Tinklalapio logotipas
Grįžti

Bernardinai.lt: Įvyko XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
event 2016-02-09 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Bernardinai.lt: Įvyko XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21–25 dienomis San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteFontFace-1"></p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (B.L.J.S.) ir yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Sausio 21 dieną, ketvirtadienį, vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu aplankėme svarbiausius miesto objektus. Vakare vyko oficiali ceremonija, kurioje sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams, katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos (B.L.J.S.) valdybos pirmininkė Laima Zizas ir kuri šventė savo gimtadienį tą dieną. Vakaro programa dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis “show da Bateria Infanteria da UFABC”.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Penktadienio ryte visi suvažiavimo dalyviai isvažiavo į lietuvišką sodybą „Lituanika“ prie Atibaia‘ miestelio 120 km nuo Sao Paulo. Sodyba „Lituanika“ buvo įsteigta po Antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 1976 metais.  Ten turėjome puikią progą pabendrauti sausio mėnesio vasaros karštyje ir pasidžiaugti tropikine gamta.  Šio suvažiavimo metu dainavome lietuviškas dainas, vyko intensyvios diskusijos ir seminarai apie lietuvių tapatybę Pietų Amerikoje ir talentų vakaro pasirodymai apie lietuviskas legendas ir pasakas. Buvo puikia proga visiems atskleisti savo talentus ir žiūrovams linksmai pasijuokti iš aktorių kūrybingumo.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">„Studijų dienose“ diskusijas pravedė populiarus Lietuvos dainininkas, gimęs Kolumbijoje, Jurgis Didžiulis. Jis kalbėjo apie identitetą, tapatybę ir apie tai, ką reiškia būti lietuviu. Vakare J. Didžiulis visiems dalyviams surengė savo koncertą. Taip pat prie suvažiavimo dalyvių prisijungė visame pasaulyje garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvynukai“ (Os Gemeos), piešiantys<span></span> grafičių technika. Jie pasakojo apie savo darbus Lietuvoje, JAV ir Brazilijoje.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Sekmadienį ryto suvažiavimo delegacija grįžo į San Paulo miestą, kur dalyvavo šv. Mišiose Švento Juozapo lietuvių parapijoje, kurias atnašavo PLB valdybos Sielovados reikalų komisijos narys Prelatas Edmundas Putrimas, o giedojo Švento Juozapo vietinis lietuvių choras. Po Mišių prelatas Putrimas kvietė visus dalyvius susirinkti prie „Lietuvos laisvės“ paminklo pagerbti Sausio 13-osios aukas, kurios nepabūgo sovietinės armijos ir gynė Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Prie paminklo URM viceministras M. Bekešius pasakė jautrią patriotinę kalbą prieš padedant trylika gėlių žiedų prie Laisvės paminklo. Po to visi sugiedojome Lietuvos tautinį himną.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> <a href="http://admin.bernardinai.lt/file/8fcb2abe9055db0d022a4a42e1599ec003e621a6.jpg"><img src="http://media.bernardinai.lt/o/8fcb2abe9055db0d022a4a42e1599ec003e621a6_article_scale.jpg" alt="" style="width:590px;height:auto"></a>Nuotr. autorė Ieva Martinaitis</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">XIX suvažiavimas oficialiai pasibaigė Brazilijos lietuvių sąjungos draugijoje. Buvo pagebta Brazilijos L.J.S. valdyba: pirmininkė Laima Zizas, vicepirmininkas Guilherme Bragov, tarptautinė ryšininkė Audra Zizas, iždininkė Mariane Prokopas, ryšininkė Debora Juraitis ir sekretorius Thomas Stepanoff.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Rodrigo Salto Bogušas pakvietė visus į XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris vyks kitų metų sausio mėnesį Argentinoje.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavo globėjai yra Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj, Brazilijos lietuvių bendruomenė (BLB), Šv. Juozapo draugija (Sao Paolo), Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė ir jos sekretorė Simona Janavicius Romero.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams-katalikams prel. Edmundas Putrimas.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Rėmėjai: Lietuvių fondas iš Čikagos (JAV), Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.</p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> </p> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><div class="ms-rteFontFace-1"><p class="ms-rteElement-P"><a href="http://www.bernardinai.lt/">Bernardinai.lt</a></p></div> <span class="ms-rteFontFace-1"> </span><p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"> ​​</p> </div>