Tinklalapio logotipas
Grįžti

Meninio ugdymo mokytojai kviečiami tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją
event 2016-02-03 domain Ugdymo plėtotės centras

Meninio ugdymo mokytojai kviečiami tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>2016 metų vasario, balandžio ir birželio mėnesiais Ugdymo plėtotės centras vykdys 30 val. apimties kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“. Į juos kviečiame registruotis meninio ugdymo dalykų mokytojus, dirbančius pagal vidurinio ugdymo programą ir <span>įgyvendinančius </span>menų brandos egzaminą kūrybinio darbo vadovo ar vertintojo vaidmenyje.</span></p></div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Kviečiame susipažinti su formuojamomis grupėmis ir renginių grafiku.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><ul class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>Šokio </span>ir teatro mokytojų sesijos vyks <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2065">vasario 17 d.,</a> balandžio 4 d. ir birželio 7 d.</p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> </li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Dailės <span>mokytojų sesijos vyks </span><a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2063">vasario 18 d</a><span>., balandžio 7 d. ir birželio 2 d.</span></p> <span> </span><p></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> </li> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span> </span><li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Muzikos mokytojų sesijos vyks <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2064">vasario 19 d.,</a> balandžio 6 d. ir birželio 1 d.</p> <p></p> <p class="ms-rteElement-P"> </p> </li> <p class="ms-rteElement-P"> </p> <li> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Filmų kūrimo, fotografijos ir grafinio dizaino mokytojų sesijos vyks <a href="https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2062">vasario 25 d</a>., balandžio 14 d. ir birželio 9 d.</p> <span> </span><p></p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> </li> </ul> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Registracija vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, bus išduoti Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją. </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Dalyvio mokestis už visą programą – 60 eurų. Pirmiausia registruojami asmenys, dalyvausiantys visame renginyje. Jei yra laisvų vietų, į renginį kviečiami kiti asmenys, dalyvausiantys vienoje ar keliose renginio dienose. Vienos dienos renginio dalyvio mokestis – 25 eurai.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0">Mokestis turi būti sumokėtas iki seminaro pradžios. Dalyvis organizatoriams gali pateikti mokyklos garantinį raštą dėl apmokėjimo.</p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><div class="author ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Žydrė Jautakytė</p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Ugdymo turinio skyriaus </p> <span> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteThemeForeColor-2-0">Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė</p> </div> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><span class="ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0"> </p> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span> </div>