Tinklalapio logotipas
Grįžti

SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“
event 2015-12-09 domain Švietimo informacinių technologijų centras

SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“

2015 m. spalio – gruodžio mėn. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje įgyvendintas Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centro finansuotas socializacijos projektas „BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“.

Dviejų dienų socializacijos stovykloje  BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“ dalyvavo   90 Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos antrokų bei 12 pirmų - antrų klasių vadovų, o taip pat ir svečiai iš kitų Lietuvos savivaldybių mokyklų: Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, Panevėžio 5-osios gimnazijos, Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos, Telšių rajono Luokės gimnazijos, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos komandos (karjeros specialistas ir 2 antrų klasių mokiniai). Iš viso stovykloje dalyvavo 106 mokiniai ir 20 mokytojų.

Projekto tikslas – plėtoti pozityvios socializacijos galimybes sudarančias sąlygas 15 – 16 metų mokiniams savęs pažinimui, lyderystei, saviraiškai, ugdymuisi, pasirengimui vidurinio ugdymo programai bei studijoms.

Projekto uždaviniai:

1.      Paskatinti mokinių iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi ir kūrybiškumą šiais pokyčių laikais.

2.      Sustiprinti savo įtaką aplinkai ir suteikti instrumentus, padedančius dar efektyviau mokytis ir lyderiauti.

3.      Išmokyti mokinius sužadinti norą siekti ambicingesnių tikslų bei naudotis efektyviais planavimo instrumentais.

4.      Išmokyti prisiimti pilną atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

5.      Paaiškinti mokiniams sėkmingos integracijos į visuomenę būdus.

6.      Paskatinti mokinius pradėti planuoti asmeninę karjerą, kryptingai susidarant individualius vidurinio ugdymo programos ugdymo(si) planus.

7.      Pristatyti mūsų gimnazijoje sukurtą veiksnią ugdymo karjerai sistemą Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

Pirmoje stovyklos dienoje „Būk savimi“ mokiniai buvo paskirstyti į tris darbines grupes, kuriose pakaitomis dirbo su „Sėkmės mokyklos“ ekspertais trijuose seminaruose: „Asmeninis efektyvumas“, „Naudinga ar madinga arba Šiandieninės darbo tendencijos“ bei „Komandiniai įgūdžiai“. Diskusijomis, praktinėmis užduotimis, paskaitomis mokiniai buvo mokomi formuotis stiprią asmenybę,  pažinti save, prisiimti pilną atsakomybę už savo darbo ir mokymosi rezultatus.

Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigų atstovams bei Juozo Miltinio gimnazijos I ir II klasių vadovams psichologė Irena Ramoškaitė pravedė seminarą „Kaip padėti paaugliui pažinti save?“, kurio metu susirinkusiems buvo pateiktos įvairios metodikos, padedančios mokytojui ne tik geriau pažinti paauglius, bet ir įvairių simuliacinių situacijų metu parodyta, kaip realiai jos veikia praktikoje.

Vakare projekto dalyviams organizuotas praktinis improvizacijų šou.

Antroje stovyklos dienoje „Kurk save“ mokiniai, atlikę praktines užduotis ir nusistatę asmenines savybes, tinkančias vienai ar kitai studijų krypčiai, pasikeisdami dirbo dvejose darbo grupėse: „Fizinių, technologijų, biomedicinos mokslų studijų sričių pristatymo“ bei „Humanitarinių, socialinių, menų mokslų studijų sričių pristatymo“. Grupių moderatoriai mokiniams pristatė visas studijų kryptis, trumpai apžvelgė Lietuvoje esančias aukštąsias mokymosi įstaigas. O kartu su aukštųjų mokyklų studentais, buvusiais mūsų gimnazijos mokiniais, stovyklos dalyviams buvo suorganizuotos praktinės diskusijos „Studijų galimybės“.

Švietimo įstaigų atstovams gimnazijos „Ugdymo karjerai centro“ vadovė Giedrė Valaitienė pristatė mūsų gimnazijoje sėkmingai veikiančią ugdymo karjerai sistemą. Karjeros specialistai buvo supažindinti su gimnazijos Ugdymo karjerai modeliu (kiekvienas dalyvis gavo po lankstinį), taip pat pasidalinome neformalaus ugdymo užsiėmimų ciklo „Aš – savęs kūrėjas“, mini seminarų „Mano pagalbininkai mokykloje. Šeimoje. Internete.“, praktinės mokinių, mokinių tėvų (globėjų) konferencijos „Individualaus ugdymo plano pasirinkimas – ateities karjeros kūrimas“ metodine medžiaga.

Antrosios dienos pabaigoje visi stovyklos dalyviai (tiek mokytojai, tiek mokiniai) susirinkome į stovyklos apibendrinimą. Džiaugiamės, kad tiek „Nebaigtų sakinių“ metodu, tiek stovyklos vertinimo anketose abi dienos stovyklos dalyvių buvo įvertintos palankiai.

Keletas mokinių vertinimų:

„Išmokau dirbti komandoje, nebijoti kalbėti viešai. Sužinojau kur galiu studijuoti.“

„Išmokau pasitikėti savimi, klausytis širdies balso.“

„Sužinojau daugiau profesijų, bei pagilinau žinias apie save.“

„Pažinau save. Išmokau atsirinkti kas man yra svarbu ir reikalinga.“

„Įgijau daugiau pasitikėjimo savimi.“

„Sužinojau, kad jei pats norėsi, galėsi susikurti tokią ateitį, kokios nori.“

„Labai puiki idėja tokia stovykla. Ačiū.“

„Viskas buvo gerai, labai smagu dėl galimybės bendrauti su kitokiais žmonėmis.“

Mokytojų stovyklos vertinimas:

„Pagilinau žinių perteikimo kompetenciją. Labai dėkinga projekto organizatoriams už gerai organizuotą renginį“.

„Aktualu. Suprantama. Naudinga. Sužinojau kaip praktiškai veikia ugdymo karjerai modelis. Esu dėkinga už socializacijos stovyklą, nuoširdų rūpestį, puikų, sklandų organizuotumą, turiningumą“.

„Įkvėpėte daugiau veikti karjeros srityje mokykloje. Ačiū už puikią organizaciją“.

„Aiškesnėmis tapo savęs pažinimo galimybės, aiški gimnazijos UK sistema. Stovykla organizuota puikiai ir sklandžiai.“

„Gavau aiškią viziją apie UK kaip sistemą. Daug naudingos praktinės medžiagos. Smagu, kad buvo galimybė diskutuoti, keistis patirtimi.“

„Labai naudinga, kad pristatyta visa vienos gimnazijos UK sistema, o prie aktualesnių dalykų buvo sustota ilgiau ir padiskutuota. Taip pat naudinga išbandyti praktines užduotis, kurias galima panaudoti dirbant su tėvais, vaikais, mokytojais.“

Išsiskirdami sutarėme, kad esant palankioms ekonominėms sąlygoms 2016 m. pavasarį visi šios stovyklos dalyviai vėl susitiksime konferencijoje „Pozityvios socializacijos galimybės mokinių ateities karjeros kūrimui“, kurioje pasidžiaugsime pritaikytomis savo mokykloje veiklomis bei naujais atradimais.

Socializacijos stovyklos „BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“ foto galerija:

http://miltiniogimnazijaukc.lt/galerija/foto/nggallery/pagrindinis/2015-10-21-respublikine-socializacijos-projekto-stovykla-buk-savimi-ir-kurk-save

Socializacijos stovyklos „BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“ skaitmeninė medžiaga:

http://miltiniogimnazijaukc.lt/galerija/httpmiltiniogimnazijaukc-ltp33/