Tinklalapio logotipas
Grįžti

Po metodinės konsultacijos „Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“
event 2016-01-13 domain Ugdymo plėtotės centras

Po metodinės konsultacijos „Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“
Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras, tęsdami tradiciją, 2016 m. sausio 5 d. organizavo metodinę konsultaciją „Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“.

Dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) Ugdymo turinio skyriaus vedėja, pasveikino pirmosios 2016 m. metodinės konsultacijos, transliuojamos internetu iš UPC „Mokytojo TV“, dalyvius. Ji pažymėjo, jog trejetą metų UPC kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) ir Nacionaliniu egzaminų centru (toliau – NEC) teikė pagalbą rengiantis menų ir technologijų brandos egzaminams:

organizavo per 70 renginių (susitikimai, seminarai, metodinės konsultacijos UPC ir regionuose, transliacijos internetu, dokumentų svarstymai, pasiūlymų aptarimai tiesioginėse vaizdo konferencijose – bendradarbiaujant su LieDM konsorciumu);

atsižvelgė į mokytojų pageidavimus, kandidatų vadovų, vertinimo komisijų narių pasiūlymus įkėlė į egzaminų programas, tikslino vertinimo kriterijus, egzaminų vykdymo instrukcijas bei Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus;

bendradarbiaudami su mokytojais ir menų bei technologijų kuratoriais (iš ŠMM ir NEC), parengė Klausimų–atsakymų suvestines, metodines rekomendacijas;

konsultacijų medžiagą, patarimus mokytojams ir aukščiau minėtus dokumentus paviešino UPC renginių medžiagoje bei UPC sukurtoje informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: meninis ugdymastechnologijos.

Dr. Asta Ranonytė, NEC egzaminų skyriaus vedėja, pateikė informaciją apie menų ir technologijų brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą: „Vykstant diskusijoms apie išorinio vertinimo kaitą – kriterinį – kaupiamąjį vertinimą, galima sakyti, kad menų ir technologijų egzaminuose kriterinis – kaupiamasis vertinimas jau vyksta. „Ji transliacijos dalyvių klausė: „Kiek kūrybinių darbų aprašų, baigiamųjų darbų atliekamos analizės yra patogios, reikalingos ugdymo procesui, kiek gaunama iš jų informacijos, kiek jos padeda ugdymo procese, tiek organizuojant ir vykdant brandos egzaminus?“ Dr. Asta Ranonytė priminė, kad iki 2016 m. sausio 14 d. mokiniai, kurie mokosi pagal menų ir technologijų vidurinio ugdymo bendrąsias programas, turi pasirinkti egzaminą, nes minėti brandos egzaminai įgyvendinami procese ir pradedami vykdyti nuo sausio 18 dienos. (Pranešimas).

Žydrė Jautakytė, UPC Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, pranešime „Menų brandos egzamino darbų pervertinimo rezultatai“ išryškino egzamino įgyvendinimo teigiamas tendencijas, atkreipė dėmesį į vis dar pasitaikančias esmines klaidas kandidatų kūrybinių darbų aprašuose ir teikė sprendimo būdus. (Pranešimas).

Eglė Vaivadienė, UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, pranešime „2014 – 2015 m. m. technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašų vertinimo rezultatai“ pristatė analizuojamų darbų aspektus, pagrindines vertinimo neatitikimo priežastis, išvadas ir rekomendacijas egzamino organizatoriams. (Pranešimas).

Metodinė konsultacija, skirta vidurinio ugdymo menų ir technologijų mokytojams ir profesinių mokyklų profesijos mokytojams, menų ir technologijų brandos egzaminų vertinimo komisijų nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminų organizavimą, ugdymo įstaigų, kuriose bus vykdomi menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai, vadovams, švietimo centrų metodininkams, kuruojantiems menų ir / ar technologijų mokytojų metodinę veiklą, sulaukė didelio susidomėjimo – prisijungė daugiau nei 300 dalyvių, pateikė aktualius klausimus.

Dėkojame visiems transliacijos dalyviams ir maloniai kviečiame susipažinti:

-menų brandos egzamino „Klausimai–atsakymai“;

-technologijų brandos egzamino „Klausimai–atsakymai“;

-metodinės konsultacijos vaizdo įrašas „Mokytojo TV“ svetainėje.

Alė Vilutienė

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė