Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko susitikimas „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“
event 2015-12-22 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko susitikimas „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2015 m. gruodžio 16 d. surengė jau tradiciniu tapusį renginį „Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“. Jau šeštame susitikime asociacijos dalijosi patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti veiklas pagal jų vykdytus projektus, laimėjusius Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą. Konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant mokinių geresnių mokymosi rezultatų.

Šiais metais konkursą laimėjo 15 asociacijų projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas. Kreipdamasi į asociacijų atstovus, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė pasidžiaugė, kad daugėja asociacijų, dalyvaujančių konkurse, – buvo gautos 27 paraiškos. Pirmą kartą jame dalyvavo Lietuvos fizikos mokytojų ir Lietuvos logopedų asociacijos. Jos nuomone, visos veiklos daugiau ar mažiau buvo susijusios su ugdymo turinio tobulinimo tematika.

Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis akcentavo, jog labai svarbu, kad mokytojai buriasi į bendruomenę, bendradarbiauja, kad švietimas taptų kokybiškesnis. Jis paminėjo, kad Seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais, tai turėtų dar labiau paskatinti ir švietimo bendruomenių asociacijas burtis bendrai veiklai, kad gerėtų mokinių pasiekimai.

Šiais metais asociacijos savo veiklas pristatė stenduose ir dalijosi patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti suplanuotas veiklas penkiose grupelėse, suskirstytose pagal veiklas: kurti vertinimo metodinę medžiagą; naudoti IT priemones, parengti ir išleisti metodines priemones ir medžiagą, kaupti skaitmeninėse laikmenose ir sisteminti dalyko gerąją patirtį, rengti metodinius patarimus ir rekomendacijas siekiant geresnės mokymo kokybės.

Pasiekimų vertinimo problemas sprendė „Lituanistų sambūrio“, „Meno formų“, Lietuvos kūno kultūros ir muzikos mokytojų asociacijos. Jų projektų rezultatas – el. priemonė, atliktas didesnis ar mažesnis tyrimas. „Lituanistų sambūris“ pakvietė visų dalykų mokytojus naujas leksikos problemas spręsti kartu, pasinaudojant jų sukurtomis rekomendacijomis turtinti mokinių žodyną.

Įžvalgomis apie IT priemonių naudojimą dalijosi Dailės mokyklų vadovų ir Lietuvos Respublikos užsienio kalbos (rusų kalbos) mokytojų asociacijos. Jų manymu, naujos technologijos neša tam tikrus pokyčius: daugėjant nemotyvuotų vaikų, kelia jų motyvaciją mokytis, skatina mokytojus atsinaujinti, kelti kvalifikaciją, susitikti ir pasidalyti patirtimi.

Neformaliojo švietimo „Jaunimo akademija“, šokio, chemijos ir technologijų mokytojų asociacijos diskutavo apie iškilusias problemas rengiant metodines priemones ir medžiagą, džiaugėsi, kad naujosios jų parengtos priemonės yra kokybiškos ir jomis jau sėkmingai naudojasi šių asociacijų nariai. Mokytojai paminėjo, kad jos galėtų būtų dar kokybiškesnės, jei lėšų būtų skirta daugiau.

Lietuvos matematikos ir Stacionarių asmens sveikatos įstaigų mokyklų mokytojų asociacijos dalijosi patirtimi, kaip sisteminti dalyko gerąją patirtį ir kaupti ją skaitmeninėse laikmenose. Matematikos mokytojų asociacija suskaitmenino nykstančius, bet vertingus matematikos uždavinių rinkinius, užmezgė šiame renginyje ryšius su Stacionarių asmens sveikatos įstaigų mokyklų bei pradinių klasių mokytojų asociacijomis ir planuoja kitais metais vykdyti bendras veiklas.

Iškilusiomis problemomis rengiant metodinius patarimus mokytojams ir rekomendacijas, kurie padėtų siekti geresnės mokymo kokybės, dalijosi Lietuvos logopedų, fizikos mokytojų ir kalbų pedagogų asociacijos. Fizikos mokytojai kolegoms pristatė STEAM dalykų didaktinių principų taikymo metodines rekomendacijas. Asociacijų nariai sutarė, kad daug vadovėlių nebeatitinka mokslo naujovių, todėl jų parengti metodiniai patarimai bei rekomendacijos labai vertingi mokytojams.

Švietimo bendruomenių asociacijų įgyvendintų veiklų pristatymas stebino asociacijų kūrybingumu ir atsakingumu, kai, turėdamos gana nedidelius projektų biudžetus, jos įgyvendino svarbias veiklas ir sukūrė ugdymui aktualių produktų. Mokytojai džiaugėsi, kad seminarų, forumų, konferencijų, plenerų, mokymų metu jie buvo pastebėti, išklausyti ir galėjo patobulinti savo kvalifikaciją.

Antrojoje renginio dalyje kalbėjusi ŠMM Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė sakė, kad švietimo bendruomenių asociacijos jau yra ŠMM partneriai ir aktyviai prisideda prie pedagogų bendruomenės profesionalumo. Ji kvietė asociacijas vienytis siekiant tarpdalykinių ryšių. Bendrauti, bendradarbiauti ir dalytis pakvietė ir renginį apibendrinusi Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė.  

Pažyma 2015-12-22

Giedrė Čiapienė

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė