Tinklalapio logotipas
Grįžti

MTC seminaras „Mokyklos vadovas – mokymosi vedlys”
event 2015-12-28 domain Lyderių laikas

MTC seminaras „Mokyklos vadovas – mokymosi vedlys”
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <div class="ms-rteFontFace-1"> <span style="color:rgb(87, 97, 112);font-size:8pt;background-color:window">Kiekvienos mokyklos paskirtis yra mokinių mokymosi pažanga. O koks čia mokyklos vadovo vaidmuo? Apie tai nesiliaujama ginčytis ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Ar vadovas yra mokymosi </span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3764-mtc-seminaras-mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys#" title="Atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. " style="font-size:8pt;background-color:window">lyderis</a><span style="color:rgb(87, 97, 112);font-size:8pt;background-color:window">, kartu su visa bendruomene kuriantis ir įgyvendinantis unikalią mokyklos ugdymo strategiją, o gal vadovas –tiesiog vadybininkas, atsakingas už geras darbo sąlygas mokiniams bei mokytojams? Kvalifikacinių reikalavimų švietimo įstaigų vadovams apraše tarp kitų vadovavimo kompetencijų išskiriama ir</span><span style="color:rgb(87, 97, 112);font-size:8pt;background-color:window"></span><span style="color:rgb(87, 97, 112);font-size:8pt;background-color:window"> Vadovavimo ugdymui bei mokymuisi </span><a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3764-mtc-seminaras-mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys#" title="Žmogaus profesinės kvalifikacijos raiška, kuri priklauso nuo jo gebėjimų, žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asmenybės savybių bei vertybių, įgalinančių veiksmingai atlikti tam tikrus darbus ar veiksmus; tam tikro dalyko įvaldymas, kokios nors srities, dalyko ar reiškinio išmanymas; darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ar įgaliojimų apimtis; individo mokymosi proceso, mokamo arba nemokamo darbo, įvairios aktyvios veiklos metu įgytų žinių, įgūdžių ir patirties derinys. " style="font-size:8pt;background-color:window">kompetencija</a><span style="color:rgb(87, 97, 112);font-size:8pt;background-color:window">.</span> </div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kaip vadovui stiprinti šią kompetenciją ir gebėti sutelkti visą mokyklos bendruomenę mokinių mokymosi pažangai? Kaip motyvuoti mokytojus nuolat mokytis, bendradarbiauti ir dalintis atsakomybe už kiekvieno mokinio mokymąsi?</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Seminaro tikslas: suteikti mokyklų vadovams konkrečių įrankių, padedančių jiems tapti realiais mokymosi lyderiais ir efektyviau vadovauti mokinių bei mokytojų mokymuisi mokykloje.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Seminaro turinys:</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• Lyderystės sampratos. Švietimo <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3764-mtc-seminaras-mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys#" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savarankiško įsipareigojimo pagrindu. Švietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi švietimo sistemos lygmenys, kuriami bendradarbiavimo tinklai, skatinamas asmens ir sistemos tobulinimas, nuolatinių pokyčių nuostatų ugdymas. ">lyderystė</a> ir <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3764-mtc-seminaras-mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys#" title="Galingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kurioje lyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi. Carl Glickman supratimu, kiekvieno lyderio uždavinys yra siekti mokinių mokymosi ir visokeriopai jį skatinti. Kadangi lyderiai ne visada gali daryti tiesioginę įtaką individualaus mokinio mokymuisi, šios įtakos jie gali siekti stengdamiesi gerinti pedagogų darbo kokybę ir skatinti profesinį tobulėjimą. Sąmoningi ir kryptingi vadovo veiksmai, kuriais siekiama didinti pedagogų įtaką mokinių mokymuisi, ir yra lyderystė mokymuisi, kurią dar galima vadinti lyderyste vardan mokymosi. ">lyderystė mokymuisi</a>; </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• Lyderystės taikiniai: aš, mokymasis, žmonės, organizacija. Kaip lavinti asmeninę lyderystę šiose srityse? </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• Mokinių mokymasis šiandien: ugdymo raidos kryptys, Lietuvos situacija pasauliniame kontekste; Ar turime savo mokyklos ugdymo strategiją? Kaip ją kursime? </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3764-mtc-seminaras-mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys#" title="Finansinių, materialiųjų ir žmonių išteklių tvarkymas. Vadovavimo turinį lemia darbo specifika, o veiksmingumą – vadovo asmenybė (jo pasaulėžiūros branda, dalykinė kompetencija, asmeninis pavyzdys, organizaciniai gebėjimai, tinkamas santykių su žmonėmis stilius). ">Vadovavimas</a> mokymuisi: per mokytojus į mokinius. Sąlygų mokytojų lyderystei kūrimas mokykloje. Vadovo ir mokytojų profesinio dialogo stiprinimas. </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• <a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/3764-mtc-seminaras-mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys#" title="Finansinių, materialiųjų ir žmonių išteklių tvarkymas. Vadovavimo turinį lemia darbo specifika, o veiksmingumą – vadovo asmenybė (jo pasaulėžiūros branda, dalykinė kompetencija, asmeninis pavyzdys, organizaciniai gebėjimai, tinkamas santykių su žmonėmis stilius). ">Vadovavimas</a> mokytojų profesiniam augimui: mokyklos ir asmeninių interesų derinimas, įvairios bendro mokymosi formos.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Seminaro nauda:</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• stiprinsite mažiausiai dvi vadovavimo kompetencijas: <span>Vadovavimo ugdymui bei mokymuisi</span> bei<span>vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui kompetencijas</span>;</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• atlikę užduotis gebėsite burti mokyklos bendruomenę dėl mokinių mokymosi pažangos; </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">• išbandysite įvairias profesinio tobulinimosi praktikas, pvz. ugdomieji pokalbiai, gebėsite tai praktiškai taikyti savo mokykloje.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Data ir vieta </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis 12:00 - 16:40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119 Lietuva.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Registracija ir kaina</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik <a target="_blank" href="http://www.mtc.lt/lt/">prisijungus prie svetainės</a>. (Prisijungimo lentelė yra viršuje, dešinėje svetainės pusėje)</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Neturintys prisijungimo prie MTC svetainės registruotis gali <a target="_blank" href="http://mtc.lt/lt/registruotis/registers">ČIA</a>.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Lektorė: Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro direktorė. Švietimo lyderyste domisi nuo 1994 m, kai vadovavo ALF programai „Mokyklos lyderiai“. Daug žinių bei praktinių strategijų įgijo projekte „Lyderių laikas“, kuriame vadovavo 80-ies žmonių tarptautinei komandai, kūrusiai įvairias lyderystės mokymo programas, konsultavusiai 15 savivaldybių. Programos „Renkuosi mokyti!" kūrėja, patyrusi švietimo lyderystės konsultantė (Senior consultant in educational leadership). Lektorė dalijasi savo patirtimi straipsniuose, knygose, nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1" style="margin-top:10px;margin-bottom:15px;font-size:12px;line-height:16.2px"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Išsamesnė infromacija</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Daugiau informacijos rasite: <a href="http://www.mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/299/-/mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys">http://www.mtc.lt/lt/renginiai/renginyssmulkiau/299/-/mokyklos-vadovas-mokymosi-vedlys</a></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> <span id="ms-rterangepaste-end"></span></p> </div>