Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nuo 2016 m. UNESCO „EFA Global Monitoring Report“ ataskaita leidžiama nauju pavadinimu „Global Education Monitoring Report“
event 2016-01-18 domain Lyderių laikas

Nuo 2016 m. UNESCO „EFA Global Monitoring Report“ ataskaita leidžiama nauju pavadinimu „Global Education Monitoring Report“
 

Švietimas visuomet buvo pirmasis Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) prioritetas. Šiandien švietimo koncepcija turi įtakos visoms be išimties UNESCO veiklos sritims, ypač tam, kas susiję su žinių sklaida moksle ir kultūroje, kelia visuomenės informuotumą, kompetenciją ir sąmoningumą.

UNESCO koordinuoja veiksmus pasaulyje siekiant šių tikslų įgyvendinimo, mobilizuodama politinę valią ir koordinuodama visų suinteresuotųjų institucijų ir kitų švietimo dalyvių: vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės pastangas. „Švietimas visiems“ (angl. Education for All) yra svarbiausia UNESCO švietimo veiklos programa.

2015 m. lapkričio 3–18 d. Paryžiuje vyko 70-metį mininčios UNESCO Generalinės konferencijos 38-oji sesija. Ši Generalinės konferencijos sesija buvo išskirtinė. Joje patvirtinta programa „Švietimas 2030“, pakeitusi šiemet pasibaigusią programą „Švietimas visiems (2000–2015 m.)“.

Naujoji darbotvarkė, akcentuojanti universalų švietimo tikslą – užtikrinti kokybišką visuomenės švietimą ir mokymosi visą gyvenimą galimybes – tapo sudėtine Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų programos dalimi.

Kasmet UNESCO išleidžia programos „Švietimas visiems“ pasaulinės apžvalgos ataskaitą (angl. EFA Global Monitoring Report), kurioje įvertinama pasiekta pažanga, įgyvendinant prisiimtus pasaulinius įsipareigojimus.

Nuo 20016 m. pradžios keičiasi pasaulinės apžvalgos ataskaitos pavadinimas, – nuo šiol ši ataskaita bus leidžiama „Global Education Monitoring Report“ („Pasaulio švietimo apžvalgos ataskaita“) pavadinimu.

Šis pokytis atspindi naują įpareigojimą – stebėti pažangą siekiant pasaulio švietimo tikslų iki 2030 m., kaip yra numatyta naujai patvirtintoje programoje „Švietimas 2030“.

Nauju pavadinimu leidžiama ataskaita išliks nepriklausomas, autoritetingas, įrodymais grįstas kasmet UNESCO leidžiamas leidinys. Remdamasi patikrintu ir pasiteisinusiu modeliu bei per dvylika metų sukaupta patirtimi, ši ataskaita ir toliau bus vertingas informacijos šaltinis, geriausios patirties sklaidos priemonė, skatinanti faktais grindžiamą dialogą ir didinanti pasaulio visuomenės informuotumą apie švietimo srityje pasiektą pažangą bei kylančius iššūkius.

Kviečiame sekti „Global Education Monitoring Report“ naujienas ir lankytis internetinėje svetainėje:http://en.unesco.org/gem-report/.