Tinklalapio logotipas
Grįžti

EPSA 2015 leidinys – praktiškai pritaikomų viešojo sektoriaus administravime sprendimų rinkinys
event 2016-01-06 domain Lyderių laikas

EPSA 2015 leidinys – praktiškai pritaikomų viešojo sektoriaus administravime sprendimų rinkinys
2015 m. Europos viešojo administravimo institutas (angl. European Institute of Public Administration, EIPA) jau penktąjį kartą (kas dvejus metus) organizavo geriausiųjų Europos viešojo sektoriaus projektų konkursą 2015 metų Europos viešojo sektoriaus apdovanojimui (angl.European Public Sector Award, EPSA) gauti.

2015 m. Europos viešojo sektoriaus projektų konkurso tema buvo „Viešasis sektorius – kaip partneris kuriant visuomenės gerovę“.

Atsižvelgiant į šią temą, iš pateiktųjų konkursui geriausiais buvo atrinkti tie projektai, kurių rezultatai buvo susiję su šiomis iniciatyvomis:

• viešojo valdymo institucijų ir jų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo skatinimu; 

• naujų paslaugų teikimo metodų paieška ir taikymu; 

• naujomis žinių valdymo ir lyderystės formomis; 

• efektyviu viešųjų finansų valdymu.

EPSA 2015 konkurse dalyvavo, geriausiais buvo atrinkti ir apdovanoti tie novatoriški ir įrodymais pagrįsti viešojo sektoriaus, susiduriančio su Europos ir viso pasaulio šalyse aktualiais nūdienos iššūkiais, sprendimai, kurie buvo sėkmingai taikomi tokiose srityse, kaip migracija ir integracija, sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriai, darbo rinka, energetika, aplinkosauga, demografinė situacija ir pan. nepakankamų finansavimo išteklių sąlygomis.

Iš viso konkurse dalyvavo 266 projektai iš 36 Europos šalių ir institucijų. Šis faktas – tai požymis, kad, siekdamos dalyvauti kuriant visuomenės gerovę, Europos visų lygmenų viešojo sektoriaus administravimo institucijos savo darbą turi grįsti partnerystės principais.

Po 2015 m. lapkričio 18 d. Mastrichte (Nyderlandai) įvykusio trijų pačių geriausių atrinktų viešojo sektoriaus projektų apdovanojimo EIPA išleido EPSA 2015 leidinį „Public Sector as Partner for a Better Society“, kuriame atskleistos svarbiausios praktinės veiklos viešajame sektoriuje tendencijos ir kuris yra skirtas dalintis su leidinio skaitytojais geriausios praktikos pavyzdžiais.

Leidinį sudaro dvi dalys: „EPSA 2015 Trends & Practices Report“t.y. EPSA 2015 ataskaita dėl tendencijų ir praktinės veiklos, ir „Best Practices Catalogue“, t.y. geriausios praktikos pavyzdžių katalogas. Pastarąją dalį sudaro EPSA 2015 statistiniai duomenys ir redaguotos 64 gerosios praktikos pavyzdžių santraukos. Be to, leidinyje yra pateikti įkvepiantys pavyzdžiai ir praktiškai pritaikomi prie kiekvienos šalies sąlygų sprendimai, parengti skleisti viešajame sektoriuje ir diegti savitoje administravimo kultūroje bei sistemoje.

„Lyderių laikas“ norėtų atkreipti dėmesį, jog į leidinį yra įtraukti:

Alytaus m. savivaldybės administracijos pateikto projekto „Project of Improvement or Quality of Public Services“ aprašas (skyriuje, skirtam naujiems paslaugų teikimo metodams, p. 68),

Ugdymo plėtotės centro pateikto projekto „Development of Lifelong Learning Opportunities in Rural Areas“ aprašas (skyriuje, skirtam naujoms žinių valdymo ir lyderystės formoms, p. 116).

Mūsų švietimo lyderių bendruomenės narius taip pat galėtų dominti įvairiausio pobūdžio kitų Europos šalių viešojo sektoriaus pasiūlyti sprendimai, pritaikomi nacionaliniu, savivaldybių bei vietos lygiu, visų pirma turint omenyje tolimesnes galimas perspektyvas „Lyderių laiko“ tęstinio įgyvendinimo sąlygomis (p. 57–83).

Pristatome Jūsų dėmesiui visą EPSA 2015 leidinį „Public Sector as Partner for a Better Society“anglų kalba (pdf formatu pateiktas žemiau).

Atsisiųsti dokumentą:

Parsisiųsti šį dokumentą (20151203122142_EPSA2015_Publication.pdf)EPSA2015_Publication