Tinklalapio logotipas
Grįžti

„... atsirado matymas, kad aš turiu, ką duoti kitiems“
event 2015-12-29 domain Lyderių laikas

„... atsirado matymas, kad aš turiu, ką duoti kitiems“

Laura Stepanauskienė

Geras pavyzdys užkrečia!

Įkvėpta ir paskatinta savo sėkmės istoriją papasakojusio Tomo Ubarto, kuris dalyvavo Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paskelbtame 2007–2013 m. laikotarpio ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse „ESF ŽINGSNIAI 2015“, dar viena projekto „Lyderių laikas 2“ dalyvė,Laura Stepanauskienė, nusprendė pasidalinti su mumis tuo, kaip jos gyvenimą pakeitė įsitraukimas į ESF projekto veiklas.

Tiesa, Laurai nedalyvavo minėtame konkurse, tačiau ji – viena iškonkurso „Talentas keisti“, kuris skirtas atrasti, paskatinti ir paremti asmenis, turinčius idėjų, kaip kurti geresnį pasaulį vaikams, dalyvių. Šis konkursas Lietuvoje yra „Talentų keisti“ paieškos visame pasaulyje dalis.

Neabejotina, kad nuveikti Lauros darbai ir nuolatinės pastangos kuo daugiau savo pasiekimų vaisiais dalintis su kitais, yra vertingas įkvėpimo šaltinis kiekvienam iš mūsų. Jūsų dėmesiui – Lauros atsakymai, atskleidžiantys jos sėkmės istoriją.

Kokia Laura buvo iki įsitraukimo į projekto „Lyderių laikas 2“ veiklas? Kokia aplinka ją supo iki dalyvavimo projekte? Ko Laura siekė, ateidama į projektą? Su kokiomis problemomis susidūrė?

„Apie projektą „Lyderių laikas 2“ sužinojau pamačiusi pranešimą apie švietimo lyderystės konsultantų atranką. Tuomet dirbau naujai įkurtoje Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui. Buvo praėję pusė metų nuo pirmojo rugsėjo mokykloje.

Tuo metu susidūriau su nemenkais iššūkiais, buvo didelis intelektualinis krūvis, nes reikėjo parengti daug įvairių dokumentų, taip pat didelis emocinis krūvis, nes buvau atsakinga už 36 mokytojų darbą ir apie 350 mokinių. Visi buvome nepažįstami, visi atsinešėme savų įsitikinimų, įpročių, sėkmės ir kokybės supratimą.

Aiškiai supratau, kad vien tradiciškai vadovauti šioje tarpkultūrinėje aplinkoje nepakaks. Ieškojau atsakymo, kaip pasiekti vienovę per įvairovę, kaip sukurti sintezę iš tiek skirtingumų, kaip atpažinti kitų kultūrų brangakmenius ir paskatinti juos būti matomais. Galiausiai, kaip paveikti vaikus, kad jie didžiuotųsi savo asmeniniais ir grupiniais pasiekimais, kaip paveikti mokytojus, kad jie būtų orientuoti į vaikų asmenybės ugdymą, ne tik akademinius rezultatus. Klausimai buvo ne apie statuso galių panaudojimą, bet į susitelkimą bendrai mokyklos kūrimo veiklai, grįstai pasitikėjimu.

Kai perskaičiau skelbimą, kviečiantį dalyvauti projekto „Lyderių laikas 2“ būsimų švietimo lyderystės konsultantų atrankoje, apsisprendžiau tą pat akimirką dalyvauti, nes kvietė norinčius susitelkti, manančius, kad geriausi sprendimai randami dirbant kartu, norinčius skirti laiko ir pastangų mokymuisi ir dalijimuisi savo patirtimi su kitais.

Visi atrankos sakiniai po žodelių „Jeigu jūs ...“ buvo tai, apie ką svajojau. Tuo metu man labai reikėjo profesinio palaikymo, kad galėčiau įveikti gautus iššūkius, kad sugebėčiau kryptingai veikti. Taip pat norėjau išmokti konsultuoti profesionaliai ir prisidėti prie Lietuvos švietimo kūrimo. Aš perskaičiau skelbimo idėją ir pajutau, kad privalau eiti šiuo keliu. Man labai rūpėjo ir teberūpi, kad atsirastų teigiamas poveikis mokinių mokymuisi. Ieškojau būdų kaip daryti poveikį mokymosi procesui be direktyvių statuso galių. Ieškojau būdų kaip organizuoti įdomų, malonų, įtraukiantį mokymosi procesą.“

Paklausta, dėl ko jos istorija yra verta dėmesio, kuo ji yra išskirtinė, Laura paaiškino:

„Mano istorija pasakoja, kad kelių dienų susitikimai su bendraminčiais kartą per du mėnesius, dėmesio sutelkimas į asmeninį mokymąsi ir dalyvavimą man leido pastebėti savo talentus ir naujas galimybes.

Projekto metu atsirado matymas, kad aš turiu, ką duoti kitiems. Atsirado supratimas, kad duoti savo laiką, jėgas, dėmesį, pagarbą, idėjas – tai toks džiaugsmas, kuriame ištirpsta baimės ir abejonės. Atsirado entuziazmas, nes patirtos nesėkmės – tai lyg akmenų keliukas, leidžiantis pereiti į kitą upelio krantą.

Projekte „Lyderių laikas 2“ mes patyrėme laisvę mokytis ir įsitraukti, dalyvauti ir reflektuoti, o egzamino metu įsivertinti savo veiklą ir gauti dėmesingą grįžtamąjį ryšį. Po tokio egzamino vietoje atsipalaidavimo jausmo „pagaliau baigiau“ buvo jausmas, kad „viskas tik prasideda“.“

Tad kokios projekto veiklos padėjo išspręsti Lauros problemas ir kaip padėjo? Kokios įtakos turėjo jos gyvenimui?

„Dvejus metus dalyvavau švietimo lyderystės konsultantų rengimo programoje. Vienas iš mano mėgstamiausių užsiėmimų yra mokytis, eksperimentuoti, išbandyti naujoves. Atėjau į programą su labai stipria mokėjimo mokytis kompetencija ir labai nustebau, kad šioje srityje daug patobulėjau. Pradžioje atrodė keistas pasiūlymas rašyti dienoraštį, bet išbandžiusi priėmiau sprendimą tęsti. Man buvo atradimas, kad nėra svarbus mano patirties kiekis, nėra svarbu ar ji sėkminga ar nesėkminga. Svarbu yra patirties kokybė, supratimas, kas davė sėkmingus rezultatus arba kokie veiksmai rezultatų neatneša. Patirties kokybė atsiranda, kai apmąstome, aprašome savo patirtį ir ją pritaikome. Nuolatinė refleksija ir savianalizė suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, sužadino mąstymą ir savo atradimų džiaugsmą. Supratau, kad dienoraščio rašymas ar patyrimo reflektavimas saugioje mokymosi aplinkoje daro didelę įtaką asmenybės augimui, stiprėjimui ir autentiškumui.

Laura Konsultantai

Vienoje iš mokymosi dienų buvo pristatyta koučingo profesija. Man ji taip patiko, kad nuėjau mokytis koučingo pagal patvirtintą ICF programą. Dabar esu koučingo specialistė ir konsultuoju žmones, norinčius įveikti iššūkius, kliūtis, norinčius atrasti savo tikslus, pamatyti daugiau galimybių sau ir savo aplinkai, jomis pasinaudoti ir taip praturtinti sau ir vaikams kuriamą aplinką. Taip pat vedu patyrimo seminarus apie tai, kaip panaudojant turimus išteklius galima didinti bendravimo vertę, konsultuoju švietimo bendruomenes strategijos kūrimo, bendruomenės sutelkimo, darbo efektyvumo, duomenų panaudojimo ugdymo proceso kokybės gerinimui ir kitais klausimais.

Kai dirbau mokykloje, panaudojau savo įgytus įgūdžius organizuodama tyrimus, analizuodama duomenis, įtraukdama žmones į veiklas, skirdama laiką jų veiklų, sėkmių ir galimybių aptarimui, po stebėtų pamokų konsultuodama mokytojus ir matydama jų pastangų vertę, nukreipdama pastebėti savo stipriąsias puses. Mokykloje kūriau ir įgyvendinau naujus projektus, skleidžiau lyderystės idėjas mokinių savivaldoje, kuri įgyvendino realius ir rezultatyvius projektus.

Didelę įtaką man turėjo pažintis su kolegomis iš kitų miestų, mes bendraujame ir vieni kitus įtraukiame į savo idėjas, veiklas. Užsimezgusi partnerystė – viena didžiausių vertybių, nes kartu ieškome naujų galimybių, naujų sprendimų.“

Laura kons1


Kokių rezultatų Laurai pavyko pasiekti? Kaip sekasi dabar, kaip jaučiasi, kokia aplinka ją supa? Kas laukia ateityje?

„Dabar aš ieškau moralinio ir finansinio palaikymo idėjai „diegti sumanaus bendravimo kultūrą mokyklose“. Šios idėjos realizavimas suteiktų Lietuvos vaikams daugiau galimybių augti kaip asmenybėms, atskleisti savo potencialą, save išreikšti, vystyti sumanų bendravimą, kūrybingumą. Man ši idėja kilo iš liūdesio sužinojus, kad Lietuvos vaikai nelaimingiausi pasaulyje. Susipažinusi su 2013 m. balandžio 10 d. UNICEF tyrimu „Vaiko gerovė turtingose šalyse”, pastebėjau, kad Lietuva yra 29 vietoje iš 29 šalių pagal vaikų, patyrusių smurtą ir patyčias, dalį ir pasirenkančių rizikingą elgesį, alkoholį, rūkymą ir kitus. Taip pat nustebino paramos vaikams centro duomenys: 52% Lietuvoje mano, kad fizinės bausmės yra efektyvi priemonė disciplinuoti vaikus. Tai turbūt ir yra priežastys, kodėl Lietuvos mokinių pasiekimai mokslo užduotyse yra prasčiausi (OECD tyrimas 65 šalyse).

Aš kviečiu kartu ieškoti finansinių galimybių, kad galėtume diegti sumanaus bendravimo kultūrą mokyklose, panaudojant koučingo principus. Yra komanda ir programa, kuri gali suvienyti ir motyvuoti mokytojus bendruomeniškam mokymuisi. Jau yra kelios dešimtys mokyklų, kurių vadovai patys mokėsi koučingo Baltijos koučingo centre ir laukia sumanaus bendravimo kultūros diegimo savo organizacijose, kai tik atsiras finansinės galimybės. Tai ilgalaikis procesas, vienijantis mokytojus mokymuisi, sukuriantis saugią mokymosi aplinką, kurioje bendravimas sutelktas į galimybes ir naujus atradimus. Vieningi ir pasitikintys mokytojai paruoš vaikus gyvenimo sėkmei ir padės tėvams suprasti vaikus žalojantį elgesį. Vaikai augantys saugioje besimokančioje aplinkoje galės atviriau bendrauti, atsiskleisti kaip asmenybės, pasitikėti savimi ir kurti darnesnį mūsų kraštą ir sumanesnę visuomenę.“

Kokią naudą, Lauros vertinimu, visai Lietuvai, visuomenei turi projekto „Lyderių laikas 2“ vykdytos veiklos ir rezultatai?

„Projektas „Lyderių laikas 2“ sutelkė švietimo darbuotojus partnerystei. Atsirado tiltai tarp mokyklų, švietimo centrų ir skyrių, savivaldybių, Švietimo ir mokslo ministerijos. Atsirado žmonių įvairiose įstaigose, kalbančių ta pačia kalba. Atsirado žmonių, norinčių išgirsti, suvienyti jėgas, susitelkti ir kartu ieškoti sprendimų. Dalyviai įgavę daugiau pasitikėjimo, palaikymo savo idėjoms, padrąsinimo veikti, ėmėsi ryžtingų veiksmų savo darbo aplinkoje ir dalinasi sėkmingais pavyzdžiais.

Mes, dalyviai, palaikome ryšius, bendraujame, kartu organizuojame veiklas – taip skleidžiame lyderystės idėją ir naudą kiekvienam asmeniui ir jį supančiai aplinkai. Mes veikiame plačiau, intensyviau nei buvome įpratę. Mes važiuojame į mokyklas, konsultuojame, rašome straipsnius, kuriame partnerystės gijas. Šiuo metu dalyvių galvose gimsta naujos idėjos veikloms, kurios atneštų naudą mokyklas lankantiems vaikams ir naują požiūrį juos auginantiems tėvams.

Laura kons

Lietuvos švietimo sistemoje vyksta labai svarbių ir reikalingų pokyčių, nes dalis žmonių jau susitelkė vardan mokinių mokymosi ir geresnės savijautos mokyklose.“

„Lyderių laikas“ dėkoja Laurai Stepanauskienei už tai, kad ji dalyvavo projekto veiklose, „užsikrėtė“ lyderystės idėjomis ir dabar, jausdama didžiulį vidinį poreikį, dalinasi jomis su kitais, vedina siekio keisti pasaulį.