Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko respublikinė informacinių technologijų mokytojų konferencija „Informacinės technologijos: mokymo(si) kokybės gerinimas“
event 2016-01-12 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko respublikinė informacinių technologijų mokytojų konferencija „Informacinės technologijos: mokymo(si) kokybės gerinimas“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius ir Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, bendradarbiaudami su Ugdymo plėtotės centru ir Informacijos technologijų mokymo centru (ITMC), 2016 m. sausio 7 d. organizavo respublikinę informacinių technologijų mokytojų konferenciją „Informacinės technologijos: mokymo(si) kokybės gerinimas“. Renginys vyko Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.

Konferencijos tikslas – sutelkti informacinių technologijų mokytojus skleisti savo gerąją patirtį, skatinti juos bendradarbiauti, siekti, kad informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) srityje mokiniai įgytų žinių ir patyrimo, tikslingai ir saugiai taikytų IKT mokydamiesi ir kitoje veikloje. 124 konferencijos dalyviai išklausė 12 pranešimų, įdomios medžiagos rado stendiniuose pranešimuose. Pranešimus skaitė ne tik švietimo ekspertai, mokslininkai ir pedagogai, bet ir verslo atstovai.

Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį dalyviams tarė Vilniaus Jono Basanavičiaus direktorė Fausta Gulbinienė ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus specialistė Vera Markova. Ji ne tik pasveikino, bet ir įteikė padėkas konferencijos partneriams bei organizatoriams.

Regina Zlatkauskienė, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, susirinkusiuosius supažindino su Pradinio ugdymo informacinių technologijų bendrosios programos projektu. Apie kriterinį vertinimą ir kriterinio vertinimo mokinių pasiekimų lygių aprašus iliustruojančias užduotis konferencijos dalyviams kalbėjo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkas Povilas Leonavičius. Mintimis, kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą, naudojant geografinės informacijos sistemos programą „ArcGis Online“, dalijosi Lina Ciūnienė, UAB „Hnit-Baltic“ pardavimo projektų vadovė. Informacinių technologijų įmonių asociacijos „Tech City Lithuania“ vadovas Rokas Kondratas pristatė idėją, kaip mokinius sudominti programavimu. Apie įvairias programavimo aplinkas naršyklėje kalbėjo informatikos inžinerijos mokslų daktaras Bronius Skūpas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriaus specialistas, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos narys, Vilniaus licėjaus informacinių technologijų mokytojas metodininkas. Savo patirtimi, kaip programavimo modulyje naudojant grafiką pasiekti geresnių mokinių programavimo gebėjimų, pasidalijo Antanas Budriūnas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojas. Neliko užmiršti ir kiti informacinių technologijų bendrojo ugdymo programų moduliai – apie leidinio gero maketo taisykles kalbėjo Skaidra Vaicekauskienė, Informacijos technologijų mokymo centro direktorė.

Pranešime „Dešimt pamokų kartu su „Swedbank“ programuotojais. Mobiliųjų aplikacijų kūrimo samprata 9 klasėje! Reikalingas, puikus ar šokiruojantis dalykas?“ savo patirtimi dalijosi Jonas Ruigys, Vilniaus Žvėryno gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas. Ne tik apie 3D spausdinimo galimybes, bet ir apie tai, kaip kurti 3D objektus, kalbėjo fizikos mokslų daktarė Lina Steponavičienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos informacinių technologijų ir fizikos vyresnioji mokytoja.

Mokinių pasiekimų vertinimą ir grįžtamosios informacijos mokiniui svarbą pamokose aptarė Pavel Stefanovič ir Natalja Švaibovič, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojai metodininkai, savo patirtį pristatė Giedrė Kvizikevičienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Jūratė Drazdauskienė, ITC projekto „Saugesnis internetas“ jaunimo koordinatorė ne tik kalbėjo apie saugesnio interneto Jaunimo forumą, bet ir pakvietė visus aktyviai dalyvauti vasario mėnesį vyksiančioje „Saugesnio interneto dienoje“.

Išklausius konferencijos „Informacinės technologijos: mokymo(si) kokybės gerinimas“ pranešimus, buvo parengtas rezoliucijos projektas.

Renginio organizatoriai dėkoja visiems prisidėjusiesiems prie šios konferencijos parengimo ir įgyvendinimo.

Konferencijos pranešimai

Povilas Leonavičius,

Ugdymo turinio skyrius, Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkas