Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2015-12-17 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-2175 „Dėl pedagogų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“;

Dėl Tiflopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2016 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir savivaldybių mokyklų, turinčių specialiųjų klasių, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2016 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Specialusis ugdymas, Atestacija ir kvalifikacija, Neformalusis ugdymas. 

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx