Tinklalapio logotipas
Grįžti

bernardinai.lt: Alvydas Virbalis OFM: „Katalikiškų mokyklų festivalis stiprins tarpusavio draugystę“
event 2016-01-29 domain Švietimo informacinių technologijų centras

bernardinai.lt: Alvydas Virbalis OFM: „Katalikiškų mokyklų festivalis stiprins tarpusavio draugystę“

Sausio 29–31 dienomis Kretingoje vyks katalikiškų gimnazijų festivalis „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“. Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis OFM visiškai nenusimena, kad festivalyje dalyvaus nedidelė dalis mokinių ir teigia, kad įsikūnijęs Dievo Sūnus taip pat neatvertė viso pasaulio, bet kūrė mažą apaštalų bendruomenę, prie kurios vėliau prisijungė ir masės.

Rudenį tapote Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktoriumi. Ar jau anksčiau planavote šį katalikiškų mokyklų festivalį? 

Tai bus jau antrasis katalikiškų mokyklų festivalis. Prieš trejus metus, švęsdami Kretingos Pranciškonų gimnazijos įsteigimo 80 metų sukaktį, pirmą kartą pakvietėme kitų gimnazijų mokinius atvykti į šventę. Praėjus keleriems metams ir dar netapus direktoriumi kilo mintis, jog reikia vėl organizuoti panašų festivalį, kadangi kitų progų susitikti mokiniai praktiškai neturi. Aktyvesnis bendravimas vyksta tik tarp mokyklų administracijų, vadovai ir mokytojai susitinkame Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos susirinkimuose, kur diskutuojame apie aktualias problemas ir iššūkius, tačiau mokiniai neturi galimybės patirti tarpusavio bendrystės. Taigi pagalvojau, kodėl gi nesuorganizavus festivalio gimnazistams, kad kartu pasimelstume, gilintumės į jubiliejinių Gailestingumo metų temą ir drauge džiugiai praleistume laiką.

Ar gimnazijos gausiai atsiliepė į kvietimą, ar tai privalomas, ar laisvas renginys jų mokiniams?

Pirmiausia – tai visiškai savanoriškas renginys tiek mūsų, tiek kitų gimnazijų mokiniams. Kaip ir tikėjausi, į festivalį atvyks apie penkiasdešimt mokinių iš Vilniaus Jėzuitų ir „Versmės“ gimnazijų, Kauno Šv. Mato ir Telšių V. Borisevičiaus gimnazijų. Programoje taip pat dalyvaus mūsų gimnazijos mokiniai. Iš viso laukiame apie 100 gimnazistų.

Vieša paslaptis, kad katalikiška gimnazija dar nereiškia tikinčių mokinių, o daugelis renkasi šias mokyklas dėl mokymo kokybės ir prestižo. Ar šiuo festivaliu sieksite stiprinti katalikiškų mokyklų tapatybę?

Tenka girdėti iš mokinių, kad dažnam vaikui žodis „katalikiška“ asocijuojasi su kažkuo nuobodžiu, kai reikia daug melstis ar kas nors būna draudžiama. Taigi yra susidariusi neigiama išankstinė nuostata. Kitaip tariant, kas gali būti gero ir malonaus iš žodžio „katalikiška“ mokykla ar renginys? Kaip tik todėl ir rengiame šį festivalį, kad atvažiavęs jaunimas pamatytų, jog tikintieji yra „ir prie tonciaus, ir prie rožančiaus“.

Žinoma, kad katalikiškų mokyklų misija ir tikslas yra ne vien perteikti žinias, bet ir suteikti vaikui vertybinį ugdymą. Bandysime per festivalį džiaugsmingu būdu perteikti krikščioniškąsias vertybes. Tai yra vienas iš kertinių akmenų kiekvieno asmens bendražmogiškame ugdyme. Popiežiui paskelbus jubiliejinius Gailestingumo metus, šis festivalis bus proga mokiniams kalbėti apie gailestingumo vertę. Ši tema itin aktuali mūsų visuomenei ir jaunimui, kad nebūtume abejingi matydami aplink save socialinę nelygybę, skurdą, skausmą, sunkumus šeimoje. Pakvietėme žmones, kurie festivalio dalyviams liudys apie savo šeimyninio gyvenimo, ligos ar draugystės patirtį, kalbės, kaip galime būti gailestingi konkrečiam asmeniui konkrečioje situacijoje.

Kas dar numatyta renginio programoje?

Festivalio programa prasidės pramoginiu linksmavakariu penktadienio vakarą, kai sulauksime atvykusių svečių iš Vilniaus, Kauno ir Telšių. Šeštadienį pradėsime malda, o vėliau jaunimui apie gailestingumą kalbės kunigas Sigitas Žilys iš Palangos. Po mokymo dalyviai išsiskirstys į grupeles ir klausysis dešimties žmonių asmeninių liudijimų. Po pertraukos jaunimas dalyvaus šv. Mišiose, kurias aukos naujai išrinktas Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras kun. Algirdas Malakauskis OFM. Po jų visi kartu važiuosime į Palangą, nes atvykusiems iš Vilniaus ir Kauno bus smagu pamatyti jūrą. Ten lauks puiki programa – orientacinis komandinis žaidimas. Šeštadienį vaikinuos adoracija, šlovinimas ir susitaikinimo pamaldos, po kurių turintieji jėgų dar galės vakaroti ir bendrauti toliau. Sekmadienį programa pasibaigs šv. Mišiomis Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje.

Spalio pabaigoje vyko Europos mažesniųjų brolių sandraugos susitikimas, kuriame Lietuvos provincija jūsų iniciatyva pasiūlė aktyviau bendradarbiauti pranciškonų įsteigtas mokyklas. Ar sulaukėte atgarsio ir ar planuojate panašų festivalį Europos mastu?

Pirmiausia pavyko išsiaiškinti dabartinę situaciją mūsų Ordine. Perrinkus generaliniu ministru Michaelą Anthony Perry, pasikeitė visa jo komanda Romos kurijoje, taip pat ir už ugdymą bei misijas atsakingas sekretorius. Susisiekęs su naujuoju sekretoriumi išsiaiškinau, kiek Europoje yra pranciškoniškų mokyklų. Šiuo metu mūsų žemyne nėra likusios pranciškoniškų mokyklų asociacijos, tačiau tokia sėkmingai veikia Pietų Amerikoje, vadinasi, žinome, kuria linkme turėtume dirbti. Esu įsitikinęs, kad verta bendrauti su kitomis Europoje veikiančiomis mokyklomis ir kurti kažką bendro. Jei Dievas laimins, planuoju šiemet, vėlyvą pavasarį ar rudenį, sukviesti atsakinguosius asmenis į Kretingą ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Man atrodo, jog svarbiausia dalytis patirtimi, kaip perteikti Evangelijos žinią mokiniams ir kaip skelbti Gerąją Naujieną mokykloje, kadangi mokykla nėra parapija ir čia galioja visai kiti principai. Kretingoje dar neturime gilių tradicijų, nors ir vykdome vertybinio ugdymo programą. Tačiau man įdomu išgirsti, kaip mūsų broliai dirba pranciškoniškose gimnazijose Ispanijoje, Portugalijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, kokius sielovados įrankius jie naudoja perteikti Evangelijos žinią gimnazistams ir patiems mokytojams.

Jeigu suskaičiuotume, kiek katalikiškose gimnazijose yra mokinių, matytume, jog tie 50 atvykstančių dalyvių yra maža saujelė, mažoji kaimenė. Ar tai nenuvilia? Kaip pasiekti daugiau jaunimo širdžių?

Aš visiškai nenusimenu dėl to, kad festivalyje nedalyvauja atstovai iš visų katalikiškų gimnazijų, ar kad dalyvių skaičius yra toks, koks yra.

Vis dėlto mes pradedame nuo mažų dalykų, kuriame mažas bendruomenes, kurios būtų kaip druska savo gimnazijose. Manau, kad festivalio dalyviai grįš namo su gerais įspūdžiais, užmezgę naujų draugysčių bei dalinsis patirtimi ir nuotraukomis su kitais. Tai po truputį ir kuria krikščionišką dvasią mokyklose. Tiek pažvelgus į mūsų, Kretingos Pranciškonų gimnaziją, tiek į kitas, tikinčio jaunimo yra mažoji dalis, tačiau būtent tai ir yra erdvė mūsų misijai.

Juk įsikūnijęs Dievo Sūnus Jėzus neatvertė viso pasaulio, kaip ir apaštalas Paulius neatvertė viso pasaulio. Jie pradėjo nuo mažų bendruomenių, Jėzus ugdė apaštalus. Jeigu ta maža mokinių bendruomenė taptų žemės druska, pasikeistų ir situacija jų mokyklose. Aš labai tikiuosi, kad į festivalį atvykę jaunuoliai bus pasūdyti Dievo Žodžiu. Gal tai bus penki, gal dešimt mokinių, bet mano darbas yra skelbti Evangelijos žinią, o Dievo darbas bus laistyti ir auginti. Todėl manau, kad turime ne savęs gailėti, o skelbti Dievo Žodį.

Kalbino Monika Midverytė OFS