Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vadovų tarnaujančios lyderystės raiškos ir trečiojo amžiaus universitetų veiklos rezultatyvumo sąsajos
event 2015-12-18 domain Lyderių laikas

Vadovų tarnaujančios lyderystės raiškos ir trečiojo amžiaus universitetų veiklos rezultatyvumo sąsajos
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <span style="font-size:8pt;background-color:window">Nuo 2007 m., pradėjus vykdyti švietimo kaitos projektą „Lyderių laikas“, švietimo lyderyste susidomi vis didesnis mokslinės bendruomenės būrys Lietuvoje. Vis dažniau tyrinėjamas lyderystės reiškinys švietimo institucijose. Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatose, atskirai išskirta lyderystės, kaip gebėjimo sudominti ir telkti žmones išskirtiniam</span><span style="font-size:8pt;background-color:window">s rezultatams pasiekti, nebūtinai susijusio su formaliais įgaliojimais ir neapsiribojančio veikimu organizacijos viduje, sąvoka.</span> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Mokslininkų nuomone, „efektyvi<span></span> <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a> ir kūrybingas bendradarbiavimas labai svarbus visose (bet kokio tipo, priklausomumo ar socialinės aplinkos) šiuolaikinėse“ švietimo institucijose. Švietimo organizacijos, valdymo pagrindą sudaro paties lyderio suvokimas apie jo atliekamas funkcijas (Mečkauskienė R., 2008, 2010). Kvedaravičiaus J. (2008) teigia, kad, funkcijų suvokimas ir jų realizavimas organizacijos valdymo priemonėms, gali būti sulyginamas su kūryba, padedančia priimti valdymo sprendimus ir juos realizuoti. Jo nuomone, kūrybiškumas, kaip inovacijų pamatas ir pradmuo, yra viena svarbiausių lyderio savybių, užtikrinančių organizacijos pažangą.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Efektyvi <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a> ir kūrybingas bendradarbiavimas labai svarbus visose švietimo institucijose. Kūrybingas bendradarbiavimas geriausiai atsispindi neformaliame ir neprofesiniame suaugusiųjų švietime.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Švietimo organizacijos valdymo pagrindą sudaro paties lyderio suvokimas apie jo atliekamas funkcijas (Mečkauskienė R., 2008, 2010). Kvedaravičiaus J. (2008) teigia, kad, funkcijų suvokimas ir jų realizavimas organizacijos valdymo priemonėms, gali būti sulyginamas su kūryba, padedančia priimti valdymo sprendimus ir juos realizuoti. Jo nuomone, kūrybiškumas, kaip inovacijų pamatas ir pradmuo, yra viena svarbiausių lyderio savybių, užtikrinančių organizacijos pažangą.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Vienas ar keli žmonės skirtingu laiku gali būti pripažinti kaip lyderiai pagal tam tikras savybes, kurios išskiria juos iš kitų žmonių, vadinamų pasekėjais arba pavaldiniais. Visose situacijose nėra vienos lyderiavimo teorijos ir ne visos lyderių savybės tinka skirtingose organizacijose. Neįmanoma išskirti vieno bruožo, būdingo visiems lyderiams.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Jucevičius R. (2003) iš lyderiui būdingų bruožų išskiria komunikabilumą, energiją, iniciatyvumą, charizmą, tvirtumą siekiant užsibrėžtų tikslų, pasiryžimą prisiimti savo priimamų sprendimų pasekmes. „Pati svarbiausia lyderio <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Žmogaus profesinės kvalifikacijos raiška, kuri priklauso nuo jo gebėjimų, žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asmenybės savybių bei vertybių, įgalinančių veiksmingai atlikti tam tikrus darbus ar veiksmus; tam tikro dalyko įvaldymas, kokios nors srities, dalyko ar reiškinio išmanymas; darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ar įgaliojimų apimtis; individo mokymosi proceso, mokamo arba nemokamo darbo, įvairios aktyvios veiklos metu įgytų žinių, įgūdžių ir patirties derinys. ">kompetencija</a> – <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Išugdytas, išlavintas gabumas, įgudimas atlikti kokį nors veiksmą, darbą. ">gebėjimas</a> komunikuoti kitiems viziją ar tikslus, įtikinti ir pasiekti, jog kiti žmonės entuziastingai jų siektų &lt;...&gt; Svarbu, kad lyderio bruožai ir kompetencijos būtų adekvatūs situacijai, sprendžiamų problemų sudėtingumui ir pobūdžiui“.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Pasak Liutvinienės L. (2014), „kai <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a> suvokiama kaip procesas, o ne kaip padėtis, kurią žmogus gali oficialiai užimti organizacijoje, atsiranda sąlygos rastis ir augti lyderiams. Lyderio vaidmens atlikimas priklauso ir nuo aplinkos, ir nuo situacijos, ir nuo išsikeltų tikslų bei lyderio turimų kompetencijų“.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Archer D., Cameron A. (2013) teigimu, paskutinių dešimtmečių vadovavimo teorijos išgrynino lyderystės, skatinančios bendradarbiavimą, susitelkimą į žmonių poreikius bei lūkesčius paradigma. Bendradarbiauti linkęs <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. ">lyderis</a> daugiausia dėmesio skiria kolektyvo motyvavimui siekti sėkmės, telkia komandą, kuria bendradarbiavimui tinkamą aplinką, derina grupės narių interesus su organizacijos tikslais. Tarnaujančios lyderystės vertę Greenlef R.K. įžvelgė dar 1970 m. Jis teigė, kad tarnaujančioji<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a> yra ilgalaikis, transformacinis požiūris į gyvenimą ir darbą, būdas siekti teigiamų pokyčių visuomenėje. Jos esmė yra lyderio nuostata labiau tarnauti negu valdyti.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Spears L. (2004) savo straipsnyje „Tarnaujančios lyderystės praktikavimas” išskiria dešimt šiai koncepcijai būdingų bruožų: klausymasis, empatija, gydymas, sąmoningumas, įtikinimas, konceptualizavimas, numatymas/įžvalga, rūpinimasis, įsipareigojimas auginti žmones, bendruomenės kūrimas.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tarnaujančios lyderystės empirinių apžvalgų autoriai Parris ir Peachey (2012) atrado 39 tarnaujančios lyderystės tyrimus. Apibendrinę gautus duomenis, jie pastebėjo, kad „tarnaujanti<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a> komandos lygiu didina pasitikėjimą lyderiu ir organizacija“, individualiu lygiu – didina darbuotojo pasitenkinimą darbu, kuria teigiamą darbo klimatą, palaiko darbuotojų kūrybiškumą ir paslaugumą. Beveik pusė šių tyrimų atlikti švietimo kontekste. Tai rodo, kad teoriškai šis vadovavimo stilius ypač tinka pelno nesiekiančioms neformaliojo švietimo organizacijoms, kurių veikla grįsta savanoryste, laisva valia, pelno nesiekimu ir yra skirtos užtikrinti ir realizuoti organizacijos narių ir jos klientų poreikius. Būtent šiomis savybėmis nuo kitų švietimo organizacijų pasižymi Trečiojo amžiaus universitetai (TAU) – organizacijos, savo veikla užtikrinančios vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinančios jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikančios jų darbingumą, fizinį aktyvumą, keliančios žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikančios sveikatą, veikiančios švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose panašiose srityse.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Vadovų tarnaujančios lyderystės raiška TAU</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Lietuvoje trečiojo amžiaus universitetų veiklą 2012 m. tyrė Ugdymo plėtotės centras. Tyrimas parodė, kad ryškiausią įtaką TAU veiklos rezultatams turi vadovo <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Išugdytas, išlavintas gabumas, įgudimas atlikti kokį nors veiksmą, darbą. ">gebėjimas</a> įtikinti, empatija, <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Išugdytas, išlavintas gabumas, įgudimas atlikti kokį nors veiksmą, darbą. ">gebėjimas</a>atstatyti emocinę ir dvasinę pusiausvyrą („gydymas“), konceptualizavimas, numatymas įsipareigojimas auginti žmones ir <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Išugdytas, išlavintas gabumas, įgudimas atlikti kokį nors veiksmą, darbą. ">gebėjimas</a> kurti bendruomenę. Tarnaujančio lyderio bendruomeniškumas ir<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Išugdytas, išlavintas gabumas, įgudimas atlikti kokį nors veiksmą, darbą. ">gebėjimas</a> įtikinti pritraukia klausytojus, rūpestis žmonėmis skatina kurti naujas veiklas, rengti projektus, kurti bendradarbiavimo ryšius, ieškoti vis naujų mokymo formų neieškant tik naudos sau. Šis faktas dar kartą patvirtina, kad būtent tarnaujančią, o ne kitokią lyderystę praktikuoja TAU vadovai. Tarnaujantis <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. ">lyderis</a> gali pasiekti geresnio TAU veiklos rezultatyvumo nuolat kalbėdamas apie organizacijos misiją, viziją, bendrai siekiamus tikslus ir įtikindamas, o ne primesdamas savo sprendimus, susijusius su organizacija, „nuleisdamas iš viršaus“. Būtent šis elementas yra vienas iš ryškiausių skiriamųjų bruožų, atskiriančių tradicinį autoritarinį vadovavimo modelį nuo tarnaujančios lyderystės.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Tyrime atskleista, kad TAU vadovas rūpinasi bendruomenės kūrimu, geba įsijausti į kiekvieno darbuotojo ar klausytojo situaciją ir geba nuoširdžiai įtikinti jų veiklos prasme, tai turi tiesioginį teigiamą poveikį TAU darbuotojų ir klausytojų suvokimui apie TAU veiklos kokybę. Klausytojai pripažįsta aukštą TAU darbuotojų kompetenciją, patenkinti TAU vadovo darbu ir, dalyvaudami TAU veikloje, save realizuoja, tačiau jaučia, kad norėtų aktyviau įsijungti į veiklų planavimo procesą.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Empiriniuose tarnaujančios lyderystės raiškos tyrimuose (Ehrhart (2004), Bambale (2014)) minima, kad organizacijos veiklos rezultatus ir pačią vadovo lyderystę veikia darbo aplinkos patrauklumas: procedūrinio teisingumo klimatas (pagarba dirbančiam asmeniui, jo poreikių užtikrinimas, nuomonės vertinimas), į paslaugas orientuotas klimatas (darbui reikalingų patalpų, kokybiškų priemonių suteikimas). Papildomai šiame tyrime pasirinkta vertinti darbo aplinkos įtaką ne tik TAU veiklos rezultatams, bet ir vadovo tarnaujančios lyderystės raiškai. Šiame tyrime gauti duomenys patvirtino, kad statistiškai reikšmingą poveikį patraukli darbo aplinka turi vadovų tarnaujančios lyderystės raiškai, tačiau kiek reikšmingai ji veikia TAU veiklos rezultatus reikėtų ištirti atlikus papildomą tyrimą. Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetų veiklos rezultatyvumas tiesiogiai siejasi su vadovų tarnaujančios lyderystės raiška. Tyrimo eigoje šis ryšys patvirtintas pakankamai stipriu koreliacijos koeficientu (r=0,67). Galima daryti prielaidą, kad kuo daugiau tarnaujančios lyderystės bruožų reiškiasi vadovų veikloje, tuo geresnių TAU veiklos rezultatų bus pasiekta.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Regina Špukienė</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">„Epale“ ekspertė Alytaus-Marijampolės regione</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Literatūra:</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">1. Archer D., Cameron A. (2013).Collaborative Leadership: Building Relationships, Handling Conflict and Sharing Control. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">2. Bambale, J. A. (2014). Relationship between Servant Leadership and Organizational Citizenship Behaviors: Review of Literature and Future Research Directions. Journal of Marketing &amp; Management, 5(1). </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">3. Ehrhart, M. G. (2004). Leadership and procedural justice climate as antecedents of unit‐level organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 57(1), 61-94. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">4. Greenleaf, R. K. (1998). The Power of Servant-leadership – Essay. San Francisco, CA: Berrett - Koehler Publishers, Inc. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">5. Kvedaravičius J. (2008). Vadybos sampratos plėtra ir praktinė reikšmė. Organizacijų <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/biblioteka/straipsniai/lietuvi-kalba/3758-vadov-tarnaujanios-lyderysts-raikos-ir-treiojo-amiaus-universitet-veiklos-rezultatyvumo-ssajos-#" title="Organizacijos valdymas. Tipinės vadybos užduotys yra: strateginis planavimas, ilgalaikių pamatinių gairių strateginėms veiklos sritims nustatymas; veiksmingų sisteminių struktūrų (planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra) kūrimas, diegimas ir palaikymas. Pagal klasikinę sampratą vadyba yra keturių sudedamųjų dalių – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės – visuma. ">vadyba</a>., Nr. 46, p. 61-68. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">6. Liutvinienė L. (2014). Mokyklos vadovo pasidalytosios lyderystės ir bendradarbiavimo tarp mokyklų sąsajos. Magistro darbas. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">7. Mečkauskienė R. (2008). Šiuolaikinės mokyklos valdymas. – Vilnius: Versus aureus. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">8. Parris, D. L., &amp; Peachey, J. W. (2012). A systematic literature review of servant leadership theory in organizational contexts. Journal of business ethics, 113(3), 377-393. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">9. Spears, Larry C. Leader to Leader. Fall2004, Vol. 2004 Issue 34, p7-11. 5p., Database: Academic Search Complete.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Šaltinis: EPALE, Naujienos, 2015 m. gruodžio 1 d. (<a target="_blank" href="https://ec.europa.eu/epale/lt/content/vadovu-tarnaujancios-lyderystes-raiskos-ir-treciojo-amziaus-universitetu-veiklos">originali nuoroda</a>)<span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>