Tinklalapio logotipas
Grįžti

2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
event 2015-12-28 domain Švietimo informacinių technologijų centras

2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>2015 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1103763&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Mokyklų, kurių mokiniams taikomi eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiai, 4 priedo 5.3-5.6 papunkčiai, 9 ir 10 punktai, sąrašų patvirtinimo 2016 metams</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1105972&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1106881&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Informacijos, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikimo švietimo informacinių technologijų centrui tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1104995&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1103772&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1103773&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1106822&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos, specialiojo ugdymo mokyklų / centrų ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės gerinimo 2015-2017 metų tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1105973&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1106876&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1106873&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo</a>“;</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span>„<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1106821&amp;p_tr2=2" title="Dokumento tekstas">Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo</a>“.</span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Specialusis ugdymas, Atnaujintos bendrosios programos ir jų įgyvendinimas, Darbo santykiai, Bendrasis ugdymas.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> <span> </span><span> </span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> <span> </span><span> </span></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą<span> <a href="/Puslapiai/Dokumentai.aspx"><span>http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx<span id="ms-rterangepaste-end"></span></span></a></span></p> <div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><span class="ms-rteFontFace-1"> </span> </div> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> </div>