Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiamos koreguotos fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos brandos egzaminų programos
event 2016-01-14 domain Nacionalinis egzaminų centras

Skelbiamos koreguotos fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos brandos egzaminų programos
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 35 punkte numatyta, kad iki einamųjų metų vasario 24 d. galima koreguoti egzaminų programas. 2016 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-9 pakoreguotos istorijos ir geografijos, informacinių technologijų ir fizikos brandos egzaminų programos.

Istorijos ir geografijos brandos egzaminų programose, atsižvelgiant į ankstesnių metų valstybinių brandos egzaminų statistinius duomenis, patikslinta egzamino matrica, suvienodintos gebėjimų grupių proporcijos su kitų egzaminų reikalavimais. Abiejose programose patikslintos šių egzaminų reikalavimų formuluotės bendrajam ir išplėstiniam kursams. Ši programų korekcija užtikrina dermę tarp apibrėžtų mokinių gebėjimų egzaminų programose ir istorijos bei geografijos brandos egzaminų mokinių pasiekimų lygių aprašuose.

Informacinių technologijų brandos egzamino programos 2 priede nurodoma, kad reikalavimai programinei įrangai skelbiami egzamino vykdymo instrukcijoje. Egzamino vykdymo instrukcija yra atnaujinama ir tvirtinama Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu kasmet, todėl šis egzamino programos priedo pakeitimas leis operatyviau reaguoti į mokykloje besikeičiančią kompiuterinę įrangą ir prie jos derinti egzamino reikalavimus programinei įrangai.

Fizikos egzamino programoje patikslinta, kad papildomi fizikiniai dydžiai skelbiami ne prie kiekvieno egzamino užduoties klausimo, bet kartu su reikalingomis formulėmis atskirame A4 formato priede. Toks užduoties priedas, kaip rodo praėjusių metų chemijos valstybinio brandos egzamino užduoties su atskiru priedu pateikimo patirtis, leis mokiniams patogiau atlikti užduotis.