Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo bendruomenių asociacijos pristatė savo projektus
event 2015-12-18 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo bendruomenių asociacijos pristatė savo projektus

Gruodžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti švietimo bendruomenių asociacijų projektai, laimėję Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą.

Šis konkursas įvyko šeštąjį kartą. Kiekvienais metais konkurse dalyvauja vis daugiau švietimo bendruomenių asociacijų, šiemet pirmą kartą dalyvavo Lietuvos fizikos mokytojų, Lietuvos logopedų asociacijos. Konkurso tikslas – įtraukti asociacijas į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Asociacijos, atliepdamos konkurso sąlygas, rengė projektus, susijusius su ugdymo turinio tobulinimo tematika: mokymo priemonių ar vadovėlių kokybė; IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant; mokytojų darbas su skirtingų gebėjimų vaikais; inovatyvūs mokymo ir vertinimo metodai; tarpdalykinė integracija; medijų ir informacinio raštingumo integravimas į ugdymą; dalyko mokymo aktualijos.

Asociacijos šiemet nuveikė nemažai darbų. Pvz., „Lituanistų sambūris“, „Meno formos“, Kūno kultūros ir muzikos mokytojų asociacijos sukūrė vertinimo metodinę medžiagą, kuri bus prieinama visiems šių organizacijų interneto svetainėse. Matematikos mokytojų organizacija, pasitelkusi daugiausia jaunus matematikus, gerai išmanančius naujausias technologijas, suskaitmenino nykstančius, bet vertingus matematikos uždavinių rinkinius. Šiuos uždavinius gali pasibandyti spręsti ir gabesni mokiniai, ir studentai. Dailės mokyklų vadovų, Užsienio kalbos (rusų) mokytojų asociacijos organizavo veiklas, kuriose dalinosi patirtimi, kaip ugdymo procese taikyti ir naudoti IT priemones. Šokio mokytojų, neformaliojo švietimo „Jaunimo akademija“, chemijos, technologijų mokytojų asociacijos parengė ir išleido metodines priemones ir medžiagą aktualia ugdymo tematika.

Visuose projektuose asocijuotai bendruomenei telkti buvo numatyti ir organizuoti seminarai, forumai, konferencijos, plenerai, mokymai.

Konkursas švietimo bendruomenių asociacijoms bus tęsiamas ir kitąmet. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt