis galimybėmis kasdieninėje veikloje: reguliariai vykstančių padalinių vadovų susirinkimuose ir pan., ir netgi užkalbinęs atsitiktinai sutiktą kolegą koridoriuje ar laukdamas lifto. Vadovas sąmoningai imasi spręsti problemas, susijusias su kitos grupės žmonėmis, jų vadovu, – taip kuriami ir stiprinami ilgalaikiai ryšiai. Taip pat aktyviai dalinamasi informacija, kuri galėtų būti naudinga kitai organizacijai, kitai grupei darbuotojų. Vadovas skatina savo darbuotojus taikyti tokį požiūrį savo veikloje, susijusioje su žmonėmis už komandos, organizacijos ribų.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Taigi, pagrindinė paslaptis yra ta, kad sėkmingai lyderio, vadovo veiklai reikalingų prielaidų kūrimas – tai ne ypatingas, atskiras uždavinys, o kasdieninis darbas.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Parengė „Lyderių laikas“</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Šaltinis: „Harvard Business Review“ paskelbtas <a target="_blank" href="http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6479">Linda A. Hill</a> ir <a target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/kent-lineback-9a06a12a">Kent Lineback</a> straipsnis „3 Things Managers Should Be Doing Every Day“ (2015 m. rugsėjo 24 d.) (<a target="_blank" href="https://hbr.org/2015/09/3-things-managers-should-be-doing-every-day">originali nuoroda</a>).<span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>