Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2016-01-12 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Aktualijos

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2015 m. gruodžio – 2016 m. sausio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai: 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl Brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“;

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“;

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo skyrelio „Dokumentai“ kategorijose: Bendrieji dokumentai, Egzaminai, Specialusis ugdymas, Darbo santykiai, Neformalusis ugdymas. 

Jei norite prisijungti prie Švietimo portalo dokumentų bibliotekos spauskite šią nuorodą http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx